Advent z rôznych pohľadov

  • Kategória: Cirkev
  • Uverejnené 28. 11. 2018
  • Napísal: František Mariňák
2012_12_advent1

Advent – slovo, ktoré v týchto dňoch bude v kurze našich rozhovorov. Slovo, ktoré ale hneď zanikne, lebo ho prevalcuje iné slovo – Vianoce. Naozaj, ako ľahko meníme slová a niekedy si ani neuvedomujeme, čo znamenajú, resp. k čomu nás pozývajú a preto si ani neuvedomujeme o čo prichádzame.

Zoberme si len také slovo „láska“. Slovo, ktoré označuje toľko ľudských prístupov a postojov, slovo, od ktorého toľko očakávame, ale zároveň slovo, ktorého obsah posledné generácie ľudí tak vyprázdnili. A pritom aj dni, do ktorých vstupujeme, sú zasiahnuté láskou, lebo je to naozaj Láska – Boh, ktorý sa prihovára a približuje človeku na dosah, ale bohužiaľ aj na dostrel. A je len a len na nás, či Jeho prítomnosť budeme vnímať ako veľký dar, a dotkneme sa ho zmyslami i srdcom, alebo ho identifikujeme ako narušiteľa, ktorý nás chce pripraviť o pokoj a preto si pripravíme zbrane, alebo Ho budeme aspoň ignorovať. Každopádne, Jeho by tá naša druhá alternatíva (ne)prijatia veľmi mrzela. Nie kvôli Nemu samému, ale kvôli nám, lebo iba my budeme takto škodovať.

Vráťme sa ale k slovu, ktoré je v týchto hodinách ešte aktuálne.

Advent – pochádza z lat. slova „adventus“ čo znamená príchod. Na každý príchod sa treba pripraviť, a preto je pred nami doba čakania na ten príchod, ale nie čakania pasívneho, lež aktívneho. Aspoň tak to robíme, keď doma očakávame návštevu. Navaríme, napečieme, poupratujeme a ešte mnoho iných aktivít urobíme – veď čo by si o nás ináč pomysleli.

Iste, niektorí by mohli namietať, že je nezmyslom očakávať niečo, čo sa už stalo – veď Ježiš sa už narodil pred vyše 2000 rokmi a teda slovo advent už stratilo na význame. História je tu ale preto, aby sme nezabúdali, čo sa stalo, ako sa Boh rozhodol vstúpiť do života človeka.

Niečo z toho ľudského by sa žiadalo urobiť aj vo vzťahu k Ježišovi, ktorý sa prihlásil na návštevu v našom ľudskom svete. Iste, niektorí by ste mohli namietať, že je nezmyslom očakávať niečo, čo sa už stalo – veď Ježiš sa už narodil pred vyše 2000 rokmi a teda slovo advent už stratilo na význame. História je tu ale preto, aby sme nezabúdali, čo sa stalo, ako sa Boh rozhodol vstúpiť do života človeka. Advent teda môžeme chápať z viacerých pohľadov, alebo ako hovoria múdre hlavy – širokospektrálne.

Môžeme hovoriť o prvom advente, ktorý mal počiatok v raji, keď Boh po výroku trestov za neposlušnosť prisľúbil Adamovi a Eve Spasiteľa slovami: „... ono ti pošliape hlavu“. Tento advent bol historický a bol veľmi dlhý – nemožno presne určiť jeho trvanie. Preto sa v ňom skrývalo nebezpečenstvo zabudnutia. Preto Boh posielal prorokov, ktorí sa všemožne snažili, aby ľudia boli pripravení na tento príchod, lebo nevedeli dňa ani hodiny. Čas sa naplnil a prišli tie prvé opravdivé Vianoce. Betlehem, ktorý bol prorokmi predpovedaný, skutočne prijal Božie dieťa.

