ZŠ Pugačevova predstihla v originálnej čitateľskej súťaži 244 slovenských škôl

  • Kategória: Školy
  • Uverejnené 01. 12. 2014
  • Napísal: Mgr. Valéria Hudáková
2014-12-knizne-podujatie2

Dňa 30. novembra 2014 Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave zverejnila výsledky 10. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc na tému Školské knižnice: Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia. Základná škola, Pugačevova 7, Humenné sa podľa zverejnených výsledkov umiestnila spolu s ďalšími tromi školami zo Slovenska na úctyhodnom 17. mieste, čím predstihla v tejto originálnej čitateľskej súťaži iných 244 slovenských škôl.

Celoslovenský projekt propagovala Slovenská pedagogická knižnica, vyššie územné celky, školské úrady a okresné úrady v sídle kraja – odbory školstva, Metodicko-pedagogické centrum, informačný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a informačný portál InfoLib. Cieľom celoslovenského projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a  čítaniu, k poznávaniu nového.

Školská knižnica, ktorá sa chcela zúčastniť celoslovenského projektu, bola povinná zorganizovať podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc práve dňa 27. októbra 2014. V tento deň na Základnej škole Pugačevova 1381/7, Humenné vedúca školskej knižnice a učiteľka slovenského jazyka a literatúry Mgr. V. Hudáková v spolupráci s učiteľkami 2. ročníka ZŠ Mgr. I. Topoľančinovou a Mgr. E. Lukáčovou, ako aj s Mgr. Z. Uhrinovou a Mgr. J. Andrejčíkom zorganizovali knižničné podujatie v dvoch častiach: dopoludňajšie podujatie pod názvom „Čitateľko Najko z druhej triedy“ pre žiakov 2. ročníka a popoludňajšie podujatie pre žiakov II. stupňa ZŠ, rodičov a priateľov školy pod názvom „Čítam, čítaš, číta“.

2014-12-knizne-podujatie3

Do celoslovenskej súťaže sa prihlásilo 269 školských knižníc základných a stredných škôl Slovenska. Do hodnotiaceho kola súťaže postúpilo 255 školských knižníc. 14 škôl do hodnotiaceho kola nepostúpilo z dôvodu nesplnenia termínu, resp. povinných podmienok prihlásenia do tejto súťaže.

Odborná komisia hodnotila podujatia v troch kategóriách. V kategórii A hodnotila, či bolo podujatie v súlade s vyhlásenou témou Školské knižnice: Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia. V kategórii B hodnotila originalitu a vtipnosť realizovaného podujatia a v kategórii C hodnotila úroveň popisu podujatia po formálnej stránke – úplnosť povinných údajov, hodnotenie podujatia vedením školy, samostatné hodnotenie podujatia najmenej 12 žiakmi školy, 4 – 6 fotografií z priebehu podujatia. Po sčítaní bodov udelených jednotlivými členmi odbornej komisie bolo určené výsledné poradie zúčastnených školských knižníc, ktoré je zverejnené na webovej stránke www.spgk.sk.

2014-12-knizne-podujatie1

2014-12-knizne-podujatie2

Základná škola, Pugačevova 7, Humenné sa podľa zverejnených výsledkov umiestnila spolu s ďalšími tromi školami zo Slovenska na úctyhodnom 17. mieste, čím predstihla v tejto originálnej čitateľskej súťaži iných 244 slovenských škôl. Dobrý výsledok súťaže, ktorý škola dosiahli, je pre pedagógov veľkým povzbudením do ďalšej aktívnej knižničnej činnosti.

* podľa oficiálnych výsledkov správu spracovala učiteľka na ZŠ Pugačevova

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

ZŠ Hrnčiarska patrí medzi jedenásť škol na Slovensku

26.03.2019 / Školy

ZŠ Hrnčiarska patrí medzi jedenásť škol na Slovensku

„Vaša škola je na európskej úrovni a môžete byť na seba pyšní...“ zneli slová Ing. Kataríny Hrbáňovej, PhD. z Národná služba...

Čítať viac

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

25.03.2019 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 13. týždeň 2019 pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Jubilejný ročník festivalu rusínskej piesne Márie Čokynovej

22.03.2019 / Kultúra

Jubilejný ročník festivalu rusínskej piesne Márie Čokynovej

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s partnermi − Rusínskou obrodou na Slovensku, Ľubovnianskym osvetovým strediskom v Starej Ľubovni, Prešovským samosprávnym krajom,...

Čítať viac

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

20.03.2019 / Pre občanov

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

Predpokladané časy korčuľovania pre verejnosť v roku 2019.

Čítať viac

Vihorlatské múzeum bude hostiť 65. ročník recitačnej súťaže

18.03.2019 / Kultúra

Vihorlatské múzeum bude hostiť 65. ročník recitačnej súťaže

Vihorlatské múzeum v Humennom ako organizátor okresnej prehliadky 65. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a...

Čítať viac