Komunálne voľby 2014 vyhrala vo všetkých okrskoch Jana Vaľová, pozrite si ako dopadli ostatní kandidáti

  • Kategória: Voľby 2014
  • Uverejnené 20. 11. 2014
  • Napísal: Stanislav Mikita
komunalne-volby-2014

To ako dopadli komunálne voľby 2014, už je asi väčšine občanov nášho mesta známe. No o detailných výsledkoch vo všetkých 28 okrskoch toho ešte veľa zverejneného nebolo. Rozhodli sme sa preto vypočuť prosby viacerých našich čitateľov a tak Vám prinášame tieto zaujímavé a pre niekoho prekvapujúce čísla...

Staronová primátorka Jana Vaľová jasne vyhrala vo všetkých okrskoch. Najviac hlasov získala v okrsku č. 5 - 349 hlasov a až o 258 hlasov tam prebehla Miroslavu Zajcevovú, ktorá bola druhá celkovo v 20 okrskoch. Tretí Ivan Hopta bol druhý v 8 okrskoch.

OkrsokPhDr.Michal BabinPhDr. Ivan Hopta, CSc.Mgr. Marián KováčPaedDr. Ivan PajtašJUDr. Jozef SemanPhDr. Jana VaľováIng. Miroslava Zajcevova
1. 28 94 12 31 30 223 63
2. 10 28 1 26 6 141 50
3. 13 36 3 12 11 176 43
4. 31 129 12 19 14 213 76
5. 34 75 4 50 17 349 91
6. 36 52 5 21 19 139 68
7. 24 52 6 32 32 171 101
8. 23 100 5 31 30 258 81
9. 10 54 9 18 7 168 51
10. 21 50 3 9 26 169 66
11. 26 78 4 14 23 216 69
12. 14 55 7 16 12 137 54
13. 34 73 11 32 28 254 110
14. 35 90 10 28 36 230 116
15. 11 16 1 9 31 66 28
16. 16 55 8 20 36 268 86
17. 17 62 8 26 18 214 103
18. 12 35 5 17 26 225 84
19. 18 69 7 46 22 207 73
20. 10 50 4 26 19 151 53
21. 16 52 7 46 28 255 100
22. 12 64 4 23 16 231 78
23. 15 45 3 42 12 121 97
24. 3 48 2 4 69 161 90
25. 7 103 6 34 47 193 105
26. 20 105 10 49 34 181 77
27. 24 92 7 44 40 175 112
28. 19 102 6 32 78 167 96
Spolu: 539 1864 170 757 767 5459 2221

Prehľad volebných okrskov v Humennom:

Volebný okrsok č. 1 - ZŠ Pugačevova I., Pugačevova 5
Čsl. armády, Hviezdoslavova, Kpt. Nálepku, Nemocničná (2, 4, 6, 8, 26, 28, 30, 32, 34), Pugačevova, Sládkovičova, Staničná, Staré kasárne, Štefánikova (21, 23, 25, 28, 33, 37, 39), Štúrova.

Volebný okrsok č. 2 - Denné centrum Družstevná, Družstevná 16
1. mája (1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 22), Družstevná (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20), Komenského, Školská.

Volebný okrsok č. 3 - MŠ Družstevná, Družstevná 16
1. mája  4, 5, 6, 11, 12), Družstevná (14, 15), Krátka, Nemocničná (5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24).

Volebný okrsok č. 4 - ZŠ Pugačevova II., Pugačevova 5
Mierová (15A, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86).

Volebný okrsok č. 5 - Regionálna veterinárna a potravinová správa, Gaštanová 3
Agátová, Budovateľská, Dubová, Gaštanová, Javorová, Mierová 92, Na Lieskovčíku, Nad tehelňou, Poľná, Riečna, Ružová, Starinská, Suchý jarok.

Volebný okrsok č. 6 - ZŠ Kudlovská I., Kudlovská 11
Brestovská, Domašanská, Janka Kráľa, Majakovského, Petrušovského, Sov. hrdinov, Wolkerova, Záhradná.

Volebný okrsok č. 7 - ZŠI s vyučovacím jazykom ukrajinským s MŠ, Lesná 28
Fučíkove sady, Jilemnického sady, Lesná, Lipová, Orechová, Osloboditeľov (15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 118), Sadová.

Volebný okrsok č. 8 - ZŠ Hrnčiarska I., Hrnčiarska 13
Puškinova, Tyršova.

Volebný okrsok č. 9  -ZŠ Hrnčiarska II., Hrnčiarska 13
Dobrianskeho (51, 53, 67, 69, 71), Duchnovičova (28, 30), Hrnčiarska, Ševčenkova (38, 39, 40).

