Komenského a Gaštanová ulica s novým asfaltom, parčík na Ulici osloboditeľov vo finále revitalizácie!

  • Kategória: Život
  • Uverejnené 18. 05. 2019
  • Napísal: Tlačová správa
2

V stredu 15. mája sa uskutočnil kontrolný deň zrealizovaných investičných akcií. Kontrolného dňa sa zúčastnil primátor mesta Miloš Meričko, zamestnanci Odboru výstavby a územného plánovania MsÚ a zástupcovia zhotovovateľských firiem.

Park na Ulici osloboditeľov

Revitalizáciu tohto parku si vzala na starosť firma CM STAV s.r.o. Celková výška financií na túto revitalizáciu pokryla sumu 173 967,78 eur s DPH. V rámci nej sa zrekonštruovala plocha parku o celkovej výmere 3 800 m2 . Z toho predstavuje verejná zeleň, ktorá sa rovnako revitalizovala, 2 465 m2 . Na základe doterajšieho zhodnotenia stavu zelene sa pristúpilo k jej revitalizácii na danej lokalite so zameraním na ekologické princípy a moderné trendy krajinnej architektúry a zaistenia bezpečnosti návštevníkov parku. Aj preto bola starostlivosť o zeleň vypracovaná v rámci špeciálneho dokumentu, ktorý bol súčasťou projektovej dokumentácie samotného parku.

Samotná revitalizácia sa už v prvom kroku zverila do rúk záhradným architektom zo spoločnosti HORTUS VIRIDIS ešte v roku 2018 pod vedením Ing. Jána Jakubčíka.

Záhradní architekti vypracovali projektový plán, ktorý zahŕňal realizáciu:

- extenzívnej výsadby trvaliek a okrasných tráv s pôsobnosťou počas všetkých ročných období v 3 centrálnych záhonoch, ktoré vítajú návštevníkov parku z každej strany (cibuľoviny sa v tomto prípade budú sadiť až v jeseni)
- výsadbu 24 ks nových stromov a kríkov (javor červený, buk lesný, gledičia trojtŕňová, moruša biela, lipa malolistá, dub letný), ktoré nahradia 13 ks nevhodných, poškodených, chorých a život ohrozujúcich drevín
- výsev parkového trávnika
- centrálny kvetinový záhon v strede parku

Revitalizačné práce v parku zabezpečili aj nové osvetlenie, a to 9 ks líniových svietidiel, 21 ks verejného osvetlenia na stožiaroch, 5 ks bodových svietidiel nad terénom a 1 bodové svetlo umiestnené v dlažbe. Okrem toho tu pribudlo 15 ks kovových lavičiek, 9 ks betónových lavičiek, jeden stojan na bicykle a 5 odpadkových košov a 5 košov na psie exkrementy. Aktuálne dokončovacie práce spočívajú vo výsadbe jednotlivých druhov kvetín a príprave kamerového systému.

Celková plocha parku – 3 800 m2 (bez jestvujúceho asfaltového chodníka o veľkosti 110 m2 ).

Celková plocha verejnej zelene v parku – 2 465 m2 (z toho trávnik predstavuje 2 187 m2 ).

Spevnené plochy – 702,23 m2 .

Plošná dlažba – 238,11 m2 .

Zámková a maloformátová dlažba – 256,71 m2 .

Dlažba pre nevidiacich – 10,71 m2 .

Mlátový chodník – 196,7 m2 .

 4

Rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií Komenského a Gaštanová

Stavebné práce na týchto uliciach spočívali vo výmene obrubníkov v tých úsekoch, kde sa menil asfaltový kryt po celej šírke komunikácie. Neskôr sa samotný asfaltový kryt ciest opravil a osadilo sa 23 nových uličných vpustí – na Komenského ul. 12 ks, na Gaštanovej ul. 11 ks. Rekonštrukciu obidvoch úsekov realizovala firma EKO SVIP s.r.o. v sume 146 937,90 eur s DPH, pričom Gaštanovú ulicu rekonštruovali v dvoch etapách, nakoľko sa na oprave podieľala okrem mesta aj VVS a.s. 

Gaštanová ul. - 1. etapa (financovala VVS):

Plocha asfaltu na komunikácii – 881,6 m2 .

Plocha asfaltu pri oprave chodníkov – 37 m2 .

 

Gaštanová ul. - 2. etapa (financovala VVS + Mesto Humenné):

Plocha asfaltu na komunikácii – 1 478 m2 .

Plocha asfaltu pri oprave chodníkov – 118,3 m2 .

Výmena obrubníkov – 432,61 m.

 

Komenského ul. (finacovala VVS + Mesto Humenné):

Plocha asfaltu na komunikácii – 1 510,6 m2 .

Plocha asfaltu pri oprave chodníkov – 39,9 m2 .

Výmena obrubníkov – 379,39 m.

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

09.12.2019 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 50. týždeň 2019 pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Humenčania dnes rozsvietia vianočnú jedličku

05.12.2019 / Život

Humenčania dnes rozsvietia vianočnú jedličku

Zapozerajte a započúvajte sa s nami do príbehu lásky, ktorá je silnejšia ako smrť…
Vločky letia preč do všetkých kútov...

Čítať viac

Súťaž o najchutnejšiu hurku na Humenských trhoch

05.12.2019 / Život

Súťaž o najchutnejšiu hurku na Humenských trhoch

Mesto Humenné Vás v rámci XXIV. Humenských vianočných trhov pozýva na SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU HURKU 2019.

Čítať viac

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

04.12.2019 / Pre občanov

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

Predpokladané časy korčuľovania pre verejnosť v roku 2019.

Čítať viac

Volejbal: Dve cenné víťazstvá zo Svidníka

04.12.2019 / Šport

Volejbal: Dve cenné víťazstvá zo Svidníka

Po úspešnom dvojzápase proti Prešovčanom boli ďalším súpermi Humenčanov hráči zo Svidníka. Na palubovke sa očakával tuhý boj nakoľko...

Čítať viac