Pugačevkári veľkolepo podporili Deň Zeme

  • Kategória: Život
  • Uverejnené 25. 04. 2013
  • Napísal: Mgr. Miroslava Laudová
2013-4-pugacka-den-zeme4

Moderným „ekosviatkom“, ktorý je už niekoľko desaťročí venovaný našej modrej planéte, je 22. apríl, Deň Zeme. Deň, ktorý by mal hlbšie upovedomiť našu spoločnosť na aktuálne otázky späté so životným prostredím. Primárnym cieľom medzinárodného dňa je poukázať na prevládajúce problémy vyplývajúce z činnosti človeka a ich možné riešenia.

Túto pokrokovú myšlienku sa rozhodli aktívnou cestou podporiť aj žiaci Základnej školy na Pugačevovej ulici. I keď vyučovanie ukrátili o jeho bežný priebeh, svoje „ekosvedomie“ obohatili o mnohé. Záväzok zodpovedného správania voči našej prírode spečatili žiaci hneď zrána podpísaním slávnostného sľubu o zachovávaní ekologických zásad. Keďže každý chcel čo i len najmenším kúskom prispieť ku zveľaďovaniu svojho prostredia, v pohybe bola celá škola. Deti z prvého stupňa poctivo pracovali na výrobe maskota z odpadového materiálu, ktorý by v budúcnosti reprezentoval zelenú školu. Krédo „ekovzdelávania“ totiž Pugačevkári rozvíjajú už nejeden týždeň. Najmenší hravo zvládali i vytváranie „ekochodníka“ plného tematických kresieb.

2013-4-pugacka-den-zeme3

Nadšenci voľnej prírody sa vybrali po stopách ľudskej bezohľadnosti. Vytýčenou métou ich „ekomisie“ bola fotoreportáž o znečisťovaní prírody v blízkom okolí. Kde jedni podávali pomocnú ruku prírode, druhí vynikali vlastným prejavom. Pre škôlkarov z Materskej školy na Mierovej ulici boli pripravené krátke, no zato poučné scénky o ochrane prírody.
Predškoláci mali tiež možnosť sledovať sadenie stromčekov, ktoré iniciatívne plnili všetky triedy druhého stupňa. I samotní škôlkari si zasadili jeden z tridsiatich stromčekov. Každá drevina sa tak stala symbolickou pripomienkou prísľubu tohto dňa. Jednotlivé ročníky však pracovali i na čiastkových úlohách. Najstarší venovali čas tvorbe prezentácií o ekologických problémoch či odovzdávali návštevníkom svoje vedomosti z hodín biológie, chémie či environmentálnej výchovy v pripravených infostánkoch. Na troch stanovištiach si pri rôznych úlohách mali návštevníci možnosť overiť svoje poznatky o ekosystémoch, živej a neživej prírode. Šiestaci zase horlivo využívali svoje znalosti písania v liste adresovanom samotnej prírode.

2013-4-pugacka-den-zeme5

Žiaci siedmych a ôsmych ročníkov dostali priestor prejaviť svojho poetického ducha. Básnickú nápaditosť mohli pretaviť do svojich dielok o odpade. O víťaznej práci budú napokon rozhodovať sami žiaci. Trieda 7.A sa rozhodla uskutočniť v uliciach svoj vlastný prieskum. S anketovými lístkami v ruke oslovovali vybraných okoloidúcich, aby zistili ich mieru vedomostí o odpadoch a problémoch týkajúcich sa tejto otázky. Zastúpenie v teréne mali aj triedy 7. a 6.B.  Popri absolvovaní vychádzky nadobúdal teoretický zemepis praktické rozmery. Pozitívnym výsledkom terénneho výskumu je zistenie, že výskyt čiernych skládok nepotvrdil negatívne očakávania žiakov. Hrejivý pocit mali nielen z príjemného jarného slnka, ale i z výsledkov svojej činnosti naši ôsmaci. V tento deň sa s adekvátnym pracovným nasadením zapojili do podujatia mesta pod názvom Vyčisti si svoje mesto. Spolu s ôsmakmi ostatných škôl čistili určené lokality od odpadových materiálov. Na konci určenej trasy ich čakalo zaslúžené občerstvenie i súťaže o lákavé odmeny a samotná organizátorka akcie, primátorka mesta PhDr. Jana Vaľová.

2013-4-pugacka-den-zeme6

Všetci vieme, že primátorka nášho mesta sa vždy aktívne zúčastňuje podujatí na podporu správnych vecí. Z rovnakého dôvodu poctila svojou prítomnosťou i našu školu. Slávnostne zasadila jeden z vybraných stromčekov a svoj i náš denný program si spestrila prechádzkou po areáli školy. Okrem práce na plánovaných aktivitách tu mohla stretnúť žiakov všetkých ročníkov, ako sa s hrdosťou starajú o svoje prostredie a skvalitňujú si ho nielen pre krásnu prítomnosť, ale i krajšiu budúcnosť.  
Dúfame, že vďaka úspešnému zvládnutiu a dobrej odozve, sa táto akcia stane akousi novou „ekotradíciou.“

* autorka článku je učiteľkou na ZŠ Pugačevova
* foto: Mgr. Ján Andrejčík
* žiaci počas dňa Zeme robili medzi občanmi mesta aj anketu

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Očkovacie centrum je naďalej v plnej prevádzke

07.05.2021 / Život

Očkovacie centrum je naďalej v plnej prevádzke

Vakcinačné centrum v Humennom, nachádzajúce sa v priestoroch Obchodnej akadémie, zatiaľ zaočkovalo 12 030 osôb.

Čítať viac

Humenské zajace si vyslúžili slovenský rekord!

07.05.2021 / Život

Humenské zajace si vyslúžili slovenský rekord!

Tohtoročná veľkonočná výzdoba v našom meste bola unikátna. Dominantou námestia pred Mestským kultúrnym strediskom bola „čokoládová“ trojčlenná zajačia rodinka, ktorá...

Čítať viac

Kvalita vyučovania na cirkevnej spojenej škole prináša úspechy

14.04.2021 / Školy

Kvalita vyučovania na cirkevnej spojenej škole prináša úspechy

Kvalita vyučovacieho procesu, ktorú škola ponúka, ide ruka v ruke s úspechmi, ktoré jej žiaci dosahujú. Znovu sú toho dôkazom...

Čítať viac

ZŠ Pugačevova prevalcovala KK Dejepisnej olympiády

14.04.2021 / Školy

ZŠ Pugačevova prevalcovala KK Dejepisnej olympiády

Krajské kolo Dejepisnej olympiády už pozná svojich víťazov. V kategórii E (7. ročník) stojí na zlatom stupienku žiak Základnej školy...

Čítať viac

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády vyhral Richard Čisľák

14.04.2021 / Školy

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády vyhral Richard Čisľák

V tomto školskom roku sa konalo okresné kolo Fyzikálnej olympiády dňa 17.3.2021. Richard Čisľák, žiak deviatej triedy zo ZŠ Pugačevova,...

Čítať viac