Témy teplovodných rozvodov a energetickej koncepcie sú naďalej mimoriadne vážne

  • Kategória: Samospráva
  • Uverejnené 09. 06. 2019
  • Napísal: Tlačová správa
1559908868

Primátor Miloš Meričko zvolal v utorok 4. júna do veľkej zasadačky mestského úradu verejné zhromaždenie občanov. Po viac ako ôsmich rokoch to bola prvá oficiálna možnosť priamej komunikácie občanov Humenného s predstaviteľmi mestskej samosprávy. 

Takmer 3-hodinová diskusia okrem iného potvrdila, že problematika verejného zásobovania teplom a záležitosťami s tým spojenými, je a zostáva veľmi vážnou občiansko-spoločenskou témou v našom meste. Na zhromaždení sa okrem verejnosti zúčastnili poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia Chemes, a.s., a Humenskej energetickej spoločnosti, s.r.o., viacerí predsedovia SVB a členovia rád SVB, aj zamestnanci MsÚ.

O aktualizácii koncepcie tepelného hospodárstva mesta Humenné informoval zástupca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. František Urban, CSc., ktorého tím v spolupráci s ďalšími odborníkmi tento dokument spracoval.

Ako odznelo počas diskusie, ak by sa komunikovalo takýmto spôsobom na pôde radnice už v minulosti, mnohé „zaručené správy“ mohli byť vysvetlené a zdôvodnené odborníkmi, bez nánosu politickej propagandy a vytĺkania politického kapitálu, vzájomného obviňovania a tiež zamlčovania dôležitých skutočností.

Na verejnom zhromaždení sa zúčastnilo približne sto občanov, a najväčším pozitívom bolo to, že viacerí z nich boli počas diskusie veľmi aktívni. Aj napriek rozdielnym názorom na to, kto je a akou mierou zodpovedný za súčasný stav a ako treba najefektívnejšie riešiť situáciu po ukončení platnosti zmluvu o prenájme teplovodných rozvodov, možno konštatovať, že verejné zhromaždenie svoj hlavný cieľ splnilo.

1559908848

Primátor mesta Miloš Meričko prezentoval prítomným, aký ďalší postup a riešenie predloží poslancom MsZ na najbližšie rokovanie, pretože jedine oni majú podľa legislatívy právomoc rozhodnúť, čo bude a môže nasledovať predtým a rovnako aj potom, keď skončí platnosť nájomnej zmluvy o prenájme energetických zariadení mesta Humenné 410/2005.

Treba verejnosti pripomenúť, že mestu sa ponúka nová príležitosť získať mimorozpočtové prostriedky z európskych rozvojových fondov, a to až v sume do 6 miliónov eur. Túto jedinečnú šancu chce primátor Miloš Meričko využiť, aj keby sme dostali iba časť z maximálne deklarovanej čiastky. Je to prejav zodpovednosti o zabezpečenie bezpečnej dodávky tepla pre Humenčanov. Uchádzať sa o peniaze z európskych fondov je však podmienené vlastníctvom licencie na výrobu alebo distribúciu tepla, ktorú mesto Humenné nevlastní. Prečo o licenciu mesto v minulosti nepožiadalo, to nevedel zodpovedať nikto z prítomných na verejnom zhromaždení. V diskusii odznelo, že reálne teraz nezostáva iné, len v predstihu začať pracovať na novej zmluve s HES, lebo ona licenciu vlastní, a reálne sa o peniaze zo zdrojov EÚ možno uchádzať len takto.

Posledné slovo pri riešení ďalšieho fungovania teplovodných rozvodov a vzťahov medzi mestom na jednej strane a Chemesom, a.s. ako výrobcom tepla a väčšinovým podielnikom v spoločnosti HES, s.r.o bude mať o niekoľko dní 24 humenských poslancov.

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Havarijny stav mestských budov bol odstránený

11.10.2019 / Život

Havarijny stav mestských budov bol odstránený

Koncom augusta tohto roka sme Vás informovali o vzniknutých havarijných stavoch na strechách mestských budov. Príčinou havarijných stavov v tom...

Čítať viac

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

10.10.2019 / Pre občanov

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

Predpokladané časy korčuľovania pre verejnosť v roku 2019.

Čítať viac

Pugačevkári skrášlili naše mesto!

09.10.2019 / Školy

Pugačevkári skrášlili naše mesto!

Vďaka Komunitnej nadácii mesta Humenné je areál pred Základnou školou Pugačevova opäť krajší. Využili sme možnosť, ktorú ponúka KNMH a...

Čítať viac

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

07.10.2019 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 41. týždeň 2019 pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Mestská polícia má za sebou rušný september

02.10.2019 / Život

Mestská polícia má za sebou rušný september

V mesiaci september 2019 sa na priamom výkone služby podieľalo 14 príslušníkov humenskej mestskej polície (MsP). Svoju činnosť zameriavali...

Čítať viac