Oznam

   Na stránke pracujeme, aby sme vám čoskoro mohli priniesť nový obsah.

Jarné upratovanie v meste bude spestrené zaujímavou aktivitou

  • Kategória: Život
  • Uverejnené 06. 04. 2021
  • Napísal: tlačová správa
11

V súvislosti so zabezpečením jarného upratovania v Humennom sa dávajú na vedomie aktivity a prostredníctvom Technických služieb mesta Humenné aj harmonogram umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov.

Jarné upratovanie v meste Humenné v roku 2021 s prihli­adnutím na pandemickú situáciu COVID-19 bude prebiehať v termíne 7. 4. až 30. 4. 2021

> čistenie verejných priestranstiev, námestí, parkov, sídlisk, mestských lokalít
upratovanie verejných priestranstiev bytových a rodinných domov v spolupráci s užívateľmi bytov a domov
údržba trávnatých plôch
úprava povrchu kameňolomu (Sídlisko pod Sokolejom)
vyčistenie nábrežia Laborca (Sídlisko III)
upratanie lokality Hubková (Kudlovce)
odstraňovanie čiernych skládok odpadu a nepotrebného materiálu z verejných priestranstiev mes­ta
čistenie komunikácií
pristavenie kontajnerov na objemný odpad podľa pokynov k tomu zodpovedných pracovníkov

Každé vrece sa ráta

Výzva pre malých i veľkých: Naplňte aspoň jedno vrece odpadom, ktorý ľudia „zabudli“ na sídlisku, v parku, prírode…
Staň sa hrdinom: jednotlivec, rodina, deti, dospelí, žiaci, športovci, folkloristi,… zapojiť sa môže každý, kto chce pomôcť životnému prostrediu v Humennom
Vytvoríme fotogalériu hrdinov: Fotky posielať na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 3

Materiálno-technické zabezpečenie. Technické služby (TS) zabezpečia mechanizmy na odvoz vyhrabaného odpadu školám, z bytových a rodinných domov, z parkov a verejných priestranstiev

Činnosti súvisiace s jarným upratovaním budú zabezpečované zamestnancami Technických služieb, obyvateľmi mesta – majiteľmi rodinných domov a v spolupráci s predsedami vlastníkov bytov na základe zorganizovanej brigády.

Rozmiestnenie 7 m3 kontajnerov na objemné, nadrozmerné odpady:
Termín: 7.4. – 28.4.2021

7.4. – 9.4.2021: Kudlovská (zvonica, točňa, pri požiarnikoch), Kudlovská – Sídlisko Poľana, Sídlisko Poľana park, Sídlisko Poľana (pri č. 59, 37)
9.4. – 12.4.2021: Liesková, Kalininova – Jánošíkova, Majakovského, Brestovská 2×, J. Kráľa, Sov. hrdinov
12.4. – 14.4.2021: Domašanská, Záhradná, Pod lesom pri č. 9 a 18, Osloboditeľov, Orechová pri č. 32 a 16
14.4. – 16.4.2021: Fučíkove sady, Jilemnického sady, Sadová, Lipová pri č. 25–27, Puškinova stred, Tyršova, Duchnovičova – Hrnčiarska
16.4. – 19.4.2021: Jasenovská cíp, Na Podskalku, Jasenovská pri č. 105, Jasenovská ihrisko, Čapajevova – Valaškovská, Valaškovský most pri parku, Košická (pri zastávke MHD)
19.4. – 21.4.2021: Budovateľská, Starinská (točňa MHD), Starinská obchod, Starinská ihrisko, Starinská hlavná (stred – pod MHD), Agátová, Gaštanová – dentálne stredisko
21.4. – 23.4.2021: Gaštanová pri č. 110, Gaštanová CO, Na Lieskovčíku, Čsl. armády – Pugačevova, Pugačevova 1870/20, , Pugačevova 1, Družstevná 1469 stred
23.4. – 26.4.2021: Poľná – záhradkári, Kukučínova, Štúrova (pri archíve, pri výmenníku), Suchý jarok, Ševčenkova pri č. 10, Laborecká pri č. 28
26.4. – 28.4.2021: Třebíčska č. 14 – 15, Darg. hrdinov 15, Dobrianskeho 51, 53, Valaškovská – Jasenovská, Jasenovská bytovky, Mierová pri M3/A výmenník

