Novinky v pôžičkach pre mladomanželov

  • Kategória: Život
  • Uverejnené 30. 06. 2019
29062019

Od 1. júla 2019 vstúpi do platnosti novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorou sa umožní poskytovanie podpôr pre novú skupinu žiadateľov „mladomanželov“.

Kto môže požiadať o túto podporu?

Manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov (podmienku veku musí spĺňať každý z manželov), ak uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti. Uvedené znamená, že žiadosť je možné podať do roka od uzatvorenia manželstva.

Na aký účel môžu byť poskytnuté financie?

> výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome
> kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome bez obmedzenia veku bytu
> kúpa bytu v rodinnom dome, ktorý je starší ako tri roky od kolaudácie
> stavebná úprava bytu v bytovom dome, rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň 10 rokov pred podaním žiadosti

Na čo môžu byť poskytnuté financie pri stavebnej úprave bytu?

Na úhradu nákladov na rekonštrukciu bytu, súčasťou ktorých môže byť výmena rozvodov v byte, výmena bytového jadra, zariaďovacie predmety v kúpeľni, výmena okien, podláh, zabudovaná kuchynská linka vrátane zabudovaných kuchynských spotrebičov a iné stavebné výrobky a zariadenia, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základnú funkciu bývania.

Aký príjem môže mať žiadateľ – mladomanželia?

MINIMÁLNY PRÍJEM – priemerný mesačný príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok – 1,3 násobok životného minima domácnosti
MAXIMÁLNY PRÍJEM – celkový čistý príjem žiadateľa a osôb , ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa) za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na jeho domácnosť.
Životné minimum platné do 30.6. 2019 (po 1.7.2019 bude aktualizované) životné minimum pre dvojčlennú domácnosť (2 plnoleté osoby) 348,13Eur

Akým spôsobom bude úver zabezpečený?

NEHNUTEĽNOSŤOU – hodnota základnej nehnuteľnosti musí dosiahnuť minimálne 1,3 násobok požadovaného úveru

Aký je termín podávania žiadostí?

V termíne od 1.7.2019 – 31.10.2019 a 1.4.- 31.10. kalendárneho roka od roku 2020

Aký je postup pri podávaní žiadostí o podporu?

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu, podľa miesta stavby. Po overení pracovník MsÚ do 10 dní zaregistruje žiadosť do elektronického príjmu žiadostí a odošle žiadosť na ŠFRB. Následne ŠFRB žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

Všetky ďalšie podrobnosti nájdete na webe ŠFRB: www.sfrb.sk (sekcia: Mladomanželská pôžička) 

 

Spracoval: Ľuboš Ondovčin, tlačový referát MsÚ

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

28.07.2020 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 31. týždeň pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Výstavba cyklochodníka popri Laborci sa posúva do ďalšej etapy

22.07.2020 / Život

Výstavba cyklochodníka popri Laborci sa posúva do ďalšej etapy

Stavenisko „cyklochodník pri Laborci" je zložené z troch častí. Prvá etapa sa začína od Sninského mosta a jej základom je...

Čítať viac

Jasenovský tábor oslávi desiaty ročník špeciálnou témou!

20.07.2020 / Život

Jasenovský tábor oslávi desiaty ročník špeciálnou témou!

Tábor v Jasenove má tradíciu už od roku 2011. Denný letný tábor organizuje Obecný úrad Jasenov v spolupráci občianskym združením...

Čítať viac

Nezodpovedný prístup obyvateľov k likvidácii bioodpadu

20.07.2020 / Život

Nezodpovedný prístup obyvateľov k likvidácii bioodpadu

V niektorých častiach mesta sa naskytne aj pohľad na kopu biologicky rozložiteľného odpadu pred bránami rodinných domov. Nie je dovolené vykladať...

Čítať viac

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

16.07.2020 / Pre občanov

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tomto období meteorologické výstrahy pre okres Humenné. 

Čítať viac