Miroslav Liška: Prechod Bránou milosrdenstva má byť symbolom prechodu k lepšiemu životu

  • Kategória: Rozhovory
  • Uverejnené 25. 01. 2016
  • Napísal: Monika Fecenková
brana_milosrdenstva_2015_093

Postačí prejsť Bránou milosrdenstva a odpustia sa nám hriechy a tresty za ne? Dá sa to vôbec a ak áno, tak ako? 
Tento rok bol v Cirkvi vyhlásený za Mimoriadny svätý rok Božieho milosrdenstva. Po celom svete sa otvárali Brány milosrdenstva. V Humennom ju otvorili 20. decembra v kostole Všetkých svätých. V súvislosti s týmito udalosťami sme sa zhovárali na tému Brány milosrdenstva a samotného Mimoriadneho svätého roku milosrdenstva s Miroslavom Liškom, kaplánom v kostole Všetkých svätých. 

Momentálne prebieha v Cirkvi rok Božieho milosrdenstva. Vedeli by ste nám priblížiť ako s tým súvisí Brána milosrdenstva a čo si pod tým máme predstaviť?

Najprv si povedzme všeobecne o takýchto rokoch. Správny názov je Mimoriadny svätý rok milosrdenstva. Mimoriadny preto, lebo je v nezvyčajnom čase (štandardne bývajú sväté roky každých 25 rokov). A milosrdenstva preto, lebo pápež František chce, aby Cirkev prežívala Božie milosrdenstvo ako svoju úlohu. Mottom roka je: „Milosrdní ako Otec“. Už samotné heslo nás pozýva k tomu, aby sme pochopili podstatu týchto mesiacov. Nie je našou úlohou sa iba modliť k Božiemu milosrdenstvu ale mať mentalitu milosrdenstva, konať skutky milosrdenstva, napodobňovať Božiu dobrotu v našom okolí...

Nie je našou úlohou sa iba modliť k Božiemu milosrdenstvu ale mať mentalitu milosrdenstva, konať skutky milosrdenstva, napodobňovať Božiu dobrotu v našom okolí...

Poďme teda k téme brány milosrdenstva, ktorá úzko súvisí s tým, čo som povedal pred chvíľkou. Je to naozaj mimoriadny rok. Doteraz počas všetkých Svätých rokov (naposledy to bol rok 2000) boli otvorené Sväté brány iba v štyroch hlavných rímskych bazilikách. Kto chcel prejsť takouto bránou, musel putovať do Ríma (čo nebola vždy lacná záležitosť). Pápež František ale chce, aby každý, aj ten najchudobnejší, mal prístup k Božej milosti vo svojom okolí, preto dal možnosť diecéznym biskupom ustanoviť Brány milosrdenstva v rôznych kostoloch na celom svete. Tak aj u nás v Humennom máme Bránu milosrdenstva. Prechod touto bránou je jednak možnosťou získať plnomocné odpustky, ale zároveň to má byť symbol prechodu k lepšiemu životu, polepšeniu seba a povzbudenie ku konaniu dobra. Symbol prechodu je v kresťanstve veľmi silno prežívaný už od čias Starého zákona (prechod cez Červené more – z otroctva na slobodu) a pripomína každému kresťanovi jeho krst (prechod z otroctva hriechu na slobodu Božích detí). Preto prechádzanie touto bránou je silným symbolom zmeny k lepšiemu.

brana milosrdenstva 2015 012

Kedy a ako sa môžeme k tejto bráne dostať v Humennom?

Bránou milosrdenstva v Kostole Všetkých svätých je hlavná brána. Bola ustanovená otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom a otvorená biskupským legátom a generálnym vikárom Košickej arcidiecézy Mons. Pavlom Drábom na 4. adventnú nedeľu. Je možné prejsť touto bránou každý deň od skorého rána od 6.00 hod. do večera do 19:00 hod. V týchto zimných mesiacoch je otvorený priestor pod chórom na osobnú modlitbu. Od slávnosti Božieho milosrdenstva (3.4.2016) bude otvorený aj priestor hlavnej lode kostola, aby sa veriaci mohli aj fyzicky priblížiť k bohostánku, kde v Eucharistii prebýva Ježiš Kristus. Budeme veľmi radi, ak veriaci z celého okolia budú využívať túto možnosť.

Určite ste boli počas udalosti otvorenia Brány milosrdenstva svedkom rôznych momentov. Ktorý z nich by ste označili ako pre vás najsilnejší?

