Humenská Kalvária má nový look

  • Kategória: Cirkev
  • Uverejnené 18. 07. 2014
  • Napísal: Natália Olexová
2014-07-posviacka-kalvarie-11

Na stredu 16.júla pripadol v katolíckom kalendári sviatok Karmelskej Panny Márie, čo je jednou z odpustových slávností farnosti Všetkých svätých. Dlhoročnú tradíciu tento rok v slnečný podvečer ozdobila ešte jedna udalosť. Po mesiacoch úprav sa na Humenskej kalvárii uskutočnilo požehnanie obnovených zastavení krížovej cesty (kaplniek) a Kostola Sedembolestnej Panny Márie.

Slávnostnej svätej omši „pod holým nebom“, ktorej hlavným celebrantom bol Mons. Bernard Bober, predchádzal sprievod od farského kostola a následná prvá oficiálna krížová cesta pri zrekonštruovaných zastaveniach. Slávenia sa v hojnom počte zúčastnili veriaci, mariánski ctitelia a kňazi z humenských farností i okolia, a taktiež aj pani primátorka Jana Vaľová, ktorá sa pričinila na schválení celého projektu.

2014-7-kalvaria-05

Za finančný príspevok patrí vďaka Prešovskému kraju, súkromným firmám, ale aj jednotlivcom, či rodinám, ktorí sa zapojili do tzv. adopcie jednotlivých kaplniek. Úpravou prešiel aj vstup na kalváriu a na vybetónovanú plochu bola osadená informačná tabuľa s popisom v slovenskom a anglickom jazyku.

2014-7-kalvaria-02

Veriacim duchovný zážitok umocnila atmosféra chrámu, ktorý na kalvárskom kopčeku vytvára príroda a do duší im prehovoril vo svojej homílii arcibiskup Bernard Bober svojím zamyslením o súčasných problémoch spoločnosti a povzbudil ich spomienkou na bojovníka proti rasizmu a neskoršieho prezidenta Juhoafrickej republiky Nelsona Mandelu. Citoval jeho vyznanie, ku ktorému dospel počas 30-ročného zajatia na ostrove Robben Island: „Ja som kapitánom vlastnej duše! Môžete ma zavrieť do cely, môžete ma nútiť k otroctvu, môžete ma neprávom označiť za teroristu, môžete ma ponižovať a kvôli farbe mojej kože môžete popierať moju dôstojnosť, ale nemôžete sa stať kapitánmi mojej duše! Nedopustím to! Ja som kapitánom mojej duše!“

V budúcnosti sú naplánované ďalšie úpravy a dotváranie vzhľadu kalvárie.

Humenská kalvária - história:

V Humennom, na prázdnych svahoch v severnej časti nad mestom, bol v roku 1758 postavený malý kalváriový kostol so šiestimi kaplnkami. Vznikol z nadácie humenského dekana - farára a titulárneho kanonika Martina Ivanovicsa a zo zbierok veriacich.

Na konci 19. storočia kostol potreboval rozsiahlu generálnu opravu. Na podnet Augustína Szkurkaya, humenského farára a titulárneho opáta, bol v roku 1891 z výnosov zbožných základín postavený na pôvodnom mieste nový kostol, ktorý zasvätili Panne Márii Sedembolestnej.

Kostol bol postavený v klasicistickom slohu. Je to jednoloďová stavba s presbytériom a predstavanou vežou a fasádami, ktoré sú členené lizéniami. Pred kostolom stoja tri kríže - ústredný kamenný s liatinovým korpusom Ukrižovaného a po stranách dva drevené kríže s plechovými figúrami lotrov.

Ďalšie kaplnky na humenskej kalvárii boli postavené v rokoch 1911 – 1912, vtedy bola zároveň vykonaná aj generálna oprava kalváriového kostola a starých kaplniek. Tým kalvária získala spolu 13 murovaných kaplniek, ktoré znázorňujú jednotlivé zastavenia s výjavmi krížovej cesty prostredníctvom kovových reliéfov. Samotný kalváriový kostol je štrnástym zastavením, nakoľko je v ňom umiestnený Boží hrob.

Kostol Panny Márie Sedembolestnej a kaplnky sú zapísané do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Pôvodne sa na kalvárii konali dve odpustové slávnosti: na sviatok Nájdenia sv. Kríža (podľa starého kalendára 3. mája) a na sviatok Povýšenia sv. Kríža (14. septembra). Po Druhom vatikánskom koncile zostal už len sviatok Povýšenia sv. Kríža.

V rokoch 2013 – 2014 bola vykonaná celková oprava kalváriového kostola vrátane komplexnej rekonštrukcie kaplniek a vstupnej časti kalvárie.

Košický arcibiskup metropolita Mons. Alojz Tkáč dekrétom z roku 1999 stanovil  na území Košickej arcidiecézy pútnické miesta, medzi ktorými sú uvedené tri významné miesta, kde už niekoľko storočí pretrváva živá úcta k Panne Márii Karmelskej. Sú to: Veľký Šariš, Gaboltov a Stropkov. Medzi pútnické miesta vyhlásil košický arcibiskup aj tri Kalvárie, a to v Košiciach, v Prešove a v Humennom.

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

28.07.2020 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 31. týždeň pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Výstavba cyklochodníka popri Laborci sa posúva do ďalšej etapy

22.07.2020 / Život

Výstavba cyklochodníka popri Laborci sa posúva do ďalšej etapy

Stavenisko „cyklochodník pri Laborci" je zložené z troch častí. Prvá etapa sa začína od Sninského mosta a jej základom je...

Čítať viac

Jasenovský tábor oslávi desiaty ročník špeciálnou témou!

20.07.2020 / Život

Jasenovský tábor oslávi desiaty ročník špeciálnou témou!

Tábor v Jasenove má tradíciu už od roku 2011. Denný letný tábor organizuje Obecný úrad Jasenov v spolupráci občianskym združením...

Čítať viac

Nezodpovedný prístup obyvateľov k likvidácii bioodpadu

20.07.2020 / Život

Nezodpovedný prístup obyvateľov k likvidácii bioodpadu

V niektorých častiach mesta sa naskytne aj pohľad na kopu biologicky rozložiteľného odpadu pred bránami rodinných domov. Nie je dovolené vykladať...

Čítať viac

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

16.07.2020 / Pre občanov

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tomto období meteorologické výstrahy pre okres Humenné. 

Čítať viac