Voľby a ego

  • Uverejnené 09. 11. 2014
  • Napísal: Igor Fejko
igor-fejko

Zasa tu máme voľby. Zasa sa nafúknuté egá tvrdo hlásia k slovu, zasa cítia príval energie. Prichádza čas osláv, tancov a radosti - egá zasa zdobia alegorické vozy a vyrážajú na karneval. Egá milujú karnevaly, egá milujú voľby. Voľby sú totiž skvelý dôvod na sebadefiníciu, stotožnenie sa s nejakou iluzórnou predstavou o sebe, lpenie na tejto fikcii a vyhranenie sa voči fikciám o tých druhým - spravidla v štýle ja som ten dobrý, múdry, schopný a čestný a on je horší, menej múdry, menej schopný, menej čestný... Egá tragikomicky opantávajú nielen mnohých kandidátov, ale aj mnohých voličov.

Voľby ako detinská veselica rozbujnených eg sú preto vhodnou príležitosťou k zamysleniu, k skúmaniu: kto skutočne som/sme, aké je moje/naše skutočné Ja a čo je to ego?

Možno ste sa už zaoberali myšlienkou, že sloboda je nielen výsadou človeka, ale i jeho bremenom, že človek je živočích odsúdený k slobode, k slobodnému spolutvoreniu seba samého, k vytváraniu predstavy o sebe, o svojej podstate. O svojej konečnosti či nekonečnosti. Slobodou sme akoby odsúdení k filozofovaniu. Sme totiž akoby nútení vytvárať si obraz o tom, kto sme, odkiaľ sme prišli, kam kráčame a aký to má zmysel. K hlbšiemu, autentickejšiemu poznávaniu seba samých, k rozpúšťaniu ilúzií o nás, k poznávaniu skutočného Ja nás môžu doviesť tzv. hraničné situácie. Napríklad keď nám, alebo našim blízkym zaklope na dvere smrť - vtedy rutina mizne, masky padajú a naskytá možnosť vnímať nielen povrch, ale nahliadnuť do duše vecí.

Nie je však nutné bezprostredne čeliť hraničným situáciám, aby sme sa dostávali pod povrch javov. Čítaním, premýšľaním, rozhovormi sa môžeme oboznamovať s vhľadmi iných ľudí (získanými možno práve v hraničných situáciách), môžeme sa pokúšať porozumieť im a pochopiť ich, môžeme ich - viac či menej - zdieľať.

Možno ste sa už zaoberali myšlienkou, že sloboda je nielen výsadou človeka, ale i jeho bremenom, že človek je živočích odsúdený k slobode, k slobodnému spolutvoreniu seba samého, k vytváraniu predstavy o sebe, o svojej podstate.

Napríklad Sigmund Freud v knihe Ego a id (1923) prezentoval zaujímavý model osobnosti človeka pozostávajúci z troch zložiek: id (ono) ako sídlo energiou disponujúcich pudov vyhľadávajúce uspokojenie a riadiace sa len a len princípom slasti, ďalej ego (ja) snažiace sa rozlíšiť túžby a realitu a riadiace sa princípom reality a napokon superego (nadja) ako komplex morálnych očakávaní sociálneho prostredia. Ego hľadá spôsoby znižovania napätia a teda uvoľňovania pudovej energie id a zároveň brzdí superegom neakceptovateľné pudové impulzy. V Sigmundovej teórii je ego ako regulátor napätia medzi id a superegom základom zdravej osobnosti človeka umožňujúcim mu relatívne uspokojivo sa adaptovať na reálny svet.

Na ramenách obrov ako Sigmund Freud sú však iní obri, ktorí pojem ego ponímajú úplne odlišne. Napríklad Albert Einstein chápal ego ako "optický klam vedomia". Albert a mnoho iných ponímajú ego ako stotožňovanie sa s nejakými myšlienkovými formami, nejakými predstavami o sebe. Som krásny, mocný, vzdelaný, bohatý, som riaditeľ, poslanec, primátor, som vlastník toho a hentoho... alebo som zneužitý, podvedený, utrápený, som obeť... Čím silnejšie človek lipne na nejakej takejto predstave, čím je zahľadenejší do podobných mentálnych konštrukcií o sebe, tým je vzdialenejší vedomiu svojej skutočnej podstaty.

