Harmonogram jarného upratovania v meste Humenné

  • Kategória: Život
  • Uverejnené 11. 03. 2019
  • Napísal: TS
10032019

V súvislosti so zabezpečením jarného upratovania v meste Humenné, Technické služby mesta Humenné sa budú riadiť nasledovným harmonogramom.

Termín akcie – 08. 03. – 02. 04. 2019 – I. etapa 
02. 04. – 12. 04. 2019 – II. etapa – podľa požiadaviek predsedov SVB

Rozsah činností:

- čistenie verejných priestranstiev, námestí a parkov,
- upratovanie verejných priestranstiev bytových a rodinných domov v spolupráci s užívateľmi bytov a domov,
- údržba trávnatých plôch,
- odstraňovanie čiernych skládok odpadu a nepotrebného materiálu z verejných priestranstiev mes­ta,
- čistenie komunikácií

Materiálno-technické zabezpečenie:

Technické služby zabezpečia mechanizmy na odvoz vyhrabaného odpadu školám, z bytových a rodinných domov, z parkov a verejných priestranstiev. Počas jarného upratovania budú Technickými službami pre činnosti súvisiace s odvezením odpadu a čistením mesta vyčlenené mechanizmy: 

- 2 traktory pre zber vyhrabaného lístia, trávy a konárov,
- 1 auto na odvoz veľkoobjemových kontajnerov,
- 1 fiat Ducato na zber drobného odpadu,
V prípade potreby sa vyčlenia ďalšie mechanizmy.

Rozpis jarného upratovania:

Činnosti súvisiace s jarným upratovaním budú zabezpečované zamestnancami Technických služieb, obyvateľmi mesta – majiteľmi rodinných domov a v spolupráci s predsedami vlastníkov bytov na základe zorganizovanej brigády.

Stanoviská rozmiestnenia 7 m3 kontajnerov na jarné upratovanie:

08.03. – 12.03.2019 – Kudlovská (zvonica, točňa, pri požiarnikoch), Kudlovská-Sídl. Poľana, Sídl.Poľana park, Sídl. Poľana (pri č. 59, 37,), Liesková, Kalininova-Jánošikova

12.03. – 15.03.2019 – Majakovského, Brestovská 2×, J. Kráľa, Sov. hrdinov, Domašanská, Záhradná, Pod lesom pri č. 9 a č. 18

15.03. – 19.03.2019 – Jasenovská cip, Na Podskalku, Jasenovská pri č. 105, Jasenovská ihrisko, Čapajevova – Valaškovská, Valaškovský most pri parku, Kukučínova, Košická (pri zastávke MHD)

19.03. – 22.03.2019 – Gaštanová pri č. 110, Gaštanová CO, Na lieskovčíku, Gaštanová -dent.stred., Budovateľská, Sarinská točňa MHD, Starinská obchod, Starinská ihrisko, Starinská hlavná (stred – pod MHD), Agátová

22.03. – 26.03.2019 – Osloboditeľov, Orechová pri č. 32 a č. 16, Fuč. sady, Jil.sady, Sadová, Lipová pri č. 25–27, Puškinova stred, Tyršova

26.03. – 29.03.2019 – Čsl. armády – Pugačevova, Pugačevova 1870/20, Poľná – záhradkári, Pugačevova 1, Družstevná 1469 stred, Štúrova (pri archíve, pri výmeníku), Suchý jarok

29.03. – 02.04.2019 – Ševčenkova pri č. 10, Laborecká pri č. 28, Třebíčska č. 14–15, Darg.hrdinov 15, Dobrianskeho 51,53, Duchnovičova – Hrnčiarska, Valaškovská – Jasenovská, Jasenovská bytovky, Mierová pri M3/A výmenník.

10032019

Termín ukončenia jarného upratovania 12.04.2019.

Veľkoobjemové kontajnery sú prístupné všetkým občanom mesta Humenné. Biologicky rozložiteľný odpad (vyhrabaná tráva, lístie, konáre, BRO zo záhrad) majú občania možnosť doviezť do areálu TS, Sninská 27, Humenné v prevádzkovej dobe od 600–1400 hod., 7 dní v týždni. Avšak súčasťou harmonogramu jarného upratovania je aj harmonogram zberu BRO, ktorý tvorí samostatnú časť (bližšie informácie na tel. čísle 0911 929 146, www.tshe.sk, www.humenne.sk).

Akumulátory a batérie, odpadové oleje z motorových vozidiel a vyradené elektronické zariadenia môžu občania mesta priniesť do areálu Technických služieb mesta Humenné v prevádzkovej dobe od 600–1400 hod., pondelok až sobota (bližšie informácie na tel. čísle 057/775 4356, 0903 272 406).

ZAKAZUJE SA vhadzovať alebo ukladať DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD do kontajnerov alebo ku kontajnerom. Občania mesta Humenné môžu odovzdať odpad v prevádzkovej dobe od 600–1400 hod., pondelok až piatok., na prevádzku TS, Sninská 27, Humenné. Drobný stavebný odpad je od 1.1.2016 spoplat­nený v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 130/2014, Doplnok 1, vo výške 0,045 €/kg. Porušenie zákazu sa bude trestať pokutou.

Bližšie informácie na nižšie uvedených číslach:

775 43 56, 0903 272 406 – prevádzka komunálneho odpadu – pristavenie a odvoz 7 m3 kontajnery, resp. ďalšie pristavenia 7 m3 kontajnerov v rámci termínu.

788 00 53, 0905 422 392 – prevádzka verejnej zelene – poskytnutie mechanizmov na odvoz vyhrabaného lístia, trávy a konárov.

775 50 20, 0903 272 415 – sekretariát TS

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

ZŠ Hrnčiarska patrí medzi jedenásť škol na Slovensku

26.03.2019 / Školy

ZŠ Hrnčiarska patrí medzi jedenásť škol na Slovensku

„Vaša škola je na európskej úrovni a môžete byť na seba pyšní...“ zneli slová Ing. Kataríny Hrbáňovej, PhD. z Národná služba...

Čítať viac

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

25.03.2019 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 13. týždeň 2019 pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Jubilejný ročník festivalu rusínskej piesne Márie Čokynovej

22.03.2019 / Kultúra

Jubilejný ročník festivalu rusínskej piesne Márie Čokynovej

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s partnermi − Rusínskou obrodou na Slovensku, Ľubovnianskym osvetovým strediskom v Starej Ľubovni, Prešovským samosprávnym krajom,...

Čítať viac

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

20.03.2019 / Pre občanov

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

Predpokladané časy korčuľovania pre verejnosť v roku 2019.

Čítať viac

Vihorlatské múzeum bude hostiť 65. ročník recitačnej súťaže

18.03.2019 / Kultúra

Vihorlatské múzeum bude hostiť 65. ročník recitačnej súťaže

Vihorlatské múzeum v Humennom ako organizátor okresnej prehliadky 65. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a...

Čítať viac