SZUŠ Múza

  • Kategória: CVČ a ZUŠ
  • Uverejnené 15. 09. 2014
  • Napísal: Stanislav Mikita
muza1

Adresa: Námestie slobody 57, 066 01 Humenné
Tel. kontakt: 0918 568 717
Poverená riaditeľka: Nadežda Spišáková
Internetová stránka: www.muzahe.sk

SZUŠ Múza aktívna i v novom školskom roku 2014/15

V súkromnej umeleckej škole Múza sa školský rok naplno rozbieha a to aj s príchodom nových žiakov. Tí môžu študovať v hudobnom odbore a naučiť sa hrať na gitaru, klavír, akordeón, flautu, saxofón, bicie. Vychovávame i mladých spevákov, ktorí sa okrem sólového spevu môžu realizovať v speváckom zbore Lienka. Začínajúci malí muzikanti sa môžu pridať ku skupine spevákov a tí pokročilejší majú perspektívu hrať i v orchestri Múzaband. Hudobný odbor dopĺňajú i výtvarníci, ktorí sa okrem tradičného vyučovania môžu zdokonaliť v keramike alebo učiť sa filmárskemu umeniu. Hudobné telesá Lienka a Múzaband dopĺňa i tanečná skupina Pavesa, ktorá reprezentuje školu na domácich súťažiach i v zahraničí. Práve vďaka týmto zoskupeniam mali študenti z Múzy možnosť v minulosti predstaviť sa publiku v Třebíči, Bulharsku a naposledy v poľskom Krakove, kde predviedli to, čo sa naučili. V podobných projektoch - zájazdoch na festivaly, či súťaže chce Múza pokračovať i naďalej a do svojich  telies postupne zapájať  aj nových žiakov školy.

Napriek tomu, že talentové skúšky prebehli ešte prvý septembrový týždeň, aj v tieto dni radi uvítame záujemcov o štúdium a poskytneme informácie o možnostiach štúdia.

Svoju históriu SZUŠ Múza píše od roku 2006. Ponúka umelecké vzdelávanie základného stupňa vo všetkých odboroch: hudobnom, tanečnom, výtvarnom a dramatickom. Škola  poskytuje nie len plnohodnotné vzdelanie, ale aj otvorený, ľudský prístup a dialóg medzi učiteľom a žiakom tak, aby sa poznatky a skúsenosti pedagógov dostali čo najzaujímavejšou formou k deťom, študentom

Typickou črtou školy je bohatá a pestrá koncertná činnosť jej žiakov a učiteľov.
Obyvatelia Humenného a okolia už isto poznajú vydarené vianočné, veľkonočné, valentínske a iné verejné koncerty. Stretli sa s nimi na pôde kultúrnych stánkov, chrámov, ale netradične aj nákupných centier či vo verejných priestranstvách.
Napríklad už krátko po svojom vzniku sa Múza zapojila do celoštátnej zbierky Ligy proti rakovine, ktorú podporuje vystúpeniami svojich najlepších žiakov v uliciach Humenného v projekte Deň narcisov.
Široký záber učiva pomáha žiakom a absolventom uplatniť sa individuálne alebo v rôznych súboroch. Mnohí po ukončení základného štúdia pokračujú v ďalšom umeleckom vzdelávaní. Prirodzenú hravosť, súťaživosť a motiváciu žiakov podporuje škola zlepšovaním nástrojového, materiálneho vybavenia, či vytváraním súborov, ktoré sa jej za to odvďačujú dosahovanými výsledkami. A to nielen v regionálnych alebo celoštátnych, ale aj medzinárodných konfrontáciách. Za všetky treba spomenúť najnovší veľký úspech žiakov z júna tohto roka na medzinárodnom súťažnom festivale v bulharskom meste Sozopol.