2

Veľkoobjemové kontajnery sú prístupné všetkým občanom mesta Humenné. Bližšie informácie:
057/775 43 56
0903 272 406
0911 562 920 
prevádzka komunálneho odpadu, pristavenie a odvoz 7 m3 kontajnery na objemný odpad

Do rozmiestnených veľkoobjemových kontajnerov:
> JE možné vkladať objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev (napr. nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu,…)
> NIE JE možné vkladať biologicky rozložiteľný odpad (konáre, tráva, lístie, ovocie, zeleninu,…), elektroodpad (chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače,…), pneumatiky, drobný stavebný odpad, nebezpečné odpady (akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb,…), plasty, papier, sklo, obaly z kovu, tetra paky.

Kam s ním?
Biologicky rozložiteľný odpad (vyhrabaná tráva, lístie, konáre, BRO zo záhrad) majú občania možnosť doviezť do areálu TS (Sninská 27, Humenné) v prevádzkovej dobe 6:00 –14:00 hod., pondelok až piatok celoročne. Harmonogram zberu BRO tvorí samostatnú časť – bližšie informácie na t.č.: 0905 422 392, 0903 272 398, www.tshe.sk; www.humenne.sk

Akumulátory a batérie, odpadové oleje z motorových vozidiel a vyradené elektronické zariadenia môžu občania mesta priniesť do areálu Technických služieb mesta Humenné v prevádzkovej dobe od 6:00 – 14:00 hod., pondelok až piatok (bližšie informácie na tel. čísle 057/775 43 56, 0903 272 406)

Pneumatiky – odovzdať do autoservisu
Plasty, papier, sklo, obaly z kovu a tetra paky – vrecový zber RD a kontajnery na sídliskách, ale je aj možnosť odovzdať na zberný dvor

ZAKAZUJE SA vhadzovať alebo ukladať DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD do kontajnerov alebo ku kontajnerom. Občania mesta Humenné môžu odovzdať odpad v prevádzkovej dobe od 6:00 – 14:00 hod., pondelok až piatok., na prevádzku TS (Sninská 27, Humenné). Drobný stavebný odpad je od 1.1.2016 spoplat­nený v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 160/2019, vo výške 0,048 €/kg. Porušenie zákazu sa bude trestať pokutou.

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Spievali sme pre „pápeža“

06.10.2021 / Školy

Spievali sme pre „pápeža“

Cirkevná spojená škola v Humennom a jej študentky sa aktívne zapojili do priebehu celej slávnosti v Košiciach. Sestry Miriama a...

Čítať viac

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

23.06.2021 / Pre občanov

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tomto období meteorologické výstrahy pre okres Humenné. 

Čítať viac

Letná sezóna na humenskom kúpalisku je zahájená!

18.06.2021 / Život

Letná sezóna na humenskom kúpalisku je zahájená!

Letné kúpalisko v Humennom sa pre verejnosť otvára už tento víkend. V druhom stupni ostražitosti (oranžový okres) je kapacita kúpaliska...

Čítať viac

Nenechajme ich stáť bokom

17.06.2021 / Školy

Nenechajme ich stáť bokom

„Empatia“ – krátke slovo so silným významom. Vieme však ešte vôbec čo toto slovo znamená? Nezabudli sme na jeho význam...

Čítať viac

Hrozí nám, že nás Snina porazí. Podporte CSŠ Humenné

23.05.2021 / Školy

Hrozí nám, že nás Snina porazí. Podporte CSŠ Humenné

Milí naši dobrodinci, rodičia a priatelia školy, čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a...

Čítať viac