Jaroslav Varchola: Kolégium rozvíja intelektuálny potenciál a pomáha chápať postmodernú spoločnosť

  • Kategória: Rozhovory
  • Uverejnené 20. 11. 2013
  • Napísal: Stanislav Mikita
2013-11-kolegium-rozhovor1

Počas minulého mesiaca sme priniesli správu o bývalých absolventoch Gymnázia Arm. gen. L. Svobodu v Humennom, ktorí založili vzdelávací projekt Kolégium GAGLS. Jeho cieľom je vychovať budúcu intelektuálnu špičku Slovenska. Porozprávali sme sa s jedným zo zakladateľov Jaroslavom Varcholom, ktorý hlbšie predstavil celý projekt.

Kedy a kde Vám napadla myšlienka založiť projekt Kolégium Gagls?
Prvý impulz založiť kolégium v Humennom prišiel začiatkom septembra na humenskom gymnáziu, kde som sa už predtým ako hosť zúčastnil viacerých aktivít a prednášok. Na začiatku roka sme s niektorými učiteľmi uvažovali, čo by sa dalo spraviť pre študentov, aby si uvedomili skutočnú hodnotu a mali možnosť sa naučiť a diskutovať o témach a oblastiach poznania, ktoré sú dôležité, ale v škole na ne nie je čas. Vedel som, že pri Bratislave úspešne funguje Kolégium Antona Neuwirtha, ktoré je určené pre vysokoškolákov, a tak som sa inšpiroval ich skúsenosťou.
Názov Kolégium v sebe nesie symboliku aj v tom, že historicky prvá stredná škola v Humennom vznikla v roku 1615 a volala sa Humenské kolégium (* pozri viac o histórií humenského kolégia).

Kto každý stál za jeho vznikom?
So svojím nápadom som prišiel za Peťom Belejom, ktorý má skúsenosti s prácou v neziskovej organizácii Domka a tiež v Rade mládeže Slovenska, a na tomto stretnutí sme sa zhodli, že projekt Kolégia má zmysel robiť. Samozrejme, vznik a aj formu projektu pomohli vytvoriť aj učitelia gymnázia, ktorých pozitívna reakcia bola pre nás veľkým povzbudením.

2013-11-kolegium-rozhovor2

S akým cieľom ste založili celý tento projekt?
Kolégium sme založili hlavne pre študentov. Mnohí študenti hravo zvládajú školské povinné učivo a majú záujem vedieť viac, ale hlavne chcú poznaniu a súčasnému komplikovanému svetu rozumieť. Preto sme vytvorili priestor, kde sa študenti môžu stretnúť s odborníkmi, ktorí sú nielen úspešní, ale sú to ľudia, ktorí každodenne robia niečo pre lepšiu spoločnosť a čo je dôležité, sú tu pre študentov, nie pre reklamu svojich záujmov, ako sa to často na školách stáva. Chcú s nimi diskutovať a cez svoje skúsenosti im odovzdávať svoju múdrosť.

Ako často a akým štýlom budú jednotlivé stretnutia prebiehať?
Hlavnou osou ročného štúdia v Kolégia je 10 stretnutí, ktoré budú prebiehať v školskej knižnici gymnázia a trvajú celé doobeda. Je to jedno stretnutie na mesiac a pre 20 ľudí, čo nenarušuje vyučovanie a zároveň dáva výborný priestor podrobne rozobrať 10 hlavných tém. Aby bola diskusia hodnotná a kvalitná, študenti dostávajú, ako prípravu na každé stretnutie, prečítať si nejaké texty, úryvky z kníh alebo články. Okrem týchto desiatich stretnutí Kolégium organizuje ďalšie diskusie a stretnutia s hosťami mimo školy a tiež prostredníctvom internetu funguje tzv. „virtuálne kolégium“, kde lektori komunikujú so študentmi a dávajú im do pozornosti hodnotné články, knihy alebo filmy.

Viem, že už prebehli prvé tri stretnutia. Skúsil by si ich našim čitateľom opísať?2013-11-kolegium-rozhovor3
Prvé úvodné stretnutie malo názov Úvod do myslenia a taktiež to bol aj taký úvod do myšlienky Kolégia. Druhé stretnutie sa konalo v kníhkupectve Čas na ticho, kde nás hostil majiteľ Igor Fejko, rozprával o svojej láske ku knihám a tiež o hodnote knihy, potom nasledovala moja prednáška o rozdieloch medzi skutočným umením a brakom, ktorá sa postupne zmenila na zaujímavú diskusiu. Tretie stretnutie bolo opäť v školskej knižnice a študenti mali možnosť kútikom oka nazrieť do fascinujúceho sveta modernej vedy.

