Humenský park Jednotka dostáva novú tvár

  • Kategória: Samospráva
  • Uverejnené 06. 10. 2014
  • Napísal: TS mesta Humenné
2014-10-park1

Práce na najväčšej investičnej akcii v roku 2014 pomaly finišujú. Park Jednotka na Sídlisku I v Humennom dostáva novú tvár.

V utorok 30. septembra sa zástupcovia mesta, zhotoviteľskej firmy CHEMKOSTAV HSV a.s., zástupca Technických služieb mesta Humenné a stavebný dozor stretli v parku Jednotka, aby si spolu prešli stav  rozpracovaného diela – Revitalizácia parku pred Hotelom Karpatia. V rámci kontrolného dňa bolo obomi stranami konštatované, že práce prebiehajú v súlade s projektovou dokumentáciou a zmluvou o dielo. Najrozsiahlejšie a najnáročnejšie práce boli ukončené, v súčasnosti prebiehajú záverečné úpravy.

2014-10-park1

Na kontrolnom dni však mesto Humenné požiadalo realizátora projektu o dve zmeny. Prvá sa týka parkovacích miest. Časť šírky (cca 120 cm) z pozdĺžneho parkovania bude zo „zatrávňovačov“ a nie z asfaltu. Radnica akceptovala podnetné návrhy od Humenčanov a pristúpila k tejto zmene, aby ochránila rozsiahlu koreňovú sústavu stromov v tesnej blízkosti parkovacích miest a zabezpečila drevinám potrebnú vlahu.

Druhá zmena rieši odvodnenie miestnej komunikácie v zákrute križovatky Čsl. armády a Staničnej. Počas revitalizácie parku bolo zistené, že po daždi sa na tomto mieste zhromažďuje voda. Mesto preto požiadalo o osadenie uličnej vpuste a vybudovania prípojky zo zaústením do verejnej kanalizácie. 

Vzhľadom na to, že všetky zmeny musia byť zapracované do projektovej dokumentácie, riešenie odvodnenia križovatky musí odsúhlasiť VVS a.s. Humenné a zhotoviteľská firma musí zabezpečiť dodávku polovegetačných panelov, Chemkostav HSV a.s. požiadal mesto o predĺženie termínu ukončenia o jeden týždeň, t.j. do 15.10.2014.

2014-10-park2

V rámci projektu revitalizácie pribudnú v parku pred Hotelom Karpatia nové chodníky, verejné osvetlenie, bezpečnostné kamery, detské ihrisko, nová ekologická fontána, lavičky a zeleň. Park pri železničnej stanici, ktorý predstavuje prvý kontakt s mestom, sa tak po desaťročiach stane príjemným a bezpečným miestom na oddych či krátenie si času čakania na vlak alebo autobus.

Na najväčšej investičnej akcii v tomto roku sa „podieľajú“ aj študenti zo Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom, ktorí majú možnosť overiť si priamo v praxi technologické postupy na stavbe ako vytyčovanie stavby, výkopy, hutnenie podložia, podkladné vrstvy, pokladanie dlažby, debnenie šachty fontány, armovanie, betonáž, oddebňovanie, izolácia proti vode, ochrana izolácie, hutnenie zásypov a pod. Študenti sú na stavbe na základe dohody medzi Chemkostavom HSV, a.s. Humenné a SOŠ polytechnickou Humenné.

Realizátorom projektu je humenská firma CHEMKOSTAV HSV, a.s., ktorá vzišla ako víťaz z verejnej obchodnej súťaže, do ktorej sa prihlásilo 8 firiem z celého Slovenska. Zo všetkých záujemcov ponúkla najnižšiu sumu 383 909,93 eur.

* informáciu prostredníctvom tlačovej správy priniesol 3.10.2014 tlačový referát MsÚ v Humennom...

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Rozdelenie financií pre športové kluby na rok 2020

02.07.2020 / Samospráva

Rozdelenie financií pre športové kluby na rok 2020

Mesto Humenné podporuje rozvoj športu v meste dvoma formami – priamou a nepriamou finančnou dotáciou. Z rozpočtu mesta poskytuje priamu...

Čítať viac

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

02.07.2020 / Pre občanov

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tomto období meteorologické výstrahy pre okres Humenné. 

Čítať viac

Mesto poďakuje ľudom, ktorí stáli počas pandémie v prvej línií

29.06.2020 / Život

Mesto poďakuje ľudom, ktorí stáli počas pandémie v prvej línií

Humenné sa ľuďom v prvej línii poďakuje divadlom. Pomoc pri zvládnutí situácie spojenej s pandémiou nového koronavírusu odmení mesto Humenné...

Čítať viac

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

29.06.2020 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 27. týždeň pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Futbal: Zomrel Marián Čišovský. Športový svet stratil veľkého bojovníka

28.06.2020 / Šport

Futbal: Zomrel Marián Čišovský. Športový svet stratil veľkého bojovníka

Vo veku 40 rokov zomrel bývalý slovenský futbalový reprezentant Marián Čišovský. Od roku 2014 bojoval s amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS),...

Čítať viac