Pugačevkárski deviataci učiteľmi

  • Kategória: Školy
  • Uverejnené 11. 09. 2013
  • Napísal: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková
2013-09-ziaci-ucitelmi_01

Prvý tohtoročný septembrový piatok bol úvodným dňom osláv venovaných Pamätnému dňu mesta Humenné a zároveň pripomenutím si 696. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste. Väčšina žiakov tuší, že sa v tento deň na ich školách vyučovanie nekoná a náplňou dňa zvykne byť prechádzka a kultúrny program na námestí, pripravený pre žiakov mesta. Žiaci 5.A a 9.A Základnej školy, Pugačevova 1381/7, Humenné spolu so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Ševecovou Kerlíkovou a Mgr. Šubertovou strávili tento piatok neobyčajne.

Prv než sme sa spoločne nechali pohltiť programom, ktorý sa konal na humenskom Námestí slobody, strávili sme neopakovateľné chvíle v jazykovom laboratóriu. Naši skvelí deviataci sa totiž rozhodli privítať piatačikov pri ich prechode z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie úplne originálne. Tento významný deň im dal výnimočnú príležitosť svoj zámer uskutočniť. Najskôr si deviataci pripravili powerpointové prezentácie, zhostili sa úlohy učiteľov a prezradili veľa informácií o rôznych významných miestach nachádzajúcich sa v Humennom.

2013-09-ziaci-ucitelmi 01

Je známe, že na našej škole sa venuje veľká pozornosť výučbe cudzích jazykov a ich neustálemu rozvoju hlavne v oblasti komunikácie. Naši deviataci sa v úlohe učiteľov museli prehrýzť aj náročnou výzvou prepojiť výklad o našom meste so znalosťou anglického jazyka. Ako „veľkí učitelia“ si pripravili rôznorodé aktivity na danú tému v anglickom jazyku a spolu s piatačikmi sa lúskali zadaniami. V záverečnej úlohe si piataci upevnili získané dvojjazyčné informácie a zároveň ukázali, že si z výkladu starších spolužiakov odniesli mnoho vedomostí.

Po absolvovaní prvej časti netradičného vyučovacieho dňa sme sa vybrali po chodníčkoch nášho mesta. Deviataci sa zmenili na sprievodcov a piatakom priamo v uliciach predstavili výnimočné miesta. Spoločne navštívili miesta, ako renesančný kaštieľ, skanzen, rímsko-katolícky kostol, grécko-katolícky kostol, humenskú hvezdáreň či Fontánu lásky. Záver našej poznávacej vychádzky sme venovali kultúrnemu vystúpeniu folklórneho súboru Chemlon a sladkej zmrzline.

2013-09-ziaci-ucitelmi 06

Treba povedať, že deviataci zvládli úlohy učiteľov a sprievodcov na výbornú, piataci si zasa obohatili znalosti o Humennom, dokonca i bilingválne, a všetci spoločne sme prežili zaujímavý deň venovaný nášmu rodnému mestu. Dúfame, že podobné aktivity nás budú sprevádzať celým školským rokom a prispejú k upevňovaniu vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, aby sa tak vyučovanie pre žiakov stalo atraktívnejšie.

* autorka článku je učiteľkou na ZŠ Pugačevej
* foto: Mgr. Jana Šubertová

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Očkovacie centrum je naďalej v plnej prevádzke

07.05.2021 / Život

Očkovacie centrum je naďalej v plnej prevádzke

Vakcinačné centrum v Humennom, nachádzajúce sa v priestoroch Obchodnej akadémie, zatiaľ zaočkovalo 12 030 osôb.

Čítať viac

Humenské zajace si vyslúžili slovenský rekord!

07.05.2021 / Život

Humenské zajace si vyslúžili slovenský rekord!

Tohtoročná veľkonočná výzdoba v našom meste bola unikátna. Dominantou námestia pred Mestským kultúrnym strediskom bola „čokoládová“ trojčlenná zajačia rodinka, ktorá...

Čítať viac

Kvalita vyučovania na cirkevnej spojenej škole prináša úspechy

14.04.2021 / Školy

Kvalita vyučovania na cirkevnej spojenej škole prináša úspechy

Kvalita vyučovacieho procesu, ktorú škola ponúka, ide ruka v ruke s úspechmi, ktoré jej žiaci dosahujú. Znovu sú toho dôkazom...

Čítať viac

ZŠ Pugačevova prevalcovala KK Dejepisnej olympiády

14.04.2021 / Školy

ZŠ Pugačevova prevalcovala KK Dejepisnej olympiády

Krajské kolo Dejepisnej olympiády už pozná svojich víťazov. V kategórii E (7. ročník) stojí na zlatom stupienku žiak Základnej školy...

Čítať viac

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády vyhral Richard Čisľák

14.04.2021 / Školy

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády vyhral Richard Čisľák

V tomto školskom roku sa konalo okresné kolo Fyzikálnej olympiády dňa 17.3.2021. Richard Čisľák, žiak deviatej triedy zo ZŠ Pugačevova,...

Čítať viac