Humenné dostalo dotáciu na špeciálne „bio“ vozidlo

  • Kategória: Samospráva
  • Uverejnené 23. 10. 2014
  • Napísal: TS mesta Humenné
2014-10-bio-vozidlo01

Technickým službám mesta Humenné bude v separácií biologicky rozložiteľného odpadu pomáhať nové vozidlo. Na jeho kúpu dostalo mesto dotáciu z Enviromentálneho fondu. 

Prínosom získania zvozového vozidla (z prostriedkov dotácie a rozpočtových zdrojov mesta) a následného nákupu špeciálnych nádob (z prostriedkov organizácie Technické služby mesta Humenné) je zabezpečenie separácie biologicky rozložiteľného odpadu.  Zvozové vozidlo je určené  na vyprázdňovanie nádob na bioodpad, ktorý sa bude zvážať z celej lokality mesta Humenné do areálu TS. Technické služby mesta Humenné majú uzatvorenú zmluvu s oprávneným subjektom, ktorý následne získaný BRO bude ďalej zhodnocovať.

Nádoby na BRO budú rozvezené do lokalít s výstavbou rodinných domov s presne stanoveným harmonogramom zberu separovaného biologicky rozložiteľného odpadu a presným harmonogramom zberu.  Stanovený harmonogram bude plniť nielen časový účel, ale aj poučný, aby sa ľudia naučili, ako takýto odpad triediť a uložiť do nádob, aby nedochádzalo k problémom pri zvoze odpadu.

2014-10-bio-vozidlo01

Ďalšími prínosmi bude šetrenie finančných prostriedkov na uloženie odpadu na skládke odpadov, zapojenie obyvateľstva do separácie biologicky rozložiteľných odpadov, zvýšenie environmentálneho povedomia, zlepšenie životného prostredia, eliminácia čiernych skládok, znižovanie množstva odpadov a modernizácia technickej infraštruktúry mesta Humenné.

Celková cena obstarávaného vozidla je 171 480,00 EUR, z čoho 95 000,00 EUR poskytol Environmentálny fond formou dotácie zo štátneho rozpočtu SR. Rozdiel medzi celkovou sumou a poskytnutou dotáciu bude hradený z vlastných prostriedkov mesta Humenné.

* informáciu prostredníctvom tlačovej správy priniesol 16.10.2014 tlačový referát MsÚ v Humennom.

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

17.02.2020 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 8. týždeň pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

09.02.2020 / Pre občanov

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tomto období meteorologické výstrahy pre okres Humenné. 

Čítať viac

Medzinárodná výstava Karpatská kraslica vo Vihorlatskom múzeu. Zapojíte sa aj vy?

08.02.2020 / Kultúra

Medzinárodná výstava Karpatská kraslica vo Vihorlatskom múzeu. Zapojíte sa aj vy?

Vihorlatské múzeum v  Humennom ako organizátor medzinárodnej súťažno-prezentačnej výstavy kraslíc Karpatská kraslica si dovoľuje osloviť verejnosť s výzvou k aktívnej účasti...

Čítať viac

Matej Soročin opäť postúpil do krajského kola v nemeckom jazyku

30.01.2020 / Školy

Matej Soročin opäť postúpil do krajského kola v nemeckom jazyku

Dňa 16. 1. 2020 reprezentovali Základnú školu na Pugačevovej ulici v Humennom v okresnom kole 30. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku...

Čítať viac

Ochotnícke divadlo horného Zemplína

29.01.2020 / Kultúra

Ochotnícke divadlo horného Zemplína

Vihorlatské múzeum v Humennom sa svojimi kultúrno-osvetovými podujatiami podpory a rozvoja ochotníckej divadelnej scény v regióne horného Zemplína pripája k iniciatíve...

Čítať viac