Jozef Kozák: Misie môžu byť vtedy darom, ak sa otvoríme na celý čas tejto ponuke

  • Kategória: Rozhovory
  • Uverejnené 18. 09. 2015
  • Napísal: Lenka Mikitová
humenske-misie-plagat

V termíne od 19. do 27. septembra 2015 sa budú konať v našom meste Humenské misie. Celotýždňový program sa uskutoční v troch farnostiach mesta - Farnosť Všetkých svätých (fara mesto), Farnosť sv. Košických mučeníkov (sídlisko III.) a Farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa (sídlisko máj). Prinášame Vám program Humenských misií a rozhovor s humenským farárom, Jozefom Kozákom.

Duchovný otcovia v Humennom vyzývajú každú rodinu, každého farníka, aby využili čas Misií a neodmietli toto pozvanie. Je to totiž čas, kedy môžeme urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. Prinášame Vám rozhovor s humenským farárom vo Farnosti sv. Košických mučeníkov, Jozefom Kozákom, ktorý viac prezradí o Humenských misiách.

Prečo ste sa tento rok rozhodli pre projekt Humenské misie v našom meste? Kto je iniciátorom tejto myšlienky?
Myšlienka urobiť misie dozrievala v nás dlhšie, skoro dva roky. Najprv sme premýšľali o misiách jednotlivo, no pri jednom neformálnom stretnutí všetkých troch farárov humenských farností sme sa verím vedení jedným duchom dopracovali k rozhodnutiu urobiť misie spoločne.

Koľko ľudí je zapojených do tohto projektu?
Rozdelil by som to do dvoch skupín. Prvú tvoria samotní misionári a ich tímy, ktoré budeme vidieť a zažívať vo všetkých troch kostoloch - kňazi redemptoristi, kapucíni a laici. Druhú tvoria angažovaní laici z našich farností, ktorí vypomáhali s propagáciou, budú pripravovať stravu a servis pre jednotlivé tímy a nemôžeme opomenúť ani tých, ktorí modlitbou sprevádzali a budú sprevádzať naše misie.

Pre podrobný program jednotlivých dní vyberte farnosť:

   farnost-sokolejfarnost-vs-svatych   farnost-sidlisko-III

Čo sú vlastne misie? A aký je ich hlavný cieľ?
Pomohol by som si slovami jedným z hlavných misionárov našich ľudových misií pátrom Zamkovským, ktorý povedal: „Cieľom ľudových misií je prebudiť v ľuďoch túžbu po Bohu a obrátiť sa k nemu celým srdcom.“ Povedané inak, Misie to je čas, keď môžeme urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť.

Pre koho sú Humenské misie určené?
Pre všetkých veriacich ako aj ľudí dobrej vôle, ktorí hľadajú blízkosť Boha, alebo sú otvorení pre myšlienky radosti a nádeje. Niektorí potrebujú povzbudenie, iní uistenie. Ktosi zase nosí v sebe ťarchu svojej vlastnej slabosti, či neodpustenia a túži nájsť pokoj a milosrdenstvo. Pre tých všetkých je tu tento milostivý čas misií.

Na ktorú časť misií by ste chceli osobitne upozorniť? A na ktorú sa najviac tešíte Vy?
Ako muž sa najviac teším na stavovskú kázeň pre mužov. A načo by som chcel upozorniť najviac? Misionári nám vo svojej predmisijnej kázni dali jasný odkaz - misie môžu byť vtedy darom, ak sa otvoríme na celý čas tejto ponuky. Nie je možné vybrať si niečo a potom mať „svätý pokoj“. Všetko dobré potrebuje svoj čas. Tak upriamujem našu pozornosť na celý čas misií. Nechajme Bohu čas, On rozhodne, kedy sa nás a ako dotkne.

humenske-misie-plagatGrafický návrh plagátu je situovaný na vyprahnutú púšť bez vody, čo je obrazom stavu človeka bez Boha. V ľavej časti sa nachádza kresťanská rodina pred krížom a v pravej strane tri farské kostoly symbolizujúce historickú kresťanskú katolícku tradíciu v meste. Citát z Božieho slova pozýva Humenčanov na misie - sme pozvaní prijať nový život, ktorý nám dáva Ježiš = „Ja som prišiel, aby mali život“. Za obzorom púšte sa nachádza zasľúbená zem.

Čo budete považovať za úspech Humenských misií?
Povedal som to už neraz, úspech sa nemôže merať počtom vypočutých kázni, či ľudí, ktorí pôjdu na spoveď. Ja sa budem tešiť aj jednému človeku, ktorý sa vráti k Bohu, alebo nájde pokoj v srdci. Boh sám vie, prečo nám dovolil tento „projekt“ celomestských misií, tak verím, že budú úspešné... a  isto v Jeho meraní.

Tieto misie budú vo všetkých farnostiach pôsobiacich na území Humenného. Prečo ste sa rozhodli takto to spojiť?
Ježiš sa modlil, aby všetci jedno boli... tam je poznať Boží zámer, kde sa ľudia spájajú... teším sa, a verím, že je to Jeho zámer a my sme boli poslušní jeho hlasu.

Plánujete pokračovať v spoločných projektoch všetkých troch farností v meste? Ak áno, čo nás najbližšie čaká?
Popravde neviem. Práve som sa vrátil z jednej návštevy. Cestou som sa zastavil, lebo som videl hasičov, policajtov a záchranárov... Neďaleko Humenného mladý chalan zomrel  pod vlakovou súpravou. Zastavil som  sa a dal som mu absolúciu. Pritom v tom čase som mal byť úplne inde. Verím, že to Boh tak chcel, aby som bol tam a vtedy. Presnejšie povedané...Jeho milosrdenstvo.  A uvedomil som si vtedy, že jediné čo mám vedieť, je počúvať Boží hlas...On mne a ďalším kňazom napovie, kde a v čom máme byť angažovaní nabudúce.

 * Ďakujeme za poskytnutý rozhovor Jozefovi Kozákovi a prajeme mu veľa úspechov a Božie riadenie pri ďalších projektoch.

* Rozhovor s vedúcim tímu redemptoristov si môžete prečítať v udalosti.

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

07.07.2020 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 28. týždeň pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Rozdelenie financií pre športové kluby na rok 2020

02.07.2020 / Samospráva

Rozdelenie financií pre športové kluby na rok 2020

Mesto Humenné podporuje rozvoj športu v meste dvoma formami – priamou a nepriamou finančnou dotáciou. Z rozpočtu mesta poskytuje priamu...

Čítať viac

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

02.07.2020 / Pre občanov

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tomto období meteorologické výstrahy pre okres Humenné. 

Čítať viac

Mesto poďakuje ľudom, ktorí stáli počas pandémie v prvej línií

29.06.2020 / Život

Mesto poďakuje ľudom, ktorí stáli počas pandémie v prvej línií

Humenné sa ľuďom v prvej línii poďakuje divadlom. Pomoc pri zvládnutí situácie spojenej s pandémiou nového koronavírusu odmení mesto Humenné...

Čítať viac

Futbal: Zomrel Marián Čišovský. Športový svet stratil veľkého bojovníka

28.06.2020 / Šport

Futbal: Zomrel Marián Čišovský. Športový svet stratil veľkého bojovníka

Vo veku 40 rokov zomrel bývalý slovenský futbalový reprezentant Marián Čišovský. Od roku 2014 bojoval s amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS),...

Čítať viac