Humenčan získal ocenenie Aurela Stodolu za najlepšiu bakalársku prácu v oblasti energetiky. Neuveríte, o čom písal

  • Kategória: Rozhovory
  • Uverejnené 27. 11. 2017
  • Napísal: Lenka Mikitová
017-11-ocenenie02

O tom, že na východe Slovenska máme mnoho šikovných ľudí, vás určite nemusíte presviedčať a príkladom je aj 21-ročný Peter Capcara z dedinky Zubné. Tento šikovný študent napísal najlepšiu bakalársku prácu v oblasti energetiky, za čo si vyslúžil ocenenie Aurela Stodolu. Viac o jeho práci sa už dozviete z rozhovoru v článku.

Peter Capcara, študent štvrtého ročníka na Technickej univerzite v Košiciach - Fakulta Elektrotechniky a Informatiky, sa môže pochváliť tým, že je autorom najlepšej bakalárskej práce v oblasti energetiky. Práca s názvom Akumulácia elektrickej energie získala ocenenie Aurela Stodolu.

Akú tému si mal na bakalárskej práci? Vybral si si ju sám alebo nie?

Témou mojej bakalárskej práce bola Akumulácia elektrickej energie. Z názvu to znie celkom všeobecne, avšak, ja som sa zameral predovšetkým na akumuláciu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Túto tému som si vybral po konzultáciách s mojím školiteľom. Práve problematika obnoviteľných zdrojov ako napríklad solárna energia alebo energia vetra ma vždy priťahovali a zrejme z tohto dôvodu som nakoniec skončil pri takejto téme. 

Ako si sa našiel vo svojej práci? Písala sa ti ľahko či naopak ťažko?

Podstatou tejto práce bolo porovnanie rôznych prístupov pri návrhu rodinného domu v ostrovnej prevádzke (t. j. v prevádzke, kde rodinný dom nie je pripojený do distribučnej siete a tým pádom je plne sebestačný), ktorý pracuje na základe spolupráce obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne slnečnej a veternej energie.

Za týmto účelom bolo potrebné vytvoriť model hybridného systému, kde by sa dané prístupy dali porovnať. Preto väčšinu času pri tvorení tejto práce som strávil v prostredí programu Matlab/Simulink, s ktorým som sa úplne neskamarátil ani doteraz. Tým chcem povedať, že v rámci celého toho procesu som zažil ľahšie aj ťažšie chvíle, niektoré veci sa mi javili ako úplne samozrejme, iné som mal naopak problém pochopiť. Častokrát sa mi stalo, že nejakú skutočnosť, s ktorou sme pri modelovaní uvažovali už od samého začiatku, som pochopil až v momente, keď bol systém celistvý, teda tesne pred odovzdaním práce.

017-11-ocenenie03

V čom je tvoja práca prínosná pre svet a prečo si vyslúžila taký úspech?

Treba si uvedomiť, že spotreba elektrickej energie stúpa každoročne v celosvetovom merítku, následkom čoho je zvýšený dopyt po elektrine, či už z dôvodu zvyšujúceho sa počtu obyvateľov alebo celkovo zvýšenej životnej úrovne. Podstatná časť spotreby elektrickej energie je zabezpečovaná z fosílnych zdrojov, ktorých dostupnosť sa neustále znižuje, čo má za následok narastajúci význam obnoviteľných zdrojov energie. Preto si myslím, že akékoľvek hľadanie možností a riešení danej problematiky je v dnešnej dobe vítané a prospešné.

Obnoviteľné zdroje energie v posledných rokoch výrazne prosperujú. V kontexte s ich nerovnomernou dodávkou naberá na význame akumulácia elektrickej energie. V čase prebytku respektíve nadmernej výroby alebo v čase nízkej úrovne zaťaženia sa elektrická energia ukladá do inej formy energie a naopak v čase, keď obnoviteľné zdroje nevyrábajú dostatok energie, sa transformuje do formy elektrickej energie. Obzvlášť ostrovné fotovoltické systémy sú závislé na vhodnom výbere akumulátora, pretože ten predstavuje jediný zdroj energie v dobe, keď systém žiadnu energiu neprodukuje. Práve takýmto systémom je venovaná táto bakalárska práca.

017-11-ocenenie04Kto všetko ti pri písaní práce pomáhal a komu patrí tento úspech tiež?

Určite môjmu školiteľovi Dr. h.c. prof. Ing. Michalovi Kolcunovi, Phd., ktorý ma viedol a usmerňoval svojimi cennými odbornými radami počas celého roka a taktiež môjmu konzultantovi Ing. Martinovi Vojtekovi, bez ktorého by táto práca neexistovala. Obom patrí moje veľké ďakujem.

Aké pocity si prežíval, keď si sa dozvedel tú skvelú správu o získaní ceny Aurela Slobodu?

Musím povedať, že načasovanie oznámenia o získaní tejto ceny bolo geniálne, keďže o tom, že som niečo vyhral, som sa dozvedel presne v deň mojich narodenín. Ale teraz vážne, bol to skvelý pocit, také zadosťučinenie za odvedenú prácu.

Plánuješ pokračovať v tejto téme aj pri diplomovej práci?

Veľmi rád by som pokračoval v podobnej téme aj pri diplomovej práci. Práve v týchto dňoch uvažujem nad možnosťami, akým smerom by sa dalo uberať. Verím, že v tejto problematike je ešte široký priestor na rozvinutie.

V čom sa tvoj svet po tomto úspech zmení? Plánuješ získať ešte nejaké podobné ocenenia?

Dúfam, že toto ocenenie bude pre mňa akousi motiváciou do ďalšej tvrdej práce, ktorá ma ešte nepochybne čaká. Nad niečím takým nerozmýšľam. Verím, že usilovnosť so sebou prináša ovocie.

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Očkovacie centrum je naďalej v plnej prevádzke

07.05.2021 / Život

Očkovacie centrum je naďalej v plnej prevádzke

Vakcinačné centrum v Humennom, nachádzajúce sa v priestoroch Obchodnej akadémie, zatiaľ zaočkovalo 12 030 osôb.

Čítať viac

Humenské zajace si vyslúžili slovenský rekord!

07.05.2021 / Život

Humenské zajace si vyslúžili slovenský rekord!

Tohtoročná veľkonočná výzdoba v našom meste bola unikátna. Dominantou námestia pred Mestským kultúrnym strediskom bola „čokoládová“ trojčlenná zajačia rodinka, ktorá...

Čítať viac

Kvalita vyučovania na cirkevnej spojenej škole prináša úspechy

14.04.2021 / Školy

Kvalita vyučovania na cirkevnej spojenej škole prináša úspechy

Kvalita vyučovacieho procesu, ktorú škola ponúka, ide ruka v ruke s úspechmi, ktoré jej žiaci dosahujú. Znovu sú toho dôkazom...

Čítať viac

ZŠ Pugačevova prevalcovala KK Dejepisnej olympiády

14.04.2021 / Školy

ZŠ Pugačevova prevalcovala KK Dejepisnej olympiády

Krajské kolo Dejepisnej olympiády už pozná svojich víťazov. V kategórii E (7. ročník) stojí na zlatom stupienku žiak Základnej školy...

Čítať viac

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády vyhral Richard Čisľák

14.04.2021 / Školy

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády vyhral Richard Čisľák

V tomto školskom roku sa konalo okresné kolo Fyzikálnej olympiády dňa 17.3.2021. Richard Čisľák, žiak deviatej triedy zo ZŠ Pugačevova,...

Čítať viac