Aj Humenčania ťahajú Za jedno lano

  • Kategória: Život
  • Uverejnené 04. 02. 2015
  • Napísal: Lenka Mikitová
2015-02-za-jedno-lano1

Už v minulom roku sa na Slovensku objavili informácie o novom celoslovenskom projekte, ktorý je zameraný na zvýšenie záujmu mládeže o aktívnu účasť v tvorbe miestnych, regionálnych aj európskych politík voči mládeži. V spomínanom projekte, ktorý dbá na posilnenie hlasu mladých, figurujú aj traja inšpiratívni Humenčania.

Projektom Za jedno lano chcú organizátori a ambasádori projektu vytvárať priestor pre stretávanie sa mladých ľudí a politikov, a nielen politikov, ale aj všetkých “dôležitých dospelých”, ktorí majú čo povedať do vytvárania lepších podmienok pre život a uplatnenie sa mladých ľudí na Slovensku. Hovoria o dialógu.

Momentálna situácia je taká, že mladí ľudia, či už študenti, absolventi, ale aj tí, ktorí sú už zamestnaní majú minimálnu dôveru v osoby a inštitúcie s rozhodovacími právomocami ako aj to, že títo ľudia a tieto inštitúcie vo veľkej väčšine prípadov neberú hlas mladých do úvahy, neakceptujú ich volanie po zmene, a to ani vtedy, keď prídu s konštruktívnymi nápadmi, ako tú zmenu dosiahnuť.

2015-02-za-jedno-lano-1

Ambasádori projektu sa zúčastňujú školení, kde sa učia, ako komunikovať s dôležitými dospelými, ako pripravovať dialóg či viesť skupinu ľudí vo svojej obci. Vedia pomenovať problémy mladých ľudí a načrtávať ich riešenia.

Projekt ZA JEDNO LANO má aj v Humennom svojich ambasádorov, ktorými sú Martin Barančík (ICM Humenné), Martin Ruščanský (mládežnícka organizácia FreeMar) a Štefan Ducko (mládežnícka organizácia FreeMar). Všetci traja aktívne pracujú s mládežou a majú s dobrovoľníctvom bohaté skúsenosti.

Martin Barančík – Aktívny mladý muž, ktorý sa v minulosti zúčastňoval mnohých 2015-02-za-jedno-lano---1dobrovoľníckych projektov, pôsobil ako animátor v detských táboroch či ako školiteľ národného projektu KOMPRAX. Prostredníctvom projektu ZA JEDNO LANO reprezentoval ICM v Bruseli. Martin je zamestnancom informačného centra mladých v Humennom, ktoré už dve desiatky rokov aktívne pracuje s mládežou v meste Humenné a informuje študentov o možnostiach, či už vzdelávania sa, alebo aktívneho trávenia voľného času. Častokrát zastupoval Slovenskú republiku a informačné centrum mladých na medzinárodných podujatiach a bol dlhoročným členom mestského mládežníckeho parlamentu v Humennom.

Martin Ruščanský – Od svojich siedmych rokov bol aktívne združený v rôznych občianskych združeniach. V roku 2012 ho Rada mládeže Slovenska a denník SME zaradili k piatim najinšpiratívnejším mladým ľuďom v SR. Získal aj ocenenie Študent roka z rúk predsedu PSK. Martin bol predsedom mladých v OZ FENIX a člen viacerých pracovných skupín. Pôsobil aj ako animátor v táboroch pre sociálne slabšie deti, či koordinoval verejné zbierky a rôzne projekty. V súčasnosti je predseda OZ FreeMar prostredníctvom ktorej organizuje s mladými v Humennom športové turnaje, plesy, fotografické súťaže či iné brigády. Martin je aj aktívny aktivista a nebojí sa prejaviť svoj vlastný názor. Je spoluzakladateľom DO FENIX v Humennom, z ktorého práve vďaka nevôli vypočúvať mladých neskôr odišiel.

Štefan Ducko – Štefan je človek s ekologickým zmýšľaním. Viackrát sa zúčastňoval záujmových aktivít, v ktorých prejavoval svoje ekologické zmýšľanie. Taktiež pôsobil ako animátor v táboroch pre sociálne slabšie rodiny a zúčastňoval sa aj rôznych medzinárodných aktivít kde zastupoval Slovenskú republiku. Je vášnivým cyklistom a turistom a dokáže si vážiť svojich priateľov. Zúčastnil sa aj projektu KOMPRAX, prostredníctvom ktorého vymaľoval vo svojej škole školské šatne, a tak spríjemnil prostredie študentom. V súčasnosti pracuje ako účtovník.

2015-02-za-jedno-lano1

Problémy a potreby, ktoré projekt rieši vzájomným dialógom mladých s dospelými:
1. Nízka participácia mládeže na rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach.
2. Nízke povedomie mládeže o ich právach v oblasti participácie a posilnenia ich postavenia v spoločnosti.
3. Neexistencia tradície konzultácií, slabý vplyv organizácií, ktoré majú reprezentovať mládež z dôvodu ich nízkej profesionality, teda chýba niekto, kto by mladých ľudí pripravil na komunikáciu s politikmi a naopak.
4. Keďže mnohé opatrenia si vyžadujú širokú spoločenskú, medzi rezortnú a medzisektorovú spoluprácu, jej slabá úroveň a častá absencia je významným problémom. Slabá medzirezortná komunikácia v otázkach dôležitých pre mladých ľudí v mestách a obciach kraja ako aj na úrovni regionálnej samosprávy a na úrovni štátnej politiky.
5. Nedostatočná implementácia výstupov štruktúrovaného dialógu do praxe na všetkých úrovniach v minulosti.

Projekt je realizovaný Združením informačných a poradenských centier mladých, priamo s podporou ministerstva školstva Slovenskej republiky, IUVENTY - národného inštitútu mladých, Rady mládeže Slovenska a ďalšími organizáciami pracujúcich s mladými.

Pre občanov

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

24.01.2020 / Pre občanov

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tomto období meteorologické výstrahy pre okres Humenné. 

Čítať viac

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

22.01.2020 / Pre občanov

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

Predpokladané časy korčuľovania pre verejnosť v roku 2020.

Čítať viac

Humenčania sa dočkali nového ihriska!

21.01.2020 / Život

Humenčania sa dočkali nového ihriska!

Na ihrisku s umelou trávou boli práce koncom roka 2019 ukončené. Predĺženie termínu doby výstavby bolo spôsobené hlavne prekládkou elektrického...

Čítať viac

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

20.01.2020 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 4. týždeň pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Bilancujeme uplynulý rok. Aké netradičné mená dostali mladí Humenčania?

17.01.2020 / Život

Bilancujeme uplynulý rok. Aké netradičné mená dostali mladí Humenčania?

Mesiac január je známy najmä štatistickým bilancovaním uplynulého roka. Inak tomu nebude ani teraz. Zaujímavé informácie sa budú týkať najmä...

Čítať viac