Veľkonočné trojdnie pre všetkých

  • Kategória: Cirkev
  • Uverejnené 24. 03. 2016
  • Napísal: Miroslav Liška
krizova-cesta04f

Hoci niektorí vravia, že Veľká noc je sviatkom jari, vonku za  mojím oknom to tak nevyzerá... A ak si dobre spomínam, ani ostatné Vianoce neboli zasnežené, čiže ani o nich nemožno hovoriť ako o sviatkoch zimy. Aká je teda prvotná príčina slávenia sviatku kresťanskej Veľkej noci? Pozývam prečítať tieto riadky nielen kresťanov ale všetkých ľudí dobre vôle, lebo v týchto dňoch môžeme vnímať cestu každého človeka...

Počas veľkonočného trojdnia kresťania slávia dni Krista zradeného, umučeného, pochovaného a zmŕtvychvstalého. Pozrime sa spoločne na jednotlivé dni aj na to, kde sa v nich môžeme nájsť my.

Zelený štvrtok – láska a zrada
V tento deň sa Ježiš Kristus poslednýkrát stretol so svojimi učeníkmi pri veľkonočnej večeri – nazývame ju ako poslednú večeru. Pri nej ustanovil kňazstvo a Eucharistiu. Zároveň umyl svojím učeníkom nohy ako prejav veľkej pokory pred nimi – on ako Boží syn umýva nohy stvoreniu. Celý tento večer sa niesol v zvláštnej atmosfére Božej lásky ale zároveň ľudskej zrady. Hneď po tejto večeri išiel Judáš za veľradou vyzdvihnúť si svojich 30 strieborných – odmenu za Kristovu zradu. Napriek tejto zrade nám všetkým Ježiš ukazuje cestu lásky a pokory.

V tomto dni kresťania ďakujú za dar kňazstva a svätého prijímania. V oboch sviatostiach vnímajú veľkú starostlivosť Boha, ktorý svoj ľud nenecháva bez požehnania. Schádzajú sa pri svätej omši vo večerných hodinách, pri ktorej kňaz umýva nohy vybraným mužom, aby sa tak sprítomnilo Kristovo gesto pokory.

V tento deň ale môžu všetci ľudia vnímať silu lásky ako najkrajšej čnosti, ktorú môže človek prejavovať. Je to deň, v ktorom môžeme pouvažovať, či sme aj my niekedy nezažili veľké sklamanie v našich najbližších ako ho zažil Ježiš. Dá sa odpustiť? Hovorí sa, že odpúšťa ten, kto má viac lásky. Nech je našou túžbou mať stále viac lásky...a odpúšťať...a odpúšťať...a...

„Láska dáva vykvitnúť nádeji na púšti.“ (pápež Franišek)

Veľký piatok – láska až za hranice
Po Judášovej zrade prichádza zajatie Ježiša Krista a nekonečné výsluchy, ktoré vrcholia množstvom lží a krutým bičovaním. Napokon prichádza rozsudok najpotupnejšej smrti tej doby – smrť ukrižovaním. Na mnohých miestach sa v ten deň konajú krížové cesty. Je to deň prísneho pôstu pre kresťanov práve z dôvodu veľkej obety, ktorú za naše hriechy priniesol Spasiteľ. V tento deň sa nikde neslávi svätá omša, ktorá je vždy nekrvavou obetou, lebo vtedy ju koná Kristus na kríži krvavou obetou, ktorá odčiňuje hriechy sveta. Obeta Ježiša Krista na kríži nám ukazuje vrchol lásky. Najdokonalejšou láskou je tá, ktorú nazývame sebadarujúca. Tá, ktorá dáva seba. Je to láska obetavá, v ktorej niet ani štipky egoizmu. Opäť sa tu možno pozastaviť nad sebou bez ohľadu na svoju vieru. Viem opravdivo milovať? Viem sa obetovať? Nehľadím iba na svoje záujmy a pôžitky? Ježiš nám ukázal cestu sebadarovania. Nebojme sa byť darom pre druhých. Veľký piatok je deň lásky až za hranice – deň sebadarujúcej lásky.