V prvom rade môžem povedať, že ešte predtým som sa osobne zúčastnil otvorenia Svätého roku priamo v Ríme 8. decembra 2015. Boli to silné momenty v blízkosti Svätého otca, keď otváral Svätú bránu v Bazilike sv. Petra v Ríme. Videl som veľkú radosť zhromaždených veriacich na Vatikánskom námestí. U nás bola táto radosť tiež vnímateľná najmä cez to množstvo zúčastnených veriacich, ktorí túžili prejsť našou bránou. Avšak silné momenty prišli po otvorení našej Brány milosrdenstva. Sú to však chvíle z interného fóra (to znamená zo svätej spovede), kde som mohol vnímať, že Božie milosrdenstvo sa dotýka mnohých ľudí. Niektorých práve toto slávenie oslovilo natoľko, že sa rozhodli usporiadať si život, svoje vzťahy, zmieriť sa... Toto je práve cieľom prežívania Svätého roka. Bolo by krásne vidieť rozhádaných ľudí alebo rodiny ako si podávajú ruky pred Bránou milosrdenstva...

brana milosrdenstva 2015 095

Odpustky a tzv. „kupovanie odpustkov“ boli v minulosti veľmi kritizované. Stačilo zaplatiť a hriechy boli „odpustené“. Čím sa od nich líši Brána milosrdenstva? Stačí ňou len prejsť?

Ecclesia semper reformanda – Cirkev sa stále obnovuje. Aj hriechy minulosti (osobné i spoločenské) pomáhajú k obnove, k poučeniu... Odpustky ako také sú veľkým darom Cirkvi pre veriaci ľud. Pri sviatosti zmierenia sa odpúšťajú hriechy, ale tresty za hriechy ostávajú nevyrovnané. Preto Cirkev čerpá z pokladnice milosti ako dobrá správkyňa, ktorej záleží na spáse každého človeka. Odpustky sú získavané na odpúšťanie trestov za hriechy. Cirkev teda obnovuje aj spôsoby starostlivosti o Boží ľud. Historická téma „kupovania odpustkov“ nie je taká jednoduchá ako sa často prezentuje. Je potrebné rozlíšiť kúpu a dávanie milodarov. Tak by sa mohlo aj dnes hovoriť, že veriaci si kupujú omšu, čo nie je pravda. Veriaci dávajú milodar podľa svojho uváženia. Ale túto tému nechajme objektívnym historikom (zaujatí v tom majú jasno :) ) Ale nie je ani cieľom tohto rozhovoru.

Prechod bránou umožňuje získať odpustky za tresty, avšak pri splnení týchto podmienok, ktoré v sebe nesú odkaz na zmenu života i zmýšľania.

Preto budem odpovedať na druhú časť otázky. K získaniu odpustkov nestačí iba nejaký úkon – napríklad prechod bránou. Je to spojené so zmenou života – veriaci musí predtým pristúpiť k sviatosti zmierenia (zmieriť sa s Bohom), nemá mať náchylnosť ani k ľahkému hriechu (teda žiť v milosti posväcujúcej, nemať hnev v srdci a pod.), má prijať Eucharistiu. Prechod bránou umožňuje získať odpustky za tresty, avšak pri splnení týchto podmienok, ktoré v sebe nesú odkaz na zmenu života i zmýšľania. Takže nie je to až také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Je to však možné, inak by to Cirkev neponúkala.

Trochu osobnejšia otázka: Ako vnímate Svätý rok milosrdenstva Vy osobne? K čomu Vás povzbudzuje?

Rok milosrdenstva vnímam ako možnosť osobného obrátenia sa. Pápež František od začiatku svojho pontifikátu v dobrom slova zmysle provokuje všetkých katolíkov k prebudeniu svojej viery veľmi konkrétnym spôsobom – skutkami. Emeritný pápež Benedikt XVI. nás učil milovať Boha celým srdcom. Tento pápež nás učí prejavovať túto lásku konkrétnymi skutkami, najmä voči najbiednejším (nie iba materiálne, ale aj duchovne biednym). K tomu provokuje pápež aj mňa – aby som iba nehovoril o dobre, ale ho viac a konkrétnejšie vykonával.

* foto: Jozef Mocák

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

16.07.2020 / Pre občanov

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tomto období meteorologické výstrahy pre okres Humenné. 

Čítať viac

Letný zážitkový program Oživené remeslá v humenskom skanzene

15.07.2020 / Kultúra

Letný zážitkový program Oživené remeslá v humenskom skanzene

Znalosti odovzdávané z generácií na generáciu, zručnosť a zanietenosť pre tvorivú činnosť, umelecký talent a zábavné spoznávanie regionálnej histórie v autentickom...

Čítať viac

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

13.07.2020 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 29. týždeň pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Inšpiratívne stretnutie s umením vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

08.07.2020 / Kultúra

Inšpiratívne stretnutie s umením vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

V poradí 57. ročník súťaže napriek aktuálnej mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu prekvapil nárastom celkového počtu prihlásených autorov. Zvýšený záujem...

Čítať viac

Rozdelenie financií pre športové kluby na rok 2020

02.07.2020 / Samospráva

Rozdelenie financií pre športové kluby na rok 2020

Mesto Humenné podporuje rozvoj športu v meste dvoma formami – priamou a nepriamou finančnou dotáciou. Z rozpočtu mesta poskytuje priamu...

Čítať viac