Michal Čop: Musím povedať, že Kolégium dáva mne osobne omnoho viac ako dávam ja jemu

  • Kategória: Rozhovory
  • Uverejnené 19. 11. 2015
  • Napísal: Lenka Mikitová
2015-11-kolegium-rozhovor02

Od roku 2013 funguje v Humennom unikátny stredoškolský projekt s názvom Kolégium GAGLS, ktorého zakladateľom je Humenčan Jaroslav Varchola. V poslednom roku fungovania sa do projektu zapojil aj Michal Čop, v súčasnosti koordinátor projektu. Práve s ním vám prinášame rozhovor, v ktorom sa dozviete viac o jeho osobných dôvodoch pre angažovanosť v kolégiu a ďalších pripravovaných projektoch pre študentov.

Mišo prezraď nám, koľko absolventov má doposiaľ Kolégium GAGLS?
Kolégium má zatiaľ za sebou dva ročníky. Prvý ročník bol veľmi úspešný, keďže ho ukončilo dvadsať študentov. Druhý rok sa Kolégium podarilo ukončiť jedenástim, i keď na začiatku nás bolo tiež takmer dvadsať. I to svedčí o tom, že Kolégium nie je o flákaní sa cez školu, ale je to program, ktorý si vyžaduje aj istú námahu.

Čo podľa teba dalo absolventom Kolégia GAGLS chodenie do kolégia z profesného, ale aj ľudského hľadiska?
Čo sa týka profesného hľadiska, Kolégium učí najmä myslieť. Tým myslím, že študentov vedieme k tomu, aby prestali byť nekritickými prijímateľmi informácií, ale aby začali premýšľať nad tým, čo sa k nim dostáva. To sa snažíme docieliť najmä tým, že so študentmi často diskutujeme, keďže v diskusii je človek nútený vytvoriť si na vec vlastný pohľad a musí sa naučiť obhájiť si ho. Potom máme taktiež tréningy zamerané na praktické zručnosti ako je tréning prezentačných zručností či time manažmentu.

Z ľudského hľadiska sa snažíme najmä o dve veci: vytvoriť komunitu priateľov a ukázať každému študentovi, že má v sebe veľký potenciál, ktorý má rozvíjať pre svoje dobro, i dobro spoločnosti. Komunita je dôležitá preto, lebo práve v nej sa formujú naše charaktery tým, že musíme s ostatnými spolupracovať, máme možnosť sa od nich učiť, vieme si zhodnotiť svoje dobré i slabšie stránky. Potenciál našich študentov sa snažíme odkryť najmä pomocou hostí, úspešných ľudí, ktorých k nám voláme. Cez nich im chceme ukázať, že úspešní ľudia sú ľuďmi z mäsa a kostí rovnako ako my ostatní. Jediným rozdielom je, že oni majú jasné ciele, na ktorých napĺňaní cieľavedomo pracujú. Také niečo sa nedá mladým "natĺcť do hláv." Na to, aby to pochopili musia takých ľudí skutočne stretnúť.

2015-11-kolegium-rozhovor01
Úspešní absolventi Kolégia GAGLS

Vieme, že ste začali 3. ročník Kolégia GAGLS. S akým záujmom oň ste sa stretli? Ako prebieha výber žiakov?
Žiakov vyberáme na základe pohovorov a prihlášky, neberieme každého. Dôvodom je, že práca, akú robíme sa nedá robiť s veľkým počtom študentov, pretože potom sa stráca osobný vzťah študent-lektor, na ktorom nám veľmi záleží. Taktiež tu sú aj iné, praktické prekážky, ktorých popis by bol zbytočne zdĺhavý. Preto na rok vyberáme maximálne 15 študentov.

Okrem toho Kolégium GAGLS tento rok zastrešuje Kolégium Antona Neuwirtha, ktoré funguje na základe príspevkov súkromných darcov po celom Slovensku. To je pre nás tiež záväzok nevziať každého, kto sa hlási, ale len tých, ktorí na pohovore skutočne dokážu, že peniaze, ktoré do nich naši podporovatelia vložia nezneužijú na flákanie sa, ale na seriózne štúdium a prácu na sebe.

Koľko kolégií je na Slovensku? Prípadne, kde všade ich chcete ešte založiť?
Momentálne fungujú dve stredoškolské Kolégia- v Humennom na Gymnáziu armádneho generála Ludvika Svobodu a v Košiciah na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského, takže sa jedná o skutočne unikátny program. Okrem stredoškolských Kolégií existuje aj Kolégium pre vysokoškolákov, ktoré sídli v Ivanke pri Dunaji a ktoré je našim vzorom. Na rozdiel od nás vysokoškolské kolégium je rezidenčným program s ešte intenzívnejším programom, ktoré môžem vysokoškolákom ako jeho absolvent vrelo odporúčať.

Čo sa týka plánov do budúcnosti samozrejme by sme sa veľmi radi rozrastali, no má to praktické obmedzenia. Založenie nových Kolégií by si totiž vyžadovalo ďalšie nemalé finančné, časové i personálne investície, preto to minimálne v budúcom roku nemáme v pláne. I keď človek nikdy nevie (smiech).

2015-11-kolegium-rozhovor03
Tohtoroční študenti Kolégia GAGLS

Akú budúcnosť má Kolégium GAGLS v Humennom? Plánujete s tým pokračovať dlhodobo?
Samozrejme Kolégium chceme v Humennom udržať dlhodobo. Každým rokom pracujeme na jeho zlepšovaní, profesionalizácií. Tým, že od tohto roka nás zastrešilo Kolégium Antona Neuwirtha si môžeme dovoliť mať stretnutia pravidelne takmer každý týždeň, zorganizovať štyri víkendové vzdelávacie pobyty. Rozbehli sme mentoringový program, vďaka ktorému má každý študent svojho osobného mentora, máme štyri stážistky, máme v pláne pozvať ešte viac hostí. Taktiež spolupráca s Gymnáziom armádneho generála Ludvika Svobodu, na ktorom pôsobíme, je veľmi dobrá. Spolupracuje s nami väčší počet učiteľov, máme podporu vedenia, čo je tiež zárukou, že Kolégium bude fungovať dlhodobo a, že sa bude z roka na rok zlepšovať.