Potom poznáme druhý advent, ktorý prežívame len štyri týždne. Ten nám pripomína, čo sa stalo, ale je tiež veľmi dôležitý, a to ako obdobie spásy už nie pre celé národy, ale ako doba záchrany pre každého jedného z nás. Má byť preto obdobím čakania Ježiša Krista do života každého človeka. V druhom advente sa Boh nerodí v Betleheme, ale v srdci človeka.

A potom je tu ešte tretí advent – čas, ktorý je ohraničený narodením a smrťou človeka, kedy sa stretneme s Bohom z tváre do tváre. Či bude toto stretnutie pre nás pozitívne, radostné a očakávané, to záleží len od toho, ako zvládneme ten druhý advent, kde sa každým dňom má Kristus rodiť v srdci človeka.

Dovolím si ponúknuť Vám na záver ešte jeden duchovný pohľad na adventný čas. Prežívame dni, keď badáme, že je menej denného svetla vonku (lebo dni sa skracujú a noci predlžujú) a preto musíme skôr a dlhšie svietiť svetlom vnútri našich príbytkov. Svetlo vonku ubúda a svetlo vnútri narastá. Na jar a v lete sa príroda otvárala svetlu, na jeseň a v zime sa zasa zatvára, aby kontemplovala svoj vnútorný priestor.

"Toto je aj odkaz adventu – otvoriť sa pre toto vnútorné svetlo, pretože vonku je čas tmy."

A mne sa zdá, že toto je aj odkaz adventu – otvoriť sa pre toto vnútorné svetlo, pretože vonku je čas tmy. Veď aj „príbeh“ adventného venca nás k tomu nabáda. Zvyšujúca sa intenzita svetla na ňom nám pripomína, aké dôležité je svetlo pre človeka. Ono znamená pre nás bezpečie a istotu.

Ak nechceme prísť o plný význam slova „advent“, vytvorme v sebe v týchto dňoch ten vnútorný priestor, v ktorom by mohlo zažiariť „Svetlo“, ktoré prichádza osvietiť každého človeka.

„...Však viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne...“ (Rim 13,11-12)

Prajem Vám všetkým požehnaný a Svetlom naplnený adventný čas.

* autor je kňaz a dekan humenského dekanátu

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Očkovacie centrum je naďalej v plnej prevádzke

07.05.2021 / Život

Očkovacie centrum je naďalej v plnej prevádzke

Vakcinačné centrum v Humennom, nachádzajúce sa v priestoroch Obchodnej akadémie, zatiaľ zaočkovalo 12 030 osôb.

Čítať viac

Humenské zajace si vyslúžili slovenský rekord!

07.05.2021 / Život

Humenské zajace si vyslúžili slovenský rekord!

Tohtoročná veľkonočná výzdoba v našom meste bola unikátna. Dominantou námestia pred Mestským kultúrnym strediskom bola „čokoládová“ trojčlenná zajačia rodinka, ktorá...

Čítať viac

Kvalita vyučovania na cirkevnej spojenej škole prináša úspechy

14.04.2021 / Školy

Kvalita vyučovania na cirkevnej spojenej škole prináša úspechy

Kvalita vyučovacieho procesu, ktorú škola ponúka, ide ruka v ruke s úspechmi, ktoré jej žiaci dosahujú. Znovu sú toho dôkazom...

Čítať viac

ZŠ Pugačevova prevalcovala KK Dejepisnej olympiády

14.04.2021 / Školy

ZŠ Pugačevova prevalcovala KK Dejepisnej olympiády

Krajské kolo Dejepisnej olympiády už pozná svojich víťazov. V kategórii E (7. ročník) stojí na zlatom stupienku žiak Základnej školy...

Čítať viac

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády vyhral Richard Čisľák

14.04.2021 / Školy

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády vyhral Richard Čisľák

V tomto školskom roku sa konalo okresné kolo Fyzikálnej olympiády dňa 17.3.2021. Richard Čisľák, žiak deviatej triedy zo ZŠ Pugačevova,...

Čítať viac