ZŠ Pugačevova predstihla v originálnej čitateľskej súťaži 244 slovenských škôl

  • Kategória: Školy
  • Uverejnené 01. 12. 2014
  • Napísal: Mgr. Valéria Hudáková
2014-12-knizne-podujatie2

Dňa 30. novembra 2014 Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave zverejnila výsledky 10. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc na tému Školské knižnice: Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia. Základná škola, Pugačevova 7, Humenné sa podľa zverejnených výsledkov umiestnila spolu s ďalšími tromi školami zo Slovenska na úctyhodnom 17. mieste, čím predstihla v tejto originálnej čitateľskej súťaži iných 244 slovenských škôl.

Celoslovenský projekt propagovala Slovenská pedagogická knižnica, vyššie územné celky, školské úrady a okresné úrady v sídle kraja – odbory školstva, Metodicko-pedagogické centrum, informačný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a informačný portál InfoLib. Cieľom celoslovenského projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a  čítaniu, k poznávaniu nového.

Školská knižnica, ktorá sa chcela zúčastniť celoslovenského projektu, bola povinná zorganizovať podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc práve dňa 27. októbra 2014. V tento deň na Základnej škole Pugačevova 1381/7, Humenné vedúca školskej knižnice a učiteľka slovenského jazyka a literatúry Mgr. V. Hudáková v spolupráci s učiteľkami 2. ročníka ZŠ Mgr. I. Topoľančinovou a Mgr. E. Lukáčovou, ako aj s Mgr. Z. Uhrinovou a Mgr. J. Andrejčíkom zorganizovali knižničné podujatie v dvoch častiach: dopoludňajšie podujatie pod názvom „Čitateľko Najko z druhej triedy“ pre žiakov 2. ročníka a popoludňajšie podujatie pre žiakov II. stupňa ZŠ, rodičov a priateľov školy pod názvom „Čítam, čítaš, číta“.

2014-12-knizne-podujatie3

Do celoslovenskej súťaže sa prihlásilo 269 školských knižníc základných a stredných škôl Slovenska. Do hodnotiaceho kola súťaže postúpilo 255 školských knižníc. 14 škôl do hodnotiaceho kola nepostúpilo z dôvodu nesplnenia termínu, resp. povinných podmienok prihlásenia do tejto súťaže.

Odborná komisia hodnotila podujatia v troch kategóriách. V kategórii A hodnotila, či bolo podujatie v súlade s vyhlásenou témou Školské knižnice: Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia. V kategórii B hodnotila originalitu a vtipnosť realizovaného podujatia a v kategórii C hodnotila úroveň popisu podujatia po formálnej stránke – úplnosť povinných údajov, hodnotenie podujatia vedením školy, samostatné hodnotenie podujatia najmenej 12 žiakmi školy, 4 – 6 fotografií z priebehu podujatia. Po sčítaní bodov udelených jednotlivými členmi odbornej komisie bolo určené výsledné poradie zúčastnených školských knižníc, ktoré je zverejnené na webovej stránke www.spgk.sk.

2014-12-knizne-podujatie1

2014-12-knizne-podujatie2

Základná škola, Pugačevova 7, Humenné sa podľa zverejnených výsledkov umiestnila spolu s ďalšími tromi školami zo Slovenska na úctyhodnom 17. mieste, čím predstihla v tejto originálnej čitateľskej súťaži iných 244 slovenských škôl. Dobrý výsledok súťaže, ktorý škola dosiahli, je pre pedagógov veľkým povzbudením do ďalšej aktívnej knižničnej činnosti.

* podľa oficiálnych výsledkov správu spracovala učiteľka na ZŠ Pugačevova

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Nová inzercia

Myšlienka dňa

Najúspešnejší človek je ten, ktorý dokáže postaviť pevne základy z tehál, ktoré po ňom ostatní hádžu.

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

12.12.2018 / Pre občanov

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

Predpokladané časy korčuľovania pre verejnosť v roku 2018.

Čítať viac

Miloš Meričko zložil primátorský sľub!

11.12.2018 / Samospráva

Miloš Meričko zložil primátorský sľub!

V pondelok 10. decembra 2018 sa uskutočnilo slávnostné ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, na ktorom zložil sľub novozvolený primátor PhDr. Ing. Miloš...

Čítať viac

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

11.12.2018 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 50. týždeň 2018 pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Žiaci ZUŠ na Mierovej ulici pripravili pre žiakov materských skôl Mikulášsky koncert

10.12.2018 / Školy

Žiaci ZUŠ na Mierovej ulici pripravili pre žiakov materských skôl Mikulášsky koncert

Ako každý rok pred vianočnými sviatkami, aj tento rok sa predstavila ZUŠ na Mierovej ulici v Humennom MIKULÁŠSKYM KONCERTOM pre...

Čítať viac

Práca, brigáda Humenné a okolie

08.12.2018 / Pre občanov

Práca, brigáda Humenné a okolie

Hľadáte zamestnanie, potešila by vás slušná práca alebo brigáda? Pozrite si voľné pracovné miesta v Humennom a okolí.

Čítať viac