Mestská polícia má za sebou rušný september

  • Kategória: Život
  • Uverejnené 02. 10. 2019
  • Napísal: tlačová správa
msp

V mesiaci september 2019 sa na priamom výkone služby podieľalo 14 príslušníkov humenskej mestskej polície (MsP). Svoju činnosť zameriavali hlavne na dodržiavanie verejného poriadku, proti rušeniu nočného pokoja, dodržiavanie VZN, zamedzenie poškodzovania mestského majetku, ochranu životného prostredia, dodržiavanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, tiež na zabezpečovanie športových a kultúrno – spoločenských podujatí.

V hodnotenom období príslušníci MsP vo výkone služby zistili celkovo 172 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo 87 priestupkov riešených v blokovom konaní pokutou na sumu 1.340,– eur. Ostatné priestupky boli riešené dohovorom, 2 priestupky sú v riešení a v jednom prípade bola privolaná zranenej osobe RZP, kde bola poskytnutá asistencia.   Najviac priestupkov bolo zistených proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a to v 108 prípadoch. Priestupkov proti verejnému poriadku bolo zistených v 35 prípadoch, zaznamenali sme 19 priestupkov porušením VZN, v 6 prípadoch to boli priestupky na úseku podnikania, taktiež 3 priestupky porušením VZN o chove psov a jeden priestupok bol zistený na úseku o ochrane nefajčiarov.

Najčastejšie kontrolované miesta mimo mestských budov a objektov boli aj miesta, kde sa mládež najčastejšie zdržiavala cez deň a hlavne vo večerných a nočných hodinách: areály MŠ a ZŠ, vnútroblokové priestranstvá, detské a multifunkčné ihriská, pešia zóna vrátane južného námestia, park Mieru, okolie kaštieľa a skanzenu, nábrežie Laborca + hrádza, mestský cintorín, zóna športových areálov a kúpalisko.

28052019

Aj keď školský rok je už v plnom prúde, mládež bola počas výkonu služby a vo väčšine prípadoch vo večerných a nočných hodinách (hlavne piatky a soboty) opakovane riešená (pokutou alebo dohováraním) za porušovanie verejného poriadku, znečisťovanie verejných priestranstiev, rušenie nočného pokoja, požívanie alkoholických nápojov na verejnosti, poškodzovanie majetku, zdržiavanie sa na detských ihriskách, výtržnosti v okolí barov a diskoték.

Takmer denno-denne riešime otázku bezdomovcov, napr., ako je ich prespávanie na chodbách v budove „Chemlonského internátu“, prespávanie pod terasou susediacej reštaurácie a požívanie alkoholických nápojov na verejnosti.

Hliadky MsP taktiež počas pešej hliadkovej služby v pešej zóne neustále upozorňovali na zákaz chodenia po cyklistickom chodníku, kde hrozí možnosť zrážky a úrazu.

Keďže prichádza jesenné obdobie, upratovanie v záhradách, naďalej občania boli upozorňovaní a riešení za vypaľovanie lístia, konárov a iného materiálu na svojich pozemkoch a znečisťovanie životného prostredia.

Hliadky stotožňovali a následne riešili pôvodcov skládok, ktorí nezodpovedne neustále vyhadzujú ku kontajnerom rôzny materiál ako stavebný odpad pri prerábkach bytov, dvere, zárubne, skrine, postele a iný materiál.

V osade Podskalka v súčinnosti s hliadkami MOPS upozorňovali rodičov malých detí o pohybe po ceste a ohrozovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, hlavne pri odchode do školy a príchode v popoludňajších hodinách. Neustále monitorujeme okolie novej stavby – budovy komunitného centra.
Hliadky MsP pravidelne kontrolovali aj dodržiavanie zatváracích hodín prevádzok a jednotlivých terás, kde dochádzalo k rušeniu nočného pokoja.

Kontroly hliadok boli zamerané aj na ukončenie prevádzkovania týchto terás k 15. a 30. septembru 2019. Cez kamerový systém boli taktiež zisťované priestupky (napr. v nedeľu 1. septembra 2019 pohyb 3 dievčat vo vnútri fontány lásky na pešej zóne) ako aj priestupky proti verejnému poriadku.
V hodnotenom období hliadky MsP zabezpečovali verejný poriadok na športoviskách počas futbalových a hokejových zápasov.

Posilnený výkon služby hliadkami MsP bol hlavne počas konania Dní mesta Humenné a Humenského jarmoku v dňoch 13. – 15. septembra 2019, kde zabezpečovali verejný poriadok a plnili ďalšie úlohy podľa pokynov a bezpečnostnej situácie.

Pre občanov

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Volejbal: Humenčania si zo Starej Ľubovni doviezli zaslúžených 6 bodov

11.11.2019 / Šport

Volejbal: Humenčania si zo Starej Ľubovni doviezli zaslúžených 6 bodov

Humenskí volejbalisti potvrdili prvé miesto v 1. lige mužov, skupiny východ. Zo Starej Ľubovni si priviezli maximálny počet bodov a...

Čítať viac

Deň chleba na ZŠ Pugačevova

08.11.2019 / Školy

Deň chleba na ZŠ Pugačevova

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo všetko je za tým, kým sa čerstvý chlieb dostane do našich rúk? Práve...

Čítať viac

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

07.11.2019 / Pre občanov

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

Predpokladané časy korčuľovania pre verejnosť v roku 2019.

Čítať viac

Volejbal: Humenčania aj naďalej bodovo stopercentní!

06.11.2019 / Šport

Volejbal: Humenčania aj naďalej bodovo stopercentní!

Volejbalisti ŠK Gymnázium Humenné odohrali cez víkend ďalšie zápasy. Privítali súpera z Popradu, ktorému nič nedarovali a pripísali si dve víťazstvá. Čítať viac

Prípravný zápas futsalovej reprezentácie sa odohrá aj v Humennom!

05.11.2019 / Šport

Prípravný zápas futsalovej reprezentácie sa odohrá aj v Humennom!

Po dvoch októbrových tréningových kempoch v Púchove a Kežmarku vedených novým reprezentačným trénerom Klaudiuszom Hirschom odohrajú dievčatá na...

Čítať viac