Aj ZŠ Pugačevova vyučuje moderne - CLIL a TPR

  • Kategória: Školy
  • Uverejnené 30. 01. 2014
  • Napísal: Mgr. Irena Topoľančinová
2014-02-pugacka1

Na Základnej škole, Pugačevova 1381/7 v Humennom dostávajú žiaci kvalitné vzdelanie podľa platných vyučovacích štandardov. Škola kladie dôraz, aby malo vzdelávanie širšiu dimenziu v podobe integrovaného vyučovania anglického jazyka. Z tohto dôvodu včleňuje do vyučovacích predmetov na 1. stupni výučbu cudzieho jazyka v podobe metódy Obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania – CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Uvedená metóda žiakom ponúka prirodzený spôsob rozvoja jazyka a toto prirodzené používanie jazyka podporuje u žiakov motiváciu a túžbu po učení sa jazykov. Žiaci sa tak prestanú sústreďovať na jazyk a začnú sa zameriavať iba na vyučovaný predmet.V CLIL-e je vyučovanie jazykov a iných predmetov navzájom prepojené. Vyučovacia hodina má teda dva ciele – jeden sa zameriava na predmet, tému alebo tematický celok a druhý na jazyk.

2014-02-pugacka2

CLIL je výborný spôsob ako naučiť deti v cudzom jazyku nie iba hovoriť, ale hlavne myslieť. Touto metódou si napríklad štvrtáci tejto školy spestrili vyučovanie a učili sa bláznivo oblečení. „Crazy day“ bol dňom, keď žiaci predvádzali a v angličtine opisovali svoje modely na módnej prehliadke.

Škola venuje osobitnú pozornosť rozvíjaniu a využívaniu obľúbených pohybových aktivít, s ktorými úzko súvisí metóda Total Physical Response – TPR. Princíp tejto metódy spočíva v tom, že jej uplatňovaním v edukačnom procese sa aktivujú všetky zmysly - zrak, sluch, hmat, čuch i chuť, pričom ako hlavný prvok sa využíva pohyb. Tretiaci si vďaka tejto metóde zahrali príbeh O malej myške prostredníctvom pantomímy.

2014-02-pugacka3

2014-02-pugacka1

* autorkou článku a fotiek je učiteľka na ZŠ Pugačevova

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Očkovacie centrum je naďalej v plnej prevádzke

07.05.2021 / Život

Očkovacie centrum je naďalej v plnej prevádzke

Vakcinačné centrum v Humennom, nachádzajúce sa v priestoroch Obchodnej akadémie, zatiaľ zaočkovalo 12 030 osôb.

Čítať viac

Humenské zajace si vyslúžili slovenský rekord!

07.05.2021 / Život

Humenské zajace si vyslúžili slovenský rekord!

Tohtoročná veľkonočná výzdoba v našom meste bola unikátna. Dominantou námestia pred Mestským kultúrnym strediskom bola „čokoládová“ trojčlenná zajačia rodinka, ktorá...

Čítať viac

Kvalita vyučovania na cirkevnej spojenej škole prináša úspechy

14.04.2021 / Školy

Kvalita vyučovania na cirkevnej spojenej škole prináša úspechy

Kvalita vyučovacieho procesu, ktorú škola ponúka, ide ruka v ruke s úspechmi, ktoré jej žiaci dosahujú. Znovu sú toho dôkazom...

Čítať viac

ZŠ Pugačevova prevalcovala KK Dejepisnej olympiády

14.04.2021 / Školy

ZŠ Pugačevova prevalcovala KK Dejepisnej olympiády

Krajské kolo Dejepisnej olympiády už pozná svojich víťazov. V kategórii E (7. ročník) stojí na zlatom stupienku žiak Základnej školy...

Čítať viac

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády vyhral Richard Čisľák

14.04.2021 / Školy

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády vyhral Richard Čisľák

V tomto školskom roku sa konalo okresné kolo Fyzikálnej olympiády dňa 17.3.2021. Richard Čisľák, žiak deviatej triedy zo ZŠ Pugačevova,...

Čítať viac