Rozdelenie financií pre športové kluby na rok 2020

  • Kategória: Samospráva
  • Uverejnené 02. 07. 2020
  • Napísal: tlačová správa
2019-11-volejbal-02

Mesto Humenné podporuje rozvoj športu v meste dvoma formami – priamou a nepriamou finančnou dotáciou. Z rozpočtu mesta poskytuje priamu finančnú podporu športovým klubom a nefinančnú dotáciu zabezpečuje prostredníctvom Správy športových a rekreačných zariadení na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

Na kalendárny rok 2020 bolo pripravených z rozpočtu mesta na podporu športovej činnosti 321 271 eur. Pre pandemickú situáciu vo svete boli od polovice marca pozastavené všetky športové podujatia. Väčšina športových organizácií pôsobiacich na území mesta buď úplne zrušila alebo presunula plánované športové podujatia na neskôr.

Vzhľadom k výraznému výpadku podielových daní pre koronakrízu a zároveň neuskutočnenie viacerých plánovaných športových podujatí, pristúpilo Mesto Humenné k prehodnoteniu výšky dotácií. Úpravou 20 % zníženia oproti pôvodnej sume poskytne mesto na projekty športových organizácií dotáciu vo výške 257 017 eur.

Obsiahlu diskusiu otvoril Michal Druga. Nesúhlasil s niektorými číslami, na mysli mal pomer sumy dotácie k počtu športovcov. Nepozdávala sa mu najmä dotácia pre Junior šport klub – plus (HK Humenské Levy). Po zrátaní priamej a nepriamej dotácie od mesta a avizovanej podpore od SZĽH mu vyšla suma vyše 200.000 €. Navrhol mládežníckemu hokeju dotáciu vo výške 45.822 € znížiť o 7.000 € a prerozdeliť ju nasledovne: 4 x po 1.000 € (1.TC Humenné, PK Chemes Humenné, ŠK Gymnázium Humenné, KK Krasow Humenné) + 3.000 € (Angels Humenné). Názor Drugu o neúmernosti podporil aj Ondrej Mudry.

hokej-HE-MT

Tomáš Šudík o hokeji všeobecne konštatoval, že seniori ani mládežníci nemali prakticky žiadnu vynútenú pauzu.

Branislav Čekovský z pozície predsedu Komisie športu konštatoval, že komunikácia prebehla so zástupcami všetkých hlavných klubov. Podporil názor o dotáciách klubu na základe členskej základne a významnosti súťaže seniorov. Vyzdvihol správanie sa FK Humenné (futbal), ktorý mestu oznámil, že sponzorsky dokážu pokryť časť žiadanej dotácie (46.000 €). Túto sumu tak mohla komisia presunúť pre HC 19 Humenné (hokej /seniori), ktorý chce podať prihlášku do I. hokejovej ligy. Ozrejmil tiež nulovú dotáciu pre Angels Humenné (futsal), keďže v roku 2019 neodohrali žiaden súťažný zápas. Prerozdelenie dotácií je v súlade s Koncepciou športu 2020 – 2025.

Ivan Hopta sa nestotožnil s obsadením komisie športu. Zároveň vyzval plénum k väčšej podpore volejbalu (ŠK Gymnázium Humenné). Podľa jeho názoru by mali byť najviac podporované športy futbal, hokej a volejbal.

Luciána Hoptová navrhla odobrať každému klubu 250 € a sumárnu sumu (2.250 €) prirátať k ŠK Gymnázium Humenné (volejbal).

Jozef Babják konštatoval, že sú zástupcami ŠK Gymnázium Humenné bolo aj o dotácii debatované, nemali vyššie nároky.

Hlasovanie za návrh 1 (Druga):
7 ZA / 3 PROTI / 10 ZDRŽAL SA – návrh neprešiel

Hlasovanie za návrh 2 (Hoptová):
7 ZA / 1 PROTI / 12 ZDRŽAL SA – návrh neprešiel

20122019

Mestské zastupiteľstvo v Humennom schvaľuje rozdelenie dotácie nad 3.000 € z rozpočtu mesta na podporu športu pre športové kluby na rok 2020 z celkovej čiastky 257.017 € takto:

1. Tenisový klub Humenné 14.351 €
Plavecký klub Chemes Humenné 14.268 €
Futbalový klub Humenné 62.693 € 

1. Basket klub Humenné 3.991 €
Športový klub stolného tenisu Humenné 9.565 € 

1. Atletický klub Humenné 8.848 €
ŠK Gymnázium Humenné (volejbal) 6.445 €
Šachy Reinter 5.053 €
HC 19 Humenné (hokej seniori) 67.589 €
Junior šport klub – plus
(HK Humenské Levy / hokej mládež) 45.822 €

Hlasovanie: 18 ZA / 0 PROTI / 2 ZDRŽALI SA

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

28.07.2020 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 31. týždeň pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Výstavba cyklochodníka popri Laborci sa posúva do ďalšej etapy

22.07.2020 / Život

Výstavba cyklochodníka popri Laborci sa posúva do ďalšej etapy

Stavenisko „cyklochodník pri Laborci" je zložené z troch častí. Prvá etapa sa začína od Sninského mosta a jej základom je...

Čítať viac

Jasenovský tábor oslávi desiaty ročník špeciálnou témou!

20.07.2020 / Život

Jasenovský tábor oslávi desiaty ročník špeciálnou témou!

Tábor v Jasenove má tradíciu už od roku 2011. Denný letný tábor organizuje Obecný úrad Jasenov v spolupráci občianskym združením...

Čítať viac

Nezodpovedný prístup obyvateľov k likvidácii bioodpadu

20.07.2020 / Život

Nezodpovedný prístup obyvateľov k likvidácii bioodpadu

V niektorých častiach mesta sa naskytne aj pohľad na kopu biologicky rozložiteľného odpadu pred bránami rodinných domov. Nie je dovolené vykladať...

Čítať viac

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

16.07.2020 / Pre občanov

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tomto období meteorologické výstrahy pre okres Humenné. 

Čítať viac