Ocenenie a nové výzvy pre ZŠ Kudlovská

  • Kategória: Školy
  • Uverejnené 22. 10. 2013
  • Napísal: RNDr. Jana Balážová
2013-10-zelena-skola_02

Dňa 10. októbra 2013 sa konalo v priestoroch Magistrátu mesta Košice slávnostné odovzdávanie titulov medzinárodného vzdelávacieho ekoprogramu Zelená škola pod záštitou ministra životného prostredia SR Ing. Petra Žigu PhD. Medzi viac ako 250 účastníkmi z celého Slovenska boli aj dve humenské školy.

O tom, že je mesto Humenné na nich právom hrdé, svedčí osobná účasť prednostu MsÚ Mgr. O. Bartka. Za zamestnancov Základnej školy Kudlovská 11 v Humennom, ktorí prvým rokom realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov, prevzali diplom „Na ceste k Zelenej škole“ riaditeľka školy RNDr. Anna Kissová a koordinátorka projektu Mgr. Lucia Rohaľová.

2013-10-zelena-skola 05

Udelenie tohto ocenenia je pre všetkých, ktorí sa svojimi aktivitami snažili správať k životnému prostrediu šetrnejšie, novou výzvou na pokračovanie a neustále zlepšovanie environmentálneho povedomia svojej školy. Ústrednou témou celoročného snaženia žiakov, učiteľov, zamestnancov aj rodičov boli odpady a ich separácia. V každej triede, kabinete, kancelárii aj v školskej kuchyni má škola nádoby na separáciu odpadu, ktorý následne správne recykluje. 

Aj v tomto školskom roku ZŠ Kudlovská deklaruje svoje ekologické myslenie tým, že sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Okrem starého papiera, plastov, starého šatstva sa stretávame v škole, doma aj vo svojom okolí s nepotrebnými, vyradenými, starými a pohodenými elektrospotrebičmi. Žiaci a učitelia školy si plne uvedomujú zodpovednosť voči prírode a aj to, že tieto voľne vyhodené spotrebiče obsahujú toxické kovy a škodlivé látky zaťažujúce životné prostredie. Preto by chceli osloviť všetkých, ktorí chcú podporiť dobrú myšlienku, aj rodičov a priateľov školy, aby sa do zberu zapojili a doniesli drobné spotrebiče a umiestnili ich do nádoby, ktorú dostala škola v rámci projektu.

2013-10-zelena-skola 04

Organizátor programu sa následne postará o spätný odber, ekologickú likvidáciu a bezpečnú recykláciu vyzbieraného odpadu. Žiaci v rámci programu Recyklohry budú aj súťažiť a za zber získavať súťažné body. Naviac usilovní žiaci tejto školy, ktorí si píšu v škole poznámky a doma úlohy, nezahadzujú do koša ani vypísané perá Tornádo. Od septembra ich separujú a súťažia o zaujímavé ceny so spoločnosťou CENTROPEN, ktorá zabezpečí ekologickú likvidáciu všetkých vyzbieraných rollerov.

* autorka článku je učiteľkou na ZŠ Kudlovská

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

ZŠ Hrnčiarska patrí medzi jedenásť škol na Slovensku

26.03.2019 / Školy

ZŠ Hrnčiarska patrí medzi jedenásť škol na Slovensku

„Vaša škola je na európskej úrovni a môžete byť na seba pyšní...“ zneli slová Ing. Kataríny Hrbáňovej, PhD. z Národná služba...

Čítať viac

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

25.03.2019 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 13. týždeň 2019 pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Jubilejný ročník festivalu rusínskej piesne Márie Čokynovej

22.03.2019 / Kultúra

Jubilejný ročník festivalu rusínskej piesne Márie Čokynovej

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s partnermi − Rusínskou obrodou na Slovensku, Ľubovnianskym osvetovým strediskom v Starej Ľubovni, Prešovským samosprávnym krajom,...

Čítať viac

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

20.03.2019 / Pre občanov

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

Predpokladané časy korčuľovania pre verejnosť v roku 2019.

Čítať viac

Vihorlatské múzeum bude hostiť 65. ročník recitačnej súťaže

18.03.2019 / Kultúra

Vihorlatské múzeum bude hostiť 65. ročník recitačnej súťaže

Vihorlatské múzeum v Humennom ako organizátor okresnej prehliadky 65. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a...

Čítať viac