Egom ako stotožňovaním sa s ilúziou o sebe sa nesmierne inšpiratívne zaoberá Eckhart Tolle v knihe Nová zem. Eckhart napríklad píše: "Zmena neprebieha len v našich mysliach a myšlienkach, ale na oveľa hlbšej úrovni. Jadro nového vedomia spočíva v transcendencii myšlienok. Čiže v tom, aby sme v sebe znovu objavili schopnosť povzniesť sa nad bežný spôsob myslenia a uvedomili si nesmiernu dimenziu, ktorá presahuje akúkoľvek myšlienku. Ak sa vám toto podarí, nebudete už viac spájať svoju identitu - či predstavu o sebe - s neustávajúcim prúdom znepokojujúcich myšlienok. Viete si predstaviť tú slobodu, keď si uvedomíte, že váš vnútorný hlas, to nie ste vy? Isto sa teraz pýtate: ak nie som ten hlas, ktorý vo svojej mysli počujem, tak kto teda som? Ten kto to vidí. Vedomie, ktoré predchádza myšlienkam. Priestor, v ktorom myšlienky - alebo emócie a zmyslové vnemy - vznikajú... Človek neustále zabúda na to, že je súčasťou väčšieho celku, že s "ostatnými" bytosťami zdieľa vnútornú jednotu a spojenie so Zdrojom. Táto zábudlivosť je vlastne prvotným hriechom, príčinou utrpenia a ilúzie. "

Na margo rečí kandidátov a voličov o sebe a tých druhých pridávam ešte jeden citát z Eckhartovej knihy: "Keď prestanete svet okolo seba neprestajne pomenúvať a nálepkovať, znovu získate schopnosť vnímať zázraky. Schopnosť, o ktorú ľudstvo prišlo už veľmi dávno, pretože namiesto toho, aby myšlienky používalo, nechalo sa nimi zotročiť. Váš život opäť nadobudne hĺbku. Veci znovu získajú novotu a sviežosť. A najväčším zázrakom bude, keď precítite svoje pravé ja, ktoré predchádza všetkým slovám, myšlienkam, mentálnym súdom a obrazom... Čím rýchlejšie budete veci, ľudí a situácie pomenúvať a hodnotiť, tým plytším a nudnejším sa stane svet okolo vás. A vy budete otupení, necitliví a nakoniec stratíte schopnosť odkrývať zázraky života, ktoré vás obklopujú zo všetkých strán, ba nachádzajú sa i vo vás."

Voľby sú vážna vec a samozrejme majú význam, no verím, že by bolo na všeobecný prospech, ak by sme boli - či už ako kandidáti, alebo ako voliči - zdržanlivejší v posudzovaní a výrokoch o sebe a o "tých druhých".

* Viac o autorovi: Igor Fejko: V Humennom je mnoho šikovných a tvorivých ľudí
* Ďalšie komentáre od autora:
Objav vyladenia alebo Potenciálne kľúčová výhoda mesta Humenné
Ľudia, čo vás najviac fascinuje?

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Nová inzercia

Myšlienka dňa

Keď Ti život predkladá dôvody na plač, ukáž mu, že máš tisíc a jeden dôvod na smiech.

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

23.04.2019 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 17. týždeň 2019 pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

21.04.2019 / Pre občanov

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tomto období meteorologické výstrahy pre okres Humenné. 

Čítať viac

Veľkonočná výzdoba v Humennom aj s novinkou

18.04.2019 / Život

Veľkonočná výzdoba v Humennom aj s novinkou

Jar rozkvitla púčikmi stromov v našom meste rýchlosťou svetla. Vzduch je teplejší a dni o čosi dlhšie naplnené svetlom. Námestie...

Čítať viac

Rozpis bohoslužieb vo veľkom týždni v humenskom gréckokatolíckom kostole

17.04.2019 / Cirkev

Rozpis bohoslužieb vo veľkom týždni v humenskom gréckokatolíckom kostole

Ponúkame liturgický program na Veľký týždeň Veľkého pôstu v dňoch 18. - 21.04.2019 v humenskom gréckokatolíckom kostole - farnosť Zosnutia...

Čítať viac

Humennčania vyzbierali v rámci Dňa narcisov túto sumu!

17.04.2019 / Život

Humennčania vyzbierali v rámci Dňa narcisov túto sumu!

Mesto Humenné sa v tomto roku zapojilo do tradičnej celoslovenskej humánnej zbierky známej pod názvom Deň narcisov, ktorý sa uskutočnil...

Čítať viac