Kto každý sa zapojil alebo ešte zapojí do projektu?
Okrem učiteľov gymnázia postupne svoju podporu k projektu pridali aj ďalší ľudia, ktorých sme oslovili a zámer založenia Kolégia ich zaujal. Sú nimi Igor Fejko (kníhkupec), Eva Juskaničová (lekárka), Cyril Slíž (rehoľník), Martin Luterán (rektor Kolégia A.N.), Marek Hrubčo (predseda Fóra pre kultúru) a mnohí ďalší.

2013-11-kolegium-rozhovor1

Prečo práve gymnázium a ako ste vybrali účastníkov?
Gymnázium Arm. G. L. Svobodu (Gagls) je mojou a takisto Peťovou „alma mater,“ a taktiež tam poznáme viacero výborných učiteľov. Účastníkov je nakoniec 23, keďže už sme nevedeli podľa prijímacieho pohovoru a dotazníka rozhodnúť pre vopred plánovaných 20 najvhodnejších kandidátov. Aj keď nebolo možné vziať všetkých záujemcov, väčší počet by mohol byť prekážkou pri kvalitnej diskusii, organizácii a tiež by to bol kapacitný problém. Našou snahou do budúcnosti však bude robiť aj nejaké aktivity a akcie pre všetkých mladých Humenčanov, ktorí budú mať záujem.

Aký to má prínos pre samotných študentov?
Kolégium im rozvíja ich intelektuálny potenciál, dáva im možnosť spoznať ľudí, ktorí ich môžu odborne viesť a pomáha im objavovať svet z pohľadu, aký je človeku zahltenom mainstreamom postmodernej spoločnosti, skrytý. Ale najlepšie bude opýtať sa na konci školského roka priamo študentov. Verím, že reakcie budú pozitívne.

A čo tvoje doterajšie dojmy? Splnili sa ti očakávania?
So zámerom založiť Kolégium som prišiel začiatkom septembra a vedel som, že v novembri budem musieť odísť za vedeckým projektom do Švajčiarska, takže pred nami stála otázka, či sa do Kolégia pustíme už tento školský rok. V tom zhone, aby sa Kolégium začalo už v októbri som asi ani nestihol mať očakávania, ale aj keby som nejaké mal, tak by určite boli prekonané.
Som veľmi rád, že sme sa nakoniec rozhodli do toho ísť už tento rok, lebo inak by títo študenti nedostali možnosť zažiť Kolégium a ich záujem a reakcie po prvých stretnutiach potvrdil správnosť tohto rozhodnutia. Študenti nielen zaujali témy a pustili sa do čítania, ale z vlastnej iniciatívy sa podieľajú na tomto projekte a spoluvytvárajú ho. S prvými dvoma mesiacmi fungovania humenského Kolégia som veľmi spokojný a dobre naladený do ďalšej práci udržať kvalitu a rozšíriť tento projekt ďalej.

* Zakladateľom a všetkým členom držíme palce aj do ďalšej práce.

* foto: archív zakladateľa

Pre občanov

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Do Legendária sa môžete zapojiť aj tento rok!

13.08.2019 / Život

Do Legendária sa môžete zapojiť aj tento rok!

LEGENDARIUM je úspešný projekt pre rodiny s deťmi, ktoré pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Projekt má...

Čítať viac

Rok Oresta Dubaya vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

12.08.2019 / Kultúra

Rok Oresta Dubaya vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Pri príležitosti 100. výročia narodenia významného výtvarníka a pedagóga, národného umelca Oresta Dubaya, rodáka z obce Veľká Poľana (okres Snina),...

Čítať viac

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

12.08.2019 / Pre občanov

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tomto období meteorologické výstrahy pre okres Humenné. 

Čítať viac

Program osláv DNI MESTA HUMENNÉ 2019

30.07.2019 / Kultúra

Program osláv DNI MESTA HUMENNÉ 2019

V septembri si pripomenieme výročie 702 rokov od prvej písomnej zmienky o našom meste a pri tejto príležitosti sa uskutočnia...

Čítať viac

Tenis: Minich v Žiline víťazne

29.07.2019 / Šport

Tenis: Minich v Žiline víťazne

Tenisový klub Žilina usporiadal v dňoch 20. - 23. júla tenisový turnaj starších žiakov triedy "B" s názvom TK ŽILINA....

Čítať viac