SZUŠ Múza

  • Kategória: CVČ a ZUŠ
  • Uverejnené 15. 09. 2014
  • Napísal: Stanislav Mikita
muza1

Adresa: Námestie slobody 57, 066 01 Humenné
Tel. kontakt: 0918 568 717
Poverená riaditeľka: Nadežda Spišáková
Internetová stránka: www.muzahe.sk

SZUŠ Múza aktívna i v novom školskom roku 2014/15

V súkromnej umeleckej škole Múza sa školský rok naplno rozbieha a to aj s príchodom nových žiakov. Tí môžu študovať v hudobnom odbore a naučiť sa hrať na gitaru, klavír, akordeón, flautu, saxofón, bicie. Vychovávame i mladých spevákov, ktorí sa okrem sólového spevu môžu realizovať v speváckom zbore Lienka. Začínajúci malí muzikanti sa môžu pridať ku skupine spevákov a tí pokročilejší majú perspektívu hrať i v orchestri Múzaband. Hudobný odbor dopĺňajú i výtvarníci, ktorí sa okrem tradičného vyučovania môžu zdokonaliť v keramike alebo učiť sa filmárskemu umeniu. Hudobné telesá Lienka a Múzaband dopĺňa i tanečná skupina Pavesa, ktorá reprezentuje školu na domácich súťažiach i v zahraničí. Práve vďaka týmto zoskupeniam mali študenti z Múzy možnosť v minulosti predstaviť sa publiku v Třebíči, Bulharsku a naposledy v poľskom Krakove, kde predviedli to, čo sa naučili. V podobných projektoch - zájazdoch na festivaly, či súťaže chce Múza pokračovať i naďalej a do svojich  telies postupne zapájať  aj nových žiakov školy.

Napriek tomu, že talentové skúšky prebehli ešte prvý septembrový týždeň, aj v tieto dni radi uvítame záujemcov o štúdium a poskytneme informácie o možnostiach štúdia.

Svoju históriu SZUŠ Múza píše od roku 2006. Ponúka umelecké vzdelávanie základného stupňa vo všetkých odboroch: hudobnom, tanečnom, výtvarnom a dramatickom. Škola  poskytuje nie len plnohodnotné vzdelanie, ale aj otvorený, ľudský prístup a dialóg medzi učiteľom a žiakom tak, aby sa poznatky a skúsenosti pedagógov dostali čo najzaujímavejšou formou k deťom, študentom

Typickou črtou školy je bohatá a pestrá koncertná činnosť jej žiakov a učiteľov.
Obyvatelia Humenného a okolia už isto poznajú vydarené vianočné, veľkonočné, valentínske a iné verejné koncerty. Stretli sa s nimi na pôde kultúrnych stánkov, chrámov, ale netradične aj nákupných centier či vo verejných priestranstvách.
Napríklad už krátko po svojom vzniku sa Múza zapojila do celoštátnej zbierky Ligy proti rakovine, ktorú podporuje vystúpeniami svojich najlepších žiakov v uliciach Humenného v projekte Deň narcisov.
Široký záber učiva pomáha žiakom a absolventom uplatniť sa individuálne alebo v rôznych súboroch. Mnohí po ukončení základného štúdia pokračujú v ďalšom umeleckom vzdelávaní. Prirodzenú hravosť, súťaživosť a motiváciu žiakov podporuje škola zlepšovaním nástrojového, materiálneho vybavenia, či vytváraním súborov, ktoré sa jej za to odvďačujú dosahovanými výsledkami. A to nielen v regionálnych alebo celoštátnych, ale aj medzinárodných konfrontáciách. Za všetky treba spomenúť najnovší veľký úspech žiakov z júna tohto roka na medzinárodnom súťažnom festivale v bulharskom meste Sozopol.