Biela sobota – mlčanlivé očakávanie
Ježiš bol po svojej smrti pochovaný a ako veríme, na tretí deň vstal z mŕtvych. Biela sobota je dňom, kedy mnohí smerujú svoje kroky ku Božiemu hrobu. Je to záležitosť najmä stredoeurópskych krajov, kam patríme aj my. Je to deň ticha, ktoré však nie je deficitom hovorenia či hluku ale ticho plné očakávania niečoho veľkého – zmŕtvychvstania. Koľko ľudí dnes žije akoby bez duše, bezducho? Nevedia sa z ničoho tešiť, nevedia nič očakávať, prežívajú zo dňa na deň. Biela sobota je deň, v ktorom je čo očakávať. Zvíťazí dobro nad zlom, čnosť nad hriechom, život nad smrťou? Ako kresťan verím, že áno... V tento deň sa môžeme učiť stíšiť, nájsť si čas pre seba a pre Boha. Zájdite do ktoréhokoľvek kostola k Božiemu hrobu – tá atmosféra pokoja a ticha sa nedá napísať v článku. Treba ju zažiť, aby človek vnímal, že v živote má zmysel sa aj zastaviť.

Vo večerných hodinách po zotmení sa katolíci schádzajú v chrámoch aby pri dlhšej bohoslužbe počúvali Božie slovo, obnovili si svoje krstné sľuby (svoje zasvätenie Bohu) a privítali zmŕtvychvstalého Krista. Obrady začínajú silným obradom svetla, kedy do úplnej tmy vchádza kňaz iba s veľkonočnou sviecou. V tejto tme vidieť silu hoc aj malého plameňa. Nám to pripomína, že aj malé dobro dokáže presvetliť veľké temnoty zla. Aj malé skutky lásky menia svet...

Veľkonočná nedeľa – radosť z novosti
Napokon prichádza veľkonočné ráno plné radosti – Kristu zvíťazil. Smrť viac nemá moc nad dušou človeka, už iba nad telom. Veľká noc je sviatkom novosti – Ježiš urobil všetko novým a krásnym. Preto je to povzbudenie pre nás všetkých, že každý môže začať nanovo. Vždy je druhá šanca.

Táto radosť sa prejavuje veľmi krásnou veľkonočnou liturgiou. Zároveň je u nás na východe zvykom požehnávať veľkonočné jedlá – rodiny zasadajú k spoločnému stolu a hostia sa. Tak to má byť. Pri oslave sa nemá postiť a na veľkonočnú nedeľu je teda čo oslavovať. Ježiš porazil smrť a ja mám odvtedy stále druhú šancu na lepší život.

Milí čitatelia tohto článku!
Ak ste došli až k týmto riadkom, tak Vám blahoželám :) a prajem požehnané veľkonočné sviatky. Nech sú pre vás všetkých – kresťanov i nekresťanov – sviatkami nádeje a odhodlaniu k novosti. Pápež František pred rokom povedal: „Láska dáva vykvitnúť nádeji na púšti.“ (Urbi et orbi, Veľká noc 2014). Áno, často sa môžeme cítiť ako na púšti života, ale len sebadarujúca a odpúšťajúca láska dokáže priniesť život aj tam, kde to na prvý pohľad vyzerá ako nemožné... Ježiš nám to dokázal a k tomuto nás povzbudzuje veľkonočné trojdnie.

* autor je kaplánom vo farnosti Všetkých svätých v Humennom

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Mesto zavádza nové opatrenia, ktoré pomôžu Humenčanom

17.03.2020 / Život

Mesto zavádza nové opatrenia, ktoré pomôžu Humenčanom

Zasadnutia krízového štábu sa v aktuálnej situácii konajú v dennej perióde, po pondelku a utorku (16. a 17....

Čítať viac

Aktualizácia opatrení pri ohrození verejného zdravia

16.03.2020 / Život

Aktualizácia opatrení pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na...

Čítať viac

Jarné upratovanie v meste Humenné sa odkladá

16.03.2020 / Samospráva

Jarné upratovanie v meste Humenné sa odkladá

Generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT a.s. (majiteľ skládky odpadov) za účelom zabránenia šírenia koronavírusu nariaďuje  s účinnosťou od 16.03. 2020 až...

Čítať viac

Slovko na dnešný deň

15.03.2020 / Cirkev

Slovko na dnešný deň

Medzi opatrenia, ktoré prijal Ústredný krízový štáb, patrilo aj pozastavenie slávenia svätých omší na území celého Slovenka. Viaceré farnosti však...

Čítať viac

Primátor vyzýva občanov, buďte disciplinovaní a trpezliví!

13.03.2020 / Život

Primátor vyzýva občanov, buďte disciplinovaní a trpezliví!

Primátor mesta Miloš Meričko zvolal v piatok 13. marca krízový štáb v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. 

Čítať viac