Volebný okrsok č. 10 - Vihorlatské osvetové stredisko, Sokolovská 11
Dobrianskeho (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17), Námestie slobody (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32), Sokolovská, Ševčenkova (2, 4, 6, 8, 10).

Volebný okrsok č. 11 - Cirkevná spojená škola I., Duchnovičova 24
Dobrianskeho (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 65), Duchnovičova (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26), Ševčenkova (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36).

Volebný okrsok č. 12 - Cirkevná spojená škola II., Duchnovičova 24
Osloboditeľov (2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22).

Volebný okrsok č. 13 - Kaštieľ - zasadacia miestnosť, Námestie slobody 1
26. novembra, Gorkého, Kukorelliho, Mierová (1, 3, 5, 7, 9, 11), Námestie slobody (15, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 60), Vihorlatská.

Volebný okrsok č. 14 - ZŠ Kudlovská II., Kudlovská 11
Gagarinova, Iljikčana, Jánošíkova, Kalininova, Kudlovská, Liesková, Pod lesom, Sídlisko Poľana, Stavbárska, Šmidkeho

Volebný okrsok č. 15 - CVČ DÚHA I., Námestie slobody 48
Chemlonská, Kukučínova, Námestie slobody (48, 49, 51, 55, 59, 61), Štefánikova (12, 51, 53).

Volebný okrsok č. 16 - ZŠ Dargovských hrdinov I., Dargovských hrdinov 19
Laborecká (1, 4, 5), Třebíčska (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A).

Volebný okrsok č. 17 - ZŠ Dargovských hrdinov II., Dargovských hrdinov 19
Laborecká (6, 7, 8), Třebíčska (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25).

Volebný okrsok č. 18 - DOS - Denné centrum I., Laborecká 26
Laborecká (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29).

Volebný okrsok č. 19 - ZŠ Laborecká I., Laborecká 66
Laborecká (20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)

Volebný okrsok č. 20 - ZŠ Laborecká II., Laborecká 66
Laborecká (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 72, 73, 74, 75)

Volebný okrsok č. 21 - ZŠ Dargovských hrdinov III., Dargovských hrdinov 19
Dargovských hrdinov, Třebíčska (9, 10)

Volebný okrsok č. 22 - DOS - Denné centrum II., Laborecká 26
Třebíčska (11, 12, 14, 15)

Volebný okrsok č. 23 - CVČ DÚHA II., Námestie slobody 48
Čapajevova, Čulenova, Jasenovská, Lúčna, Na Podskalku, Pod Krámovou, Sninská, Valaškovská.

Volebný okrsok č. 24 - ZŠ s MŠ Podskalka, Podskalka 57
Podskalka.

Volebný okrsok č. 25 - ZŠ SNP I., SNP 1
Košická (28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36), Partizánska (29, 31, 33, 35), SNP (2, 4, 6, 7, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55).

Volebný okrsok č. 26 - ZŠ SNP II., SNP 1
Partizánska (26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42), SNP (8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42).

Volebný okrsok č. 27 - ZŠ SNP III., SNP 1
Košická (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75), Partizánska (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), SNP (19, 21, 23, 25).

Volebný okrsok č. 28 - ZŠ SNP IV., SNP 1
Košická (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26), Partizánska (13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25).

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

20.05.2020 / Pre občanov

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tomto období meteorologické výstrahy pre okres Humenné. 

Čítať viac

Slovensko prejde na štvrtú fázu uvoľňovania opatrení

19.05.2020 / Život

Slovensko prejde na štvrtú fázu uvoľňovania opatrení

V priebehu tohto týždňa začne štvrtá fáza uvoľňovania reštriktívnych opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Čítať viac

Video: #PPteam - Cvičenie na tretí týždeň

21.04.2020 / Život

Video: #PPteam - Cvičenie na tretí týždeň

Po prvých dvoch videách nás oslovilo veľa žien s tým, že by chceli viac cvikov na zadok. Keďže pre ženy...

Čítať viac

Prebieha vakcinácia líšok. Odporúča sa obmedziť pohyb v lese!

20.04.2020 / Život

Prebieha vakcinácia líšok. Odporúča sa obmedziť pohyb v lese!

Koronavírus vyprázdnil ulice i nákupné centrá, ľudia v slnečných jarných dňoch mieria do prírody. Niektorí sa vydajú na dlhšie prechádzky,...

Čítať viac

V Humennom odobrali 444 vzoriek na COVID-19. Niektoré boli pozitívne!

17.04.2020 / Život

V Humennom odobrali 444 vzoriek na COVID-19. Niektoré boli pozitívne!

V rámci mobilného odberového miesta pri humenskej nemocnici zdravotníci vykonali ku štvrtku 16. apríla dovedna 444 odberov.

Čítať viac