Primátor vyzýva občanov, buďte disciplinovaní a trpezliví!

  • Kategória: Život
  • Uverejnené 13. 03. 2020
msu

Primátor mesta Miloš Meričko zvolal v piatok 13. marca krízový štáb v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. 

Prizvaní boli Miroslav Veliký (riaditeľ RÚVZ v Humennom), Jaroslav Marčišin (riaditeľ Nemocnice A. Leňa v Humennom), Marek Lukacko (riaditeľ OR PZ v Humennom), Ondrej Mudry (prednosta Okresného úradu v Humennom), Mikuláš Koščo (konateľ DZS – M. K. TRANS) a Alexander Kudráč (člen Miestnej občianskej poriadkovej služby Humenné).

Prijaté opatrenia, ktoré platia až do odvolania:

> Mestský úrad v Humennom je dňom 13. marca 2020 pre verejnosť zatvorený

> obmedzujú sa otváracie hodiny klientskeho centra a pokladne na 3 hodiny denne v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. Všetky informácie a požiadavky riešte telefonicky (057/786 3211) alebo e-mailom

> Slovenský Červený kríž územný spolok Humenné ako zmluvný partner mesta Humenné pozastavuje prepravnú službu pre občanov mesta Humenné dňom 13. marca 2020

> pozastavené je poskytovanie stravy – nebude možné uplatniť si príspevok (zľavu) na stravné od pondelka 16. marca 2020

> Mestská hromadná doprava v Humennom bude premávať v prázdninovom prevádzkovom režime od pondelka 16. marca 2020

> Zintenzívňuje sa činnosť Mestskej polície, ktorá bude vo vyššej miere v súčinnosti s Policajným zborom SR kontrolovať dodržiavanie opatrení vydaných Ústredným krízovým štábom SR – zatvorenie zábavných podnikov, diskoték, detských kútikov, fitnescentier a pod.

Odporúčame všetkým občanom na území mesta Humenné, aby sa nezdružovali vo väčších skupinách na verejných priestranstvách, v parkoch, ako aj na detských, športových ihriskách a pod.

 „Aj vyhlásením mimoriadnej situácie na Slovensku sa snažíme predísť talianskemu scenáru. Všetky opatrenia smerujú k jedinému a hlavnému – obmedziť vzájomný kontakt obyvateľstva. Situácia v našom regióne, konkrétne v meste Humenné, znamená, že žiadna z odobraných vzoriek nebola pozitívna. Na mysli mám aj Humenčana, u ktorého bol koronavírus zistený. Žije dlhodobo v Bratislave, vrátil sa z dovolenky v zahraničí (pozn.: Maldivy), ale my sme neboli oslovení so žiadnou povinnosťou kontaktovať a vyšetriť jeho príbuzných alebo iné blízke osoby. Po návrate na Slovensko bol hneď izolovaný," konštatoval Miroslav Veliký, riaditeľ RÚVZ v Humennom.

V platnosti ostávajú opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR: 

> zatvorenie všetkých medzinárodných letísk

> povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Za nedodržanie karantény hrozí pokuta 1 659 eur. Právnické osoby po vyhlásení mimoriadnej situácie môžu dostať pokuty vo výške do 20 000 €

> zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení

> zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná. Po návrate z Poľska taktiež platí povinná 14-dňová karanténa! 

> Poľsko zakáže vstup na svoje územie pre zahraničných občanov a obmedzí medzinárodnú leteckú a vlakovú dopravu

> Ukrajina zatvorí svoje hranice pre cudzincov

> obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania

> zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov)

> zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení

> obmedzená prevádzka obchodných centier - cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu

> obmedzenie úradných hodín klientskych centier

> zákaz návštevy nemocníc a zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

 

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Neseď nečinne doma, ale cvič spolu s nami + Video č.1

07.04.2020 / Život

Neseď nečinne doma, ale cvič spolu s nami + Video č.1

Aj vy sa sťažujete, že počas dobrovoľnej karantény priberiete? Nemusí sa tak stať a do formy vás počas tohto obdobia...

Čítať viac

Mesto zavádza nové opatrenia, ktoré pomôžu Humenčanom

17.03.2020 / Život

Mesto zavádza nové opatrenia, ktoré pomôžu Humenčanom

Zasadnutia krízového štábu sa v aktuálnej situácii konajú v dennej perióde, po pondelku a utorku (16. a 17....

Čítať viac

Aktualizácia opatrení pri ohrození verejného zdravia

16.03.2020 / Život

Aktualizácia opatrení pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na...

Čítať viac

Jarné upratovanie v meste Humenné sa odkladá

16.03.2020 / Samospráva

Jarné upratovanie v meste Humenné sa odkladá

Generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT a.s. (majiteľ skládky odpadov) za účelom zabránenia šírenia koronavírusu nariaďuje  s účinnosťou od 16.03. 2020 až...

Čítať viac

Slovko na dnešný deň

15.03.2020 / Cirkev

Slovko na dnešný deň

Medzi opatrenia, ktoré prijal Ústredný krízový štáb, patrilo aj pozastavenie slávenia svätých omší na území celého Slovenka. Viaceré farnosti však...

Čítať viac