Z roka na rok sa rozširuje paleta vyučovaných predmetov. V školskom roku 2013/14 pribudli hra na husliach, akordeóne, cirkevná hudba, spoločenské tance, fotografia, film či keramika. Okrem štandardného vzdelávania môžu záujemcovia využívať aj formu kurzov. SZUŠ Múza si pre skvalitnenie vyučovania pravidelne pozýva externých spolupracovníkov a organizuje rôzne workshopy, kde sa žiaci oboznamujú s najnovšími poznatkami z vybraných odborov. Školu reprezentujú žiaci, ktorí sú vedení kvalifikovanými pedagógmi, pre ktorých práca je zároveň koníčkom a majú ambície posúvať študentov poznaním v oblasti umenia.

SZUŠ Múza ponúka:
•    profesionálne a kvalifikované vedenie žiakov
•    poradenstvo a odborné poradenstvo ako prípravu na štúdium s umeleckým zameraním na stredné a vysoké školy
•    nové formy umeleckého vzdelávania v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a dramatickom odbore
•    individuálne tempo práce, ústretovosť
•    úzku spoluprácu s rodičmi

SZUŠ Múza si kladie za cieľ:
•    uspokojovať záujem o dlhodobé umelecké vzdelávanie
•    umožňovať študentom školy uplatnenie v hudobných, divadelných a speváckych telesách
•    rozvíjať ich talent a tvorivosť
•    verejným vystupovaním pestovať v deťoch schopnosť sústrediť sa na konkrétny výkon a nadobúdať zdravé sebavedomie ako devízu pre celý budúci život
•    kultivovať ich osobnosť
•    premieňať počiatočný záujem o hru na hudobných nástrojoch, spev, tanec, dramatický a výtvarný prejav na celoživotnú potrebu svojich absolventov

Svoju históriu SZUŠ Múza píše od roku 2006. Máme šikovné deti, ktoré sa chcú zabávať a my im ten priestor vytvárame. Poskytujeme základné umelecké vzdelanie. Našim cieľom je vytvárať prostredie na aktivity, ktoré zaujmú nielen samotných študentov, ale oslovia aj širokú verejnosť. Svojich študentov aktívne zapájame do hudobných, tanečných súborov, aby prostredníctvom umenia získali zdravé sebavedomie a potrebné kompetencie pre nie len profesionálnu, ale aj osobnú realizáciu v živote.

Ponúkame:
- profesionálne a kvalifikované vedenie študentov školy
- poradenstvo a odborné vedenie ako prípravu na štúdium s umeleckým zameraním na stredné a vysoké školy
- nové formy umeleckého vzdelávania v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore
- uplatnenie individuálneho rytmu práce, ústretovosť
- úzku spoluprácu s rodičmi

Náš cieľ :
- uspokojiť záujem o dlhodobé umelecké vzdelávanie
- umožniť študentom školy uplatnenie v hudobných , divadelných a speváckych telesách
- rozvíjať ich talent a tvorivosť
- kultivovať osobnosť

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

09.12.2019 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 50. týždeň 2019 pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Humenčania dnes rozsvietia vianočnú jedličku

05.12.2019 / Život

Humenčania dnes rozsvietia vianočnú jedličku

Zapozerajte a započúvajte sa s nami do príbehu lásky, ktorá je silnejšia ako smrť…
Vločky letia preč do všetkých kútov...

Čítať viac

Súťaž o najchutnejšiu hurku na Humenských trhoch

05.12.2019 / Život

Súťaž o najchutnejšiu hurku na Humenských trhoch

Mesto Humenné Vás v rámci XXIV. Humenských vianočných trhov pozýva na SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU HURKU 2019.

Čítať viac

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

04.12.2019 / Pre občanov

Klzisko - otváracie hodiny pre verejnosť

Predpokladané časy korčuľovania pre verejnosť v roku 2019.

Čítať viac

Volejbal: Dve cenné víťazstvá zo Svidníka

04.12.2019 / Šport

Volejbal: Dve cenné víťazstvá zo Svidníka

Po úspešnom dvojzápase proti Prešovčanom boli ďalším súpermi Humenčanov hráči zo Svidníka. Na palubovke sa očakával tuhý boj nakoľko...

Čítať viac