Humenský park Jednotka dostáva novú tvár

  • Kategória: Samospráva
  • Uverejnené 06. 10. 2014
  • Napísal: TS mesta Humenné
2014-10-park1

Práce na najväčšej investičnej akcii v roku 2014 pomaly finišujú. Park Jednotka na Sídlisku I v Humennom dostáva novú tvár.

V utorok 30. septembra sa zástupcovia mesta, zhotoviteľskej firmy CHEMKOSTAV HSV a.s., zástupca Technických služieb mesta Humenné a stavebný dozor stretli v parku Jednotka, aby si spolu prešli stav  rozpracovaného diela – Revitalizácia parku pred Hotelom Karpatia. V rámci kontrolného dňa bolo obomi stranami konštatované, že práce prebiehajú v súlade s projektovou dokumentáciou a zmluvou o dielo. Najrozsiahlejšie a najnáročnejšie práce boli ukončené, v súčasnosti prebiehajú záverečné úpravy.

2014-10-park1

Na kontrolnom dni však mesto Humenné požiadalo realizátora projektu o dve zmeny. Prvá sa týka parkovacích miest. Časť šírky (cca 120 cm) z pozdĺžneho parkovania bude zo „zatrávňovačov“ a nie z asfaltu. Radnica akceptovala podnetné návrhy od Humenčanov a pristúpila k tejto zmene, aby ochránila rozsiahlu koreňovú sústavu stromov v tesnej blízkosti parkovacích miest a zabezpečila drevinám potrebnú vlahu.

Druhá zmena rieši odvodnenie miestnej komunikácie v zákrute križovatky Čsl. armády a Staničnej. Počas revitalizácie parku bolo zistené, že po daždi sa na tomto mieste zhromažďuje voda. Mesto preto požiadalo o osadenie uličnej vpuste a vybudovania prípojky zo zaústením do verejnej kanalizácie. 

Vzhľadom na to, že všetky zmeny musia byť zapracované do projektovej dokumentácie, riešenie odvodnenia križovatky musí odsúhlasiť VVS a.s. Humenné a zhotoviteľská firma musí zabezpečiť dodávku polovegetačných panelov, Chemkostav HSV a.s. požiadal mesto o predĺženie termínu ukončenia o jeden týždeň, t.j. do 15.10.2014.

2014-10-park2

V rámci projektu revitalizácie pribudnú v parku pred Hotelom Karpatia nové chodníky, verejné osvetlenie, bezpečnostné kamery, detské ihrisko, nová ekologická fontána, lavičky a zeleň. Park pri železničnej stanici, ktorý predstavuje prvý kontakt s mestom, sa tak po desaťročiach stane príjemným a bezpečným miestom na oddych či krátenie si času čakania na vlak alebo autobus.

Na najväčšej investičnej akcii v tomto roku sa „podieľajú“ aj študenti zo Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom, ktorí majú možnosť overiť si priamo v praxi technologické postupy na stavbe ako vytyčovanie stavby, výkopy, hutnenie podložia, podkladné vrstvy, pokladanie dlažby, debnenie šachty fontány, armovanie, betonáž, oddebňovanie, izolácia proti vode, ochrana izolácie, hutnenie zásypov a pod. Študenti sú na stavbe na základe dohody medzi Chemkostavom HSV, a.s. Humenné a SOŠ polytechnickou Humenné.

Realizátorom projektu je humenská firma CHEMKOSTAV HSV, a.s., ktorá vzišla ako víťaz z verejnej obchodnej súťaže, do ktorej sa prihlásilo 8 firiem z celého Slovenska. Zo všetkých záujemcov ponúkla najnižšiu sumu 383 909,93 eur.

* informáciu prostredníctvom tlačovej správy priniesol 3.10.2014 tlačový referát MsÚ v Humennom...

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Mesto zavádza nové opatrenia, ktoré pomôžu Humenčanom

17.03.2020 / Život

Mesto zavádza nové opatrenia, ktoré pomôžu Humenčanom

Zasadnutia krízového štábu sa v aktuálnej situácii konajú v dennej perióde, po pondelku a utorku (16. a 17....

Čítať viac

Aktualizácia opatrení pri ohrození verejného zdravia

16.03.2020 / Život

Aktualizácia opatrení pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na...

Čítať viac

Jarné upratovanie v meste Humenné sa odkladá

16.03.2020 / Samospráva

Jarné upratovanie v meste Humenné sa odkladá

Generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT a.s. (majiteľ skládky odpadov) za účelom zabránenia šírenia koronavírusu nariaďuje  s účinnosťou od 16.03. 2020 až...

Čítať viac

Slovko na dnešný deň

15.03.2020 / Cirkev

Slovko na dnešný deň

Medzi opatrenia, ktoré prijal Ústredný krízový štáb, patrilo aj pozastavenie slávenia svätých omší na území celého Slovenka. Viaceré farnosti však...

Čítať viac

Primátor vyzýva občanov, buďte disciplinovaní a trpezliví!

13.03.2020 / Život

Primátor vyzýva občanov, buďte disciplinovaní a trpezliví!

Primátor mesta Miloš Meričko zvolal v piatok 13. marca krízový štáb v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. 

Čítať viac