Rokovanie o novej koncepcii tepelného hospodárstva

  • Kategória: Samospráva
  • Uverejnené 09. 03. 2019
  • Napísal: Tlačová správa
HES

Jednou z najdôležitejších úloh, ktoré nás vo vedení mesta čakajú v najbližších mesiacoch, je príprava koncepcie tepelného hospodárstva. Zmluva mesta s HES skončí totiž ku koncu budúceho roka. My sa na toto rozhodovanie chceme pripraviť naozaj dôkladne a najmä so zapojením všetkých aktérov, transparentne a systémovo, tak aby situácie, ktoré sme tu dlhé roky riešili a ktoré mestu škodili, nenastávali,“ povedal primátor mesta Humenné Miloš Meričko na úvod prvého pracovného stretnutia k aktualizácii Koncepcie tepelného hospodárstva.

"Milí Humenčania. Som rád, že Vás môžem informovať o tom, že dnešným dňom sme naštartovali úplne nový, iný prístup nového vedenia nášho mesta k jednej z kľúčových tém pre našich občanov, firmy, podniky – k téme tepelného hospodárstva, ktorá naše mesto dlhé roky traumatizovala, bola poznačená spormi, na ktoré v konečnom dôsledku doplácali ľudia. My teda k tejto téme pristupujeme úplne inak, systémovo, konštruktívne, transparentne, v záujme mesta a jeho ľudí.

Dnes sa uskutočnilo prvé rokovanie širokého odborného tímu za účasti odborníkov na čele s expertmi z STU, ktorých vybralo ešte bývalé vedenie mesta, teda bývalá primátorka, ďalej za účasti poslancov MsZ, zástupcov Mestského úradu, zástupcov dodávateľa tepla, HES, aj zástupcov správcov bytov, keďže tí sú z veľkej časti konečnými prijímateľmi služby – dodávok tepla.

Okrem ostatných účastníkov, takpovediac miestnych aktérov, práve odborná garancia od expertov z akademického prostredia, expertov, ktorých vyberalo ešte bývalé vedenie mesta, zabezpečí, že sa téma tepla bude riešiť čo najkoncepčnejšie, profesionálne, aj bez zbytočnej politizácie a takisto sporov, ktorých sme tu boli dlhé roky svedkami.

HES

Tento odborný tím začne urýchlene pripravovať koncepciu tepelného hospodárstva, na ktorej sa žiaľ za bývalého vedenia veľa neurobilo. Výsledky práce tejto odbornej skupiny budú pravidelne predkladané Mestskému zastupiteľstvu, aby bol tento proces maximálne otvorený, transparentný, aby sme dospeli k dobrému aj dlhodobo udržateľnému a pre mesto, občanov dobrému výsledku.

Keďže dnes štartujeme akoby nový spôsob riešenia tejto pre mesto dôležitej témy, nechceme sa veľmi vracať do histórie, to nás neposunie ďalej. Ale proces a prístup, ktorý sme dnes zahájili, je dôležitý aj preto, aby sme nemuseli v budúcnosti riešiť situácie, ako na ostatnom Mestskom zastupiteľstve, kedy v dôsledku dlhodobého nezodpovedného prístupu vedenia mesta k majetku – konkrétne k tepelným rozvodom, v dôsledku nedodržiavania uzatvorených zmlúv, kvôli neinvestovaniu do obnovy tepelných rozvodov, sa znížila ich hodnota aj výška nájomného a my sme túto situáciu aktuálne museli riešiť.

„Ja osobne som svoju pozíciu vyjadril aj mojim nesúhlasom so zvýšením cien tepla pre domácnosti o 9%, ale takisto mám záujem, aby sme v tejto téme ďalej nepokračovali cestou sporov, obviňovania, ale cestou konštruktívneho hľadania riešení, ktoré pomôžu mestu. Čoskoro Vás budem, verím, informovať o ďalších krokoch, ktoré v téme tepelného hospodárstva v meste budeme robiť," skonštatoval primátor Meričko.

 

zdroj: tlačová správa mesta Humenné - www.humenne.sk

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

ZŠ Hrnčiarska patrí medzi jedenásť škol na Slovensku

26.03.2019 / Školy

ZŠ Hrnčiarska patrí medzi jedenásť škol na Slovensku

„Vaša škola je na európskej úrovni a môžete byť na seba pyšní...“ zneli slová Ing. Kataríny Hrbáňovej, PhD. z Národná služba...

Čítať viac

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

25.03.2019 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 13. týždeň 2019 pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Jubilejný ročník festivalu rusínskej piesne Márie Čokynovej

22.03.2019 / Kultúra

Jubilejný ročník festivalu rusínskej piesne Márie Čokynovej

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s partnermi − Rusínskou obrodou na Slovensku, Ľubovnianskym osvetovým strediskom v Starej Ľubovni, Prešovským samosprávnym krajom,...

Čítať viac

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

20.03.2019 / Pre občanov

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

Predpokladané časy korčuľovania pre verejnosť v roku 2019.

Čítať viac

Vihorlatské múzeum bude hostiť 65. ročník recitačnej súťaže

18.03.2019 / Kultúra

Vihorlatské múzeum bude hostiť 65. ročník recitačnej súťaže

Vihorlatské múzeum v Humennom ako organizátor okresnej prehliadky 65. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a...

Čítať viac