Viete, ako správne separovať odpad?

  • Kategória: Život
  • Uverejnené 04. 07. 2016
  • Napísal: Ľubomír Horný
2016-07-separovanie01

Produkcia komunálneho odpadu každoročne narastá nie len v Humennom, na Slovensku, ale na celom svete. Je to problém, ktorý nemôže jednotlivec ovplyvniť, čo však môžeme zmeniť je podiel zhodnoteného, respektíve recyklovaného odpadu. Viete ako doma správne recyklovať? Kam patria zošity z posledného školského roka a kam zase rozbité zrkadlo?

V meste Humenné je možnosť separovať odpad už od roku 2005. Pozitívnym javom je to, že podiel vytriedených zložiek odpadu (papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály) sa v našom meste medziročne zvyšuje. Ako príklad môžeme uviesť, že medzi rokmi 2011 a 2015 sa množstvo vytriedeného odpadu takmer zdvojnásobilo a v roku 2015 ho tvorilo 908 ton.

Ďalšia skutočnosť, ktorá nepochybne prispieva k zvýšenej separácii odpadu je množstvo zberných nádob. V roku 2015 Humenné získalo ocenenie od spoločnosti ENVI – PAK v kategórii Samospráva s najvyššou hustotou zbernej siete v mestách nad 5 000 obyvateľov. Aj napriek týmto pozitívnym skutočnostiam, viac ako 83 % odpadu (11 027,78 ton) bolo v roku 2015 skládkovaných a práve skládky odpadov predstavujú vážnu environmentálnu záťaž na životné prostredie. Okrem ekologickej stránky má recyklácia odpadov aj ekonomický význam.

Recyklovateľný odpad sa chápe ako druhotná surovina a z tohto dôvodu predaj ich konečným spracovateľov tvorí príjem pre mesto. Pre občanov je dôležité recyklovateľný odpad oddeliť od komunálneho, čím sa zmenší jeho objem a teda aj množstvo vynakladaných finančných prostriedkov na spracovanie, respektíve skládkovanie odpadu.

Je dôležité vedieť, ako správne separovať a čo patrí do farebne odlišných kontajnerov, lebo pri zlom triedení môže dôjsť napríklad k znečisteniu vytriedeného odpadu a takto znehodnotený vytriedený odpad nemôže byť ďalej spracovaný a musí putovať na skládku.

2016-07-separovanie01

V Humennom sa môže stretnúť so štyrmi druhmi zberných nádob, a to modré (papier), zelené (sklo), žlté (plast) a hnedé (tetrapak a kovové obaly).

Do nádob označených modrou farbou (respektíve modrých vriec v rodinných domoch) vhadzujeme: noviny, časopisy, zošity, knihy, reklamné letáky, kancelársky papier, kartón, baliaci a krepový papier. Do modrých nádob nepatrí: mokrý, mastný, znečistený papier, vreckovky, servítky a hygienické potreby, obaly z mrazených potravín, sladkostí, krabičky od cigariet a krabice od mlieka a džúsov.

Do nádob označených zelenou farbou (zelených vriec) vhadzujeme: prázdne sklenené fľaše bez uzáveru, fľaše od zaváranín, sklené črepy, tabuľové sklo, obalové sklo. Do zelených nádob nepatrí: porcelán, keramika, zrkadlá, žiarovky, automobilové sklá, obrazovky z TV a monitorov.

Do žltých kontajnerov (žltých vriec) patrí: PVC materiály, PET fľaše od nápojov a jedlých olejov, saponátov, umelé fľaše od kozmetiky, číra, farebná alebo bublinková fólia, igelitové a mikroténové sáčky, polystyrén. Do žltých kontajnerov nevhadzujeme: fľaše od chemikálii, čistiacich prostriedkov alebo motorových olejov, podlahové krytiny, guma, obaly od sladkostí, poháre z kávomatov, obaly od džúsu a mlieka, perá, fixky, pravítka.

Do hnedých kontajnerov (čiernych vriec) patrí: VKM (viacvrstvové kombinované materiály – tetrapaky), t.j.  obaly z mlieka, džúsov, smotany, vína a taktiež kovové obaly: plechovky od nápojov, konzervy, viečka od jogurtov, hliníkové fólie. Do týchto zberných nádob nepatria: obaly od kávy, sáčkových polievok, pudingov, korenín, nanukov alebo znečistené, mastné materiály.

Okrem týchto nádob na separovaný odpad sa v meste nachádzajú aj kontajnery na zber textilu. Pred vhodením vecí do týchto bielych kontajnerov je potrebné oblečenie zabaliť do igelitových vriec, pričom sa zbiera nepoškodené, čisté pánske, dámske a detské oblečenie, deky, uteráky, záclony, prestieradla alebo obuv.

Rozmiestnenie, počet a druh zberných nádob v Humennom

Časť mesta                 Papier    Sklo    Plast    VKM a kov
Sídlisko I                        69       61        64          2
Sídlisko II                       40       33        32          1
Sídlisko II A                    11       11        11          0
Sídlisko III                      54       46        53        10
Sídlisko pod Sokolejom   29       25        33          1
Spolu                           226     241        232       14

Zdroje: www.envipak.sk Recyklovanie. Za čistejšie a zdravšie Humenné. www.tshe.sk

Pre občanov

Nová inzercia

Myšlienka dňa

Najväčšie víťazstvo v ľudskom živote je odpustiť tomu, kto ublížil, stať sa priateľom tomu, kto priateľstvo porušil, zachovať vernosť tomu, kto ju zradil.

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Medzinárodná súťaž Karpatská kraslica 2019

23.02.2019 / Kultúra

Medzinárodná súťaž Karpatská kraslica 2019

Vihorlatské múzeum v Humennom  ako hlavný organizátor podujatia, v spolupráci s Úniou žien Slovenska, krajská organizácia Prešov, pozývajú širokú verejnosť...

Čítať viac

Výstava humenských fotografov - Čo nám ostalo...

22.02.2019 / Kultúra

Výstava humenských fotografov -  Čo nám ostalo...

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s fotoklubom REFLEX Humenné a obcou Ulič pozývajú širokú verejnosť na výstavu fotografií dokumentujúcich...

Čítať viac

Film Niečo naviac o dievčati s downovým syndrómom získal prestížnu cenu!

21.02.2019 / Kultúra

Film Niečo naviac o dievčati s downovým syndrómom získal prestížnu cenu!

Autorská dvojica Palo Kadlečík a Martin Šenc, ktorá spoločne minulý rok v septembri uviedla do kín celovečerný dokumentárny film Niečo...

Čítať viac

Futbal: FK Humenné s ďalšími zmenami v tíme!

21.02.2019 / Šport

Futbal: FK Humenné s ďalšími zmenami v tíme!

V poslednom článku, venovanom posilám FK Humenné sme vám priniesli viacero zvučných futbalových mien. Funkcionári humenského futbalového klubu nechcú nechať...

Čítať viac

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

21.02.2019 / Pre občanov

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tomto období meteorologické výstrahy pre okres Humenné. 

Čítať viac