Aj Humenčania ťahajú Za jedno lano

  • Kategória: Život
  • Uverejnené 04. 02. 2015
  • Napísal: Lenka Mikitová
2015-02-za-jedno-lano1

Už v minulom roku sa na Slovensku objavili informácie o novom celoslovenskom projekte, ktorý je zameraný na zvýšenie záujmu mládeže o aktívnu účasť v tvorbe miestnych, regionálnych aj európskych politík voči mládeži. V spomínanom projekte, ktorý dbá na posilnenie hlasu mladých, figurujú aj traja inšpiratívni Humenčania.

Projektom Za jedno lano chcú organizátori a ambasádori projektu vytvárať priestor pre stretávanie sa mladých ľudí a politikov, a nielen politikov, ale aj všetkých “dôležitých dospelých”, ktorí majú čo povedať do vytvárania lepších podmienok pre život a uplatnenie sa mladých ľudí na Slovensku. Hovoria o dialógu.

Momentálna situácia je taká, že mladí ľudia, či už študenti, absolventi, ale aj tí, ktorí sú už zamestnaní majú minimálnu dôveru v osoby a inštitúcie s rozhodovacími právomocami ako aj to, že títo ľudia a tieto inštitúcie vo veľkej väčšine prípadov neberú hlas mladých do úvahy, neakceptujú ich volanie po zmene, a to ani vtedy, keď prídu s konštruktívnymi nápadmi, ako tú zmenu dosiahnuť.

2015-02-za-jedno-lano-1

Ambasádori projektu sa zúčastňujú školení, kde sa učia, ako komunikovať s dôležitými dospelými, ako pripravovať dialóg či viesť skupinu ľudí vo svojej obci. Vedia pomenovať problémy mladých ľudí a načrtávať ich riešenia.

Projekt ZA JEDNO LANO má aj v Humennom svojich ambasádorov, ktorými sú Martin Barančík (ICM Humenné), Martin Ruščanský (mládežnícka organizácia FreeMar) a Štefan Ducko (mládežnícka organizácia FreeMar). Všetci traja aktívne pracujú s mládežou a majú s dobrovoľníctvom bohaté skúsenosti.

Martin Barančík – Aktívny mladý muž, ktorý sa v minulosti zúčastňoval mnohých 2015-02-za-jedno-lano---1dobrovoľníckych projektov, pôsobil ako animátor v detských táboroch či ako školiteľ národného projektu KOMPRAX. Prostredníctvom projektu ZA JEDNO LANO reprezentoval ICM v Bruseli. Martin je zamestnancom informačného centra mladých v Humennom, ktoré už dve desiatky rokov aktívne pracuje s mládežou v meste Humenné a informuje študentov o možnostiach, či už vzdelávania sa, alebo aktívneho trávenia voľného času. Častokrát zastupoval Slovenskú republiku a informačné centrum mladých na medzinárodných podujatiach a bol dlhoročným členom mestského mládežníckeho parlamentu v Humennom.

Martin Ruščanský – Od svojich siedmych rokov bol aktívne združený v rôznych občianskych združeniach. V roku 2012 ho Rada mládeže Slovenska a denník SME zaradili k piatim najinšpiratívnejším mladým ľuďom v SR. Získal aj ocenenie Študent roka z rúk predsedu PSK. Martin bol predsedom mladých v OZ FENIX a člen viacerých pracovných skupín. Pôsobil aj ako animátor v táboroch pre sociálne slabšie deti, či koordinoval verejné zbierky a rôzne projekty. V súčasnosti je predseda OZ FreeMar prostredníctvom ktorej organizuje s mladými v Humennom športové turnaje, plesy, fotografické súťaže či iné brigády. Martin je aj aktívny aktivista a nebojí sa prejaviť svoj vlastný názor. Je spoluzakladateľom DO FENIX v Humennom, z ktorého práve vďaka nevôli vypočúvať mladých neskôr odišiel.

Štefan Ducko – Štefan je človek s ekologickým zmýšľaním. Viackrát sa zúčastňoval záujmových aktivít, v ktorých prejavoval svoje ekologické zmýšľanie. Taktiež pôsobil ako animátor v táboroch pre sociálne slabšie rodiny a zúčastňoval sa aj rôznych medzinárodných aktivít kde zastupoval Slovenskú republiku. Je vášnivým cyklistom a turistom a dokáže si vážiť svojich priateľov. Zúčastnil sa aj projektu KOMPRAX, prostredníctvom ktorého vymaľoval vo svojej škole školské šatne, a tak spríjemnil prostredie študentom. V súčasnosti pracuje ako účtovník.

2015-02-za-jedno-lano1

Problémy a potreby, ktoré projekt rieši vzájomným dialógom mladých s dospelými:
1. Nízka participácia mládeže na rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach.
2. Nízke povedomie mládeže o ich právach v oblasti participácie a posilnenia ich postavenia v spoločnosti.
3. Neexistencia tradície konzultácií, slabý vplyv organizácií, ktoré majú reprezentovať mládež z dôvodu ich nízkej profesionality, teda chýba niekto, kto by mladých ľudí pripravil na komunikáciu s politikmi a naopak.
4. Keďže mnohé opatrenia si vyžadujú širokú spoločenskú, medzi rezortnú a medzisektorovú spoluprácu, jej slabá úroveň a častá absencia je významným problémom. Slabá medzirezortná komunikácia v otázkach dôležitých pre mladých ľudí v mestách a obciach kraja ako aj na úrovni regionálnej samosprávy a na úrovni štátnej politiky.
5. Nedostatočná implementácia výstupov štruktúrovaného dialógu do praxe na všetkých úrovniach v minulosti.

Projekt je realizovaný Združením informačných a poradenských centier mladých, priamo s podporou ministerstva školstva Slovenskej republiky, IUVENTY - národného inštitútu mladých, Rady mládeže Slovenska a ďalšími organizáciami pracujúcich s mladými.

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

16.07.2020 / Pre občanov

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tomto období meteorologické výstrahy pre okres Humenné. 

Čítať viac

Letný zážitkový program Oživené remeslá v humenskom skanzene

15.07.2020 / Kultúra

Letný zážitkový program Oživené remeslá v humenskom skanzene

Znalosti odovzdávané z generácií na generáciu, zručnosť a zanietenosť pre tvorivú činnosť, umelecký talent a zábavné spoznávanie regionálnej histórie v autentickom...

Čítať viac

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

13.07.2020 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 29. týždeň pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Inšpiratívne stretnutie s umením vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

08.07.2020 / Kultúra

Inšpiratívne stretnutie s umením vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

V poradí 57. ročník súťaže napriek aktuálnej mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu prekvapil nárastom celkového počtu prihlásených autorov. Zvýšený záujem...

Čítať viac

Rozdelenie financií pre športové kluby na rok 2020

02.07.2020 / Samospráva

Rozdelenie financií pre športové kluby na rok 2020

Mesto Humenné podporuje rozvoj športu v meste dvoma formami – priamou a nepriamou finančnou dotáciou. Z rozpočtu mesta poskytuje priamu...

Čítať viac