Viete, ako správne separovať odpad?

  • Kategória: Život
  • Uverejnené 04. 07. 2016
  • Napísal: Ľubomír Horný
2016-07-separovanie01

Produkcia komunálneho odpadu každoročne narastá nie len v Humennom, na Slovensku, ale na celom svete. Je to problém, ktorý nemôže jednotlivec ovplyvniť, čo však môžeme zmeniť je podiel zhodnoteného, respektíve recyklovaného odpadu. Viete ako doma správne recyklovať? Kam patria zošity z posledného školského roka a kam zase rozbité zrkadlo?

V meste Humenné je možnosť separovať odpad už od roku 2005. Pozitívnym javom je to, že podiel vytriedených zložiek odpadu (papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály) sa v našom meste medziročne zvyšuje. Ako príklad môžeme uviesť, že medzi rokmi 2011 a 2015 sa množstvo vytriedeného odpadu takmer zdvojnásobilo a v roku 2015 ho tvorilo 908 ton.

Ďalšia skutočnosť, ktorá nepochybne prispieva k zvýšenej separácii odpadu je množstvo zberných nádob. V roku 2015 Humenné získalo ocenenie od spoločnosti ENVI – PAK v kategórii Samospráva s najvyššou hustotou zbernej siete v mestách nad 5 000 obyvateľov. Aj napriek týmto pozitívnym skutočnostiam, viac ako 83 % odpadu (11 027,78 ton) bolo v roku 2015 skládkovaných a práve skládky odpadov predstavujú vážnu environmentálnu záťaž na životné prostredie. Okrem ekologickej stránky má recyklácia odpadov aj ekonomický význam.

Recyklovateľný odpad sa chápe ako druhotná surovina a z tohto dôvodu predaj ich konečným spracovateľov tvorí príjem pre mesto. Pre občanov je dôležité recyklovateľný odpad oddeliť od komunálneho, čím sa zmenší jeho objem a teda aj množstvo vynakladaných finančných prostriedkov na spracovanie, respektíve skládkovanie odpadu.

Je dôležité vedieť, ako správne separovať a čo patrí do farebne odlišných kontajnerov, lebo pri zlom triedení môže dôjsť napríklad k znečisteniu vytriedeného odpadu a takto znehodnotený vytriedený odpad nemôže byť ďalej spracovaný a musí putovať na skládku.

2016-07-separovanie01

V Humennom sa môže stretnúť so štyrmi druhmi zberných nádob, a to modré (papier), zelené (sklo), žlté (plast) a hnedé (tetrapak a kovové obaly).

Do nádob označených modrou farbou (respektíve modrých vriec v rodinných domoch) vhadzujeme: noviny, časopisy, zošity, knihy, reklamné letáky, kancelársky papier, kartón, baliaci a krepový papier. Do modrých nádob nepatrí: mokrý, mastný, znečistený papier, vreckovky, servítky a hygienické potreby, obaly z mrazených potravín, sladkostí, krabičky od cigariet a krabice od mlieka a džúsov.

Do nádob označených zelenou farbou (zelených vriec) vhadzujeme: prázdne sklenené fľaše bez uzáveru, fľaše od zaváranín, sklené črepy, tabuľové sklo, obalové sklo. Do zelených nádob nepatrí: porcelán, keramika, zrkadlá, žiarovky, automobilové sklá, obrazovky z TV a monitorov.

Do žltých kontajnerov (žltých vriec) patrí: PVC materiály, PET fľaše od nápojov a jedlých olejov, saponátov, umelé fľaše od kozmetiky, číra, farebná alebo bublinková fólia, igelitové a mikroténové sáčky, polystyrén. Do žltých kontajnerov nevhadzujeme: fľaše od chemikálii, čistiacich prostriedkov alebo motorových olejov, podlahové krytiny, guma, obaly od sladkostí, poháre z kávomatov, obaly od džúsu a mlieka, perá, fixky, pravítka.

Do hnedých kontajnerov (čiernych vriec) patrí: VKM (viacvrstvové kombinované materiály – tetrapaky), t.j.  obaly z mlieka, džúsov, smotany, vína a taktiež kovové obaly: plechovky od nápojov, konzervy, viečka od jogurtov, hliníkové fólie. Do týchto zberných nádob nepatria: obaly od kávy, sáčkových polievok, pudingov, korenín, nanukov alebo znečistené, mastné materiály.

Okrem týchto nádob na separovaný odpad sa v meste nachádzajú aj kontajnery na zber textilu. Pred vhodením vecí do týchto bielych kontajnerov je potrebné oblečenie zabaliť do igelitových vriec, pričom sa zbiera nepoškodené, čisté pánske, dámske a detské oblečenie, deky, uteráky, záclony, prestieradla alebo obuv.

Rozmiestnenie, počet a druh zberných nádob v Humennom

Časť mesta                 Papier    Sklo    Plast    VKM a kov
Sídlisko I                        69       61        64          2
Sídlisko II                       40       33        32          1
Sídlisko II A                    11       11        11          0
Sídlisko III                      54       46        53        10
Sídlisko pod Sokolejom   29       25        33          1
Spolu                           226     241        232       14

Zdroje: www.envipak.sk Recyklovanie. Za čistejšie a zdravšie Humenné. www.tshe.sk

Pre občanov

Nová inzercia

Myšlienka dňa

Vaše ciele sú mapou, ktorá vás vedie a ukáže vám, čo všetko môžete vo vašom živote dosiahnuť.

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

20.08.2018 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 34. týždeň 2018 pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Ďalšia trojica humenských rodákov sa podelila o svoj recept na šťastie. Toto sú ich inšpiratívne príbehy

12.08.2018 / Kultúra

Ďalšia trojica humenských rodákov sa podelila o svoj recept na šťastie. Toto sú ich inšpiratívne príbehy

Letný projekt Inšpiratívni Humenčania predstavil začiatkom augusta ďalšiu trojicu rodákov, ktorí sa podelili so svojím receptom na šťastie. Tentokrát sa...

Čítať viac

Novinka na humenskom námestí! Prejdite sa cez vodnú bránu z vodnej hmly

10.08.2018 / Život

Novinka na humenskom námestí! Prejdite sa cez vodnú bránu z vodnej hmly

Toto leto je výnimočne horúce. Aby ste sa v našom meste Humenné cítili príjemne, pripravili sme pre Vás novinku, bránu...

Čítať viac

Otvorili sme 4. ročník projektu Inšpiratívni Humenčania. Toto boli prví traja hostia

24.07.2018 / Kultúra

Otvorili sme 4. ročník projektu Inšpiratívni Humenčania. Toto boli prví traja hostia

V polovici júla otvorili Mládežnícka organizácia FreeMar a portál Naše Humenné 4. ročník projektu Inšpiratívni Humenčania, na ktorom svoje životné...

Čítať viac

Literárny večer - Václav Pankovčín

06.07.2018 / Kultúra

Literárny večer - Václav Pankovčín

Prázdniny sa už rozbehli a Literárne večery majú pre Vás pozvánku.

Čítať viac