Aké aktivity, projekty máte pripravené pre mladých v tomto školskom roku?
Tento rok máme pripravených desať doobednajších stretnutí, na ktorých chceme mimo iného prediskutovať celú knižku. Hovoríme o Etike od Róberta Spaemanna. Každý mesiac máme prichystané minimálne dve večerné stretnutia. Ako som už spomenul chceme zorganizovať štyri víkendovky. Najbližšia bude už budúci víkend v Prešove a v Spišskom podhradí, kde sa okrem iných stretneme aj s Alexandrom Tomským, bývalým poradcom britskej premiérky Margaret Tatcherovej. Rozbehli sme mentorský program vďaka čomu budú mať všetci naši študenti osobného mentora, ktorý im bude pomáhať s osobnostným rastom. Pribudol taktiež stážistický program, kde sa štyri stážistky môžu priučiť rôznym praktickým zručnostiam a zistiť, ako pracuje organizácia ako Kolégium zvnútra. Máme pripravené tréningy prezentačných a manažérskych zručností. Za celý rok chceme v Kolégiu privítať zhruba pätnásť hostí. Treba sledovať náš facebook, keďže stretnutia s niektorými hosťami by sme chceli otvoriť aj pre verejnosť.

2015-11-kolegium-rozhovor04
Michal Čop, koordinátor projektu Kolégium GAGLS

Prečo si sa ty rozhodol angažovať v tomto projekte?
Ja sám som absolventom vysokoškolského programu Kolégia Antona Neuwirtha. Rok, ktorý som tam zažil bol pre mňa najinšpirujúcejší a najobohacujúcejší v živote. Po jeho absolvovaní som neustále premýšľal ako aspoň niečo z tohto jedinečného programu preniesť aj k nám, na východ Slovenska. A v tom prišlo náhodné stretnutie vo vlaku s Jarom Varcholom, zakladateľom Kolégia GAGLS, kde sme sa veľmi rýchlo dohodli na spolupráci.

Musím však povedať, že Kolégium dáva mne osobne omnoho viac ako dávam ja jemu. Vďaka nemu sa neustále zoznamujem s inšpirujúcimi ľuďmi od našich študentov, cez učiteľov, až po hostí, ktorých k nám voláme. Taktiež sa vďaka nemu neustále vzdelávam a pracujem na svojom osobnom raste i praktických zručnostiach. Takouto prácou, ktorá je zároveň koníčkom sa môže popýšiť len málokto.

S akými odozvami na kolégium sa stretávate?
Nájde sa aj zopár takých, ktorí reptajú, no väčšinou sú odozvy veľmi pozitívne. Najmä od absolventov a študentov, čo ma najviac teší, pretože najmä kvôli nim to celé robíme. Taktiež musím spomenúť našich podporovateľov z radov verejnosti, najmä doktorku Juskaničovú, ktorá za nami stojí už od začiatku a v nemalej miere nám pomáha. Podobne je to viacero učiteľov a vedenie gymnáziá, samozrejme naše rodiny a známi.

No čo ma poslednú dobu asi najviac povzbudzuje je ústretovosť a vynikajúca spolupráca i odozva od miestnych Saleziánov, ktorí nám neustále nezištne pomáhajú a povzbudzujú nás v našej práci. Za tri roky našej spolupráce sme s nimi mali vždy len tie najlepšie skúsenosti, vždy sme tam našli otvorené dvere a veľkú snahu pomôcť. A to je i keď na prvý pohľad nie veľmi viditeľné, no v skutočnosti to najkrajšie a najväčšie povzbudenie.

 

* Mišovi ďakujeme za poskytnutý rozhovor a do budúcna mu prajeme veľa úspešných projektov, inšpiratívnych mladých študentov i veľa trpezlivosti.

* Viac o Kolégiu GAGLS si môžete prečítať aj v rozhovore so zakladateľom celého projektu, Jaroslavom Varcholom: Kolégium chce pomáhať študentom objaviť ich intelektuálny potenciál

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

07.07.2020 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 28. týždeň pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Rozdelenie financií pre športové kluby na rok 2020

02.07.2020 / Samospráva

Rozdelenie financií pre športové kluby na rok 2020

Mesto Humenné podporuje rozvoj športu v meste dvoma formami – priamou a nepriamou finančnou dotáciou. Z rozpočtu mesta poskytuje priamu...

Čítať viac

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

02.07.2020 / Pre občanov

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tomto období meteorologické výstrahy pre okres Humenné. 

Čítať viac

Mesto poďakuje ľudom, ktorí stáli počas pandémie v prvej línií

29.06.2020 / Život

Mesto poďakuje ľudom, ktorí stáli počas pandémie v prvej línií

Humenné sa ľuďom v prvej línii poďakuje divadlom. Pomoc pri zvládnutí situácie spojenej s pandémiou nového koronavírusu odmení mesto Humenné...

Čítať viac

Futbal: Zomrel Marián Čišovský. Športový svet stratil veľkého bojovníka

28.06.2020 / Šport

Futbal: Zomrel Marián Čišovský. Športový svet stratil veľkého bojovníka

Vo veku 40 rokov zomrel bývalý slovenský futbalový reprezentant Marián Čišovský. Od roku 2014 bojoval s amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS),...

Čítať viac