Oznam

   Na stránke pracujeme, aby sme vám čoskoro mohli priniesť nový obsah.

Aj ZŠ Pugačevova vyučuje moderne - CLIL a TPR

  • Kategória: Školy
  • Uverejnené 30. 01. 2014
  • Napísal: Mgr. Irena Topoľančinová
2014-02-pugacka1

Na Základnej škole, Pugačevova 1381/7 v Humennom dostávajú žiaci kvalitné vzdelanie podľa platných vyučovacích štandardov. Škola kladie dôraz, aby malo vzdelávanie širšiu dimenziu v podobe integrovaného vyučovania anglického jazyka. Z tohto dôvodu včleňuje do vyučovacích predmetov na 1. stupni výučbu cudzieho jazyka v podobe metódy Obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania – CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Uvedená metóda žiakom ponúka prirodzený spôsob rozvoja jazyka a toto prirodzené používanie jazyka podporuje u žiakov motiváciu a túžbu po učení sa jazykov. Žiaci sa tak prestanú sústreďovať na jazyk a začnú sa zameriavať iba na vyučovaný predmet.V CLIL-e je vyučovanie jazykov a iných predmetov navzájom prepojené. Vyučovacia hodina má teda dva ciele – jeden sa zameriava na predmet, tému alebo tematický celok a druhý na jazyk.

2014-02-pugacka2

CLIL je výborný spôsob ako naučiť deti v cudzom jazyku nie iba hovoriť, ale hlavne myslieť. Touto metódou si napríklad štvrtáci tejto školy spestrili vyučovanie a učili sa bláznivo oblečení. „Crazy day“ bol dňom, keď žiaci predvádzali a v angličtine opisovali svoje modely na módnej prehliadke.

Škola venuje osobitnú pozornosť rozvíjaniu a využívaniu obľúbených pohybových aktivít, s ktorými úzko súvisí metóda Total Physical Response – TPR. Princíp tejto metódy spočíva v tom, že jej uplatňovaním v edukačnom procese sa aktivujú všetky zmysly - zrak, sluch, hmat, čuch i chuť, pričom ako hlavný prvok sa využíva pohyb. Tretiaci si vďaka tejto metóde zahrali príbeh O malej myške prostredníctvom pantomímy.

2014-02-pugacka3

2014-02-pugacka1

* autorkou článku a fotiek je učiteľka na ZŠ Pugačevova

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Livestream: Trail Hubková

04.09.2022 / Šport

Livestream: Trail Hubková

Priamy prenos z humenského námestia. 

Čítať viac

Lackomoni - August 2022

07.08.2022 / Život

Lackomoni - August 2022

Po dvoch turnusoch letného denného tábora tu máme ďalšie zaujímavé aktivity. Chceme nimi deťom ponúknuť zmysluplne aj originálne strávenie letných...

Čítať viac

Lackomoni - Denný tábor 2022

23.06.2022 / Život

Lackomoni - Denný tábor 2022

Ponuka denného tábora, cez ktorú môžu Vaše deti zmysluplne aj originálne stráviť časť letných prázdnin a rodičom pomôže vykryť...

Čítať viac

Live stream: "Motorpárty DEMON PROXIMUM 665"

13.05.2022 / Život

Live stream: "Motorpárty DEMON PROXIMUM 665"

Live stream z humenského námestie, kde sa od 9:30 hod. oficiálne začína "Motorpárty DEMON PROXIMUM 665". Čakajú na Vás zábery...

Čítať viac

Trička na pomoc Ukrajine

02.03.2022 / Život

Trička na pomoc Ukrajine

V duchu myšlienky #LáskaDávanímRastie by sme radi pomohli ľuďom na Ukrajine aj my z portálu nasehumenne.sk. Pripravili sme preto 3...

Čítať viac