Vylepšená ochrana osobných údajov pomocou GDPR. Čo je osobný údaj podľa GDPR?

 • Kategória: PR
 • Uverejnené 25. 04. 2018
 • Napísal: admin
reklama-gdpr

V rámci nariadení General Data Protection Regulation, skrátene GDRP boli vydané nariadenia slúžiace na zvýšenie ochrany pri manipulácii s osobnými údajmi. Legislatívnu platnosť nadobudnú 25. mája 2018 vo všetkých krajinách Európskej únie. Vzhľadom na zavádzané opatrenia ochrany osobných údajov je nutné vedieť, ako nariadenie osobný udaj definuje a zároveň ako samotný osobný údaj chráni.

Osobný údaj podľa GDPR

Osobným údajom danej osoby je informácia, ktorá súvisí s identifikáciou konkrétnej fyzickej osoby. GDPR dokonca definuje, ktoré údaje sú považované za osobné a podliehajú tak pravidlám nového nariadenia Európskej rady.

 •     Identifikačné číslo, pod ktorým chápeme číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, adresu...
 •     Všeobecné, no osobné údaje, ako meno a priezvisko alebo dátum narodenia.
 •     Údaje genetického charakteru, ktoré sa týkajú konkrétnych znakov fyzickej osoby (napríklad fotografia).
 •     Informácie, ktoré súvisia so zdravotným stavom fyzickej osoby, alebo informujú o aktuálnom, minulom či budúcom fyzickom i duševnom stave konkrétnej osoby.
 •     Takisto ide o údaje, ktoré súvisia s mentálnou, ekonomickou (zamestnanie), sociálnou (rodina), kultúrnou (národnosť), etnickou (náboženstvo) a inou oblasťou súvisiacou s identitou fyzickej osoby.
 •     Online identifikátory v podobe IP adresy, cookies využívané hlavne v aplikáciách či pri registráciách zakúpených produktov a podobne.

Čo hrozí pri zneužití osobných údajov?

Predovšetkým môže ísť o poškodenie vašej osobnosti. Rovnako tak k častým zneužitiam patria marketingové a reklamné účely (reklamné telefonáty). Závažnejším poškodením, ktoré pri nedostatočnej ochrane osobných údajov môže nastať, je krádež identity alebo krádež bankových údajov.

Ako chrániť svoj osobné údaje?

V princípe nejde o nič zložité. Predovšetkým je potrebné selektovať, komu svoje údaje poskytujete. Premýšľajte nad tým, aký je účel využitia vašich osobných údajov. V prípade, že sa s týmto účelom nestotožňujete, údaje pre ďalšie spracovanie poskytnúť nemusíte. Vyhnite sa tzv. Phishingu, ktorým sa daný subjekt snaží získať citlivé údaje či heslá, ktoré môžu viesť k zneužitiu ďalších údajov. GDPR je práve účinným opatrením, ktoré v prípade úniku osobných údajov dáva na stranu užívateľa právne výhody, ktoré poslúžia na výmaz osobných údajov či prístup k nim. Opatrnosti však nikdy nie je dosť.

* Foto: Flickr

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Nová inzercia

Myšlienka dňa

Ak otváraš ústa, tvoje slová majú byť cennejšie než mlčanie.

Najnovšie články

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Predchádzajúci Ďalší

Deň múzeí v Humennom rozozvučia basetové rohy

18.05.2018 / Kultúra

Deň múzeí v Humennom rozozvučia basetové rohy

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva na oslavy Medzinárodného dňa múzeí 2018 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Celodenný program podujatí prebieha...

Čítať viac

Mamky s dcérami obsadili SCVČ a stredisko Laura

17.05.2018 / Život

Mamky s dcérami obsadili SCVČ a stredisko Laura

15. mája sa v Súkromnom centre voľného času a stredisku Laura oslavoval sviatok Main po prvýkrát netradičným spôsobom. Deň patril...

Čítať viac

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

14.05.2018 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 20. týždeň 2018 pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Úspechy tanečného odboru ZUŠ na Mierovej ulici

07.05.2018 / Kultúra

Úspechy tanečného odboru ZUŠ na Mierovej ulici

Žiačky tanečného odboru Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom sa aj v tomto školskom roku začali so svojou...

Čítať viac

ZŠ Pugačevova získala prestížny medzinárodný certifikát „Škola eTwinning"

26.04.2018 / Školy

ZŠ Pugačevova získala prestížny medzinárodný certifikát „Škola eTwinning"

S radosťou oznamujeme, že ZŠ Pugačevova patrí medzi 20 slovenských škôl, ktoré získali certifikát „Škola eTwinning“ pre roky 2018-2019.

Čítať viac