Pugačevkári v súdnej sieni

  • Kategória: Život
  • Uverejnené 03. 06. 2013
  • Napísal: Mgr. Valéria Hudáková
2013-6-pugacevkari-sudna-sien

Takmer tri desiatky žiakov ôsmeho ročníka zo Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom pod vedením svojich vyučujúcich občianskej výchovy Mgr. Ľ. Dančovej a Mgr. V. Hudákovej sa zúčastnili dňa 28. 5. 2013 v rámci vyučovacích hodín občianskej výchovy na dvoch na sebe nezávislých súdnych konaniach na Okresnom súde v Humennom, ktorým predsedal predseda senátu JUDr. M. Sninský.

Obe pojednávania previedol pán predseda senátu s ohľadom na našu prítomnosť a pred každým pojednávaním nás upozornil na osobitosti prípadu a na postup súdu, aký sa predpokladá. Na prvom verejnom pojednávaní súd rozhodoval vo veci ochranného protialkoholického liečenia, keď svojím rozhodnutím zbavil občana povinnosti ochrannej protialkoholickej liečby, nakoľko u  neho pod tlakom vážnych zdravotných dôvodov došlo k pozitívnej zmene v konaní a prestal užívať alkohol.

Druhé súdne pojednávanie sa týkalo agresívneho správania muža k bývalej manželke, ktorej sa vyhrážal zabitím mačetou a ktorú udrel dvakrát päsťou do oblasti hlavy. Muž sa necítil byť vinný, priznal, že sa s bývalou manželkou pohádal, vulgárne jej vynadal a vytiahol na ňu remeň. Rozhodnutie o vine a treste sme si nevypočuli, nakoľko hlavné pojednávanie predseda senátu vytýčil na dobu neurčitú, aby súd mohol zhromaždiť dostatok dôkazov a vo veci spravodlivo rozhodnúť.

Viac ako hodinový časový interval medzi obidvoma pojednávaniami vyplnil predseda senátu vysvetľovaním kľúčových pojmov týkajúcich sa súdov a súdnej praxe, akými sú činnosť a poslanie súdov v demokratickej spoločnosti, súdny proces, senát súdu, predseda a členovia senátu, prokurátor, obhajca, práva a povinnosti obvineného, postavenie svedka a hodnovernosť jeho výpovede, druhy trestov a pod. Výklad súdnej problematiky bol obsažný a vysoko profesionálny, úplne korešpondoval s učivom, aké preberáme na hodinách občianskej výchovy vo ôsmom ročníku.

2013-6-pugacevkari-sudna-sien

Odvahu našli i naši žiaci a pánovi predsedovi senátu kládli zaujímavé otázky, ktoré by sme mohli zhrnúť do týchto okruhov: mladí ľudia ako svedkovia, mladiství delikventi, práva detí a ich porušovanie. Predseda senátu trpezlivo a zrozumiteľným spôsobom vysvetľoval žiakom otázku po otázke, čo náš okruh vedomostí z oblasti práva a súdnictva obohatilo o množstvo nových a zaujímavých informácií. Školský deň strávený v súdnej sieni na Okresnom súde v Humennom bol pre všetkých zúčastnených veľkým prínosom a jedinečným zážitkom. Za mimoriadne vrelý a ústretový prístup k našim žiakom, pre ktorých celé toto dianie na súde bolo novou a nepoznanou skutočnosťou, by sme sa chceli úprimne poďakovať JUDr. M. Sninskému, predsedovi senátu, a pánovi Ing. J. Lelkovi, ktorý pre nás ochotne a srdečne celú túto akciu pripravil a zorganizoval.

* autorka článku je učiteľka ŽŠ Pugačevova
* foto: Kristián Laco

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Inšpiratívne stretnutie s umením vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

08.07.2020 / Kultúra

Inšpiratívne stretnutie s umením vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

V poradí 57. ročník súťaže napriek aktuálnej mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu prekvapil nárastom celkového počtu prihlásených autorov. Zvýšený záujem...

Čítať viac

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

07.07.2020 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 28. týždeň pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Rozdelenie financií pre športové kluby na rok 2020

02.07.2020 / Samospráva

Rozdelenie financií pre športové kluby na rok 2020

Mesto Humenné podporuje rozvoj športu v meste dvoma formami – priamou a nepriamou finančnou dotáciou. Z rozpočtu mesta poskytuje priamu...

Čítať viac

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

02.07.2020 / Pre občanov

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tomto období meteorologické výstrahy pre okres Humenné. 

Čítať viac

Mesto poďakuje ľudom, ktorí stáli počas pandémie v prvej línií

29.06.2020 / Život

Mesto poďakuje ľudom, ktorí stáli počas pandémie v prvej línií

Humenné sa ľuďom v prvej línii poďakuje divadlom. Pomoc pri zvládnutí situácie spojenej s pandémiou nového koronavírusu odmení mesto Humenné...

Čítať viac