Z roka na rok sa rozširuje paleta vyučovaných predmetov. V školskom roku 2013/14 pribudli hra na husliach, akordeóne, cirkevná hudba, spoločenské tance, fotografia, film či keramika. Okrem štandardného vzdelávania môžu záujemcovia využívať aj formu kurzov. SZUŠ Múza si pre skvalitnenie vyučovania pravidelne pozýva externých spolupracovníkov a organizuje rôzne workshopy, kde sa žiaci oboznamujú s najnovšími poznatkami z vybraných odborov. Školu reprezentujú žiaci, ktorí sú vedení kvalifikovanými pedagógmi, pre ktorých práca je zároveň koníčkom a majú ambície posúvať študentov poznaním v oblasti umenia.

SZUŠ Múza ponúka:
•    profesionálne a kvalifikované vedenie žiakov
•    poradenstvo a odborné poradenstvo ako prípravu na štúdium s umeleckým zameraním na stredné a vysoké školy
•    nové formy umeleckého vzdelávania v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a dramatickom odbore
•    individuálne tempo práce, ústretovosť
•    úzku spoluprácu s rodičmi

SZUŠ Múza si kladie za cieľ:
•    uspokojovať záujem o dlhodobé umelecké vzdelávanie
•    umožňovať študentom školy uplatnenie v hudobných, divadelných a speváckych telesách
•    rozvíjať ich talent a tvorivosť
•    verejným vystupovaním pestovať v deťoch schopnosť sústrediť sa na konkrétny výkon a nadobúdať zdravé sebavedomie ako devízu pre celý budúci život
•    kultivovať ich osobnosť
•    premieňať počiatočný záujem o hru na hudobných nástrojoch, spev, tanec, dramatický a výtvarný prejav na celoživotnú potrebu svojich absolventov

Svoju históriu SZUŠ Múza píše od roku 2006. Máme šikovné deti, ktoré sa chcú zabávať a my im ten priestor vytvárame. Poskytujeme základné umelecké vzdelanie. Našim cieľom je vytvárať prostredie na aktivity, ktoré zaujmú nielen samotných študentov, ale oslovia aj širokú verejnosť. Svojich študentov aktívne zapájame do hudobných, tanečných súborov, aby prostredníctvom umenia získali zdravé sebavedomie a potrebné kompetencie pre nie len profesionálnu, ale aj osobnú realizáciu v živote.

Ponúkame:
- profesionálne a kvalifikované vedenie študentov školy
- poradenstvo a odborné vedenie ako prípravu na štúdium s umeleckým zameraním na stredné a vysoké školy
- nové formy umeleckého vzdelávania v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore
- uplatnenie individuálneho rytmu práce, ústretovosť
- úzku spoluprácu s rodičmi

Náš cieľ :
- uspokojiť záujem o dlhodobé umelecké vzdelávanie
- umožniť študentom školy uplatnenie v hudobných , divadelných a speváckych telesách
- rozvíjať ich talent a tvorivosť
- kultivovať osobnosť

Pre občanov

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti

Nová inzercia

Najnovšie články

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predchádzajúci Ďalší

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

16.07.2020 / Pre občanov

SHMÚ vydal pre okres Humenné meteorologickú výstrahu!

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tomto období meteorologické výstrahy pre okres Humenné. 

Čítať viac

Letný zážitkový program Oživené remeslá v humenskom skanzene

15.07.2020 / Kultúra

Letný zážitkový program Oživené remeslá v humenskom skanzene

Znalosti odovzdávané z generácií na generáciu, zručnosť a zanietenosť pre tvorivú činnosť, umelecký talent a zábavné spoznávanie regionálnej histórie v autentickom...

Čítať viac

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

13.07.2020 / Pre občanov

Kúpalisko, plaváreň Humenné - otváracie hodiny pre verejnosť

Pozrite si otváracie hodiny pre verejnosť na 29. týždeň pre plaváreň v Humennom.

Čítať viac

Inšpiratívne stretnutie s umením vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

08.07.2020 / Kultúra

Inšpiratívne stretnutie s umením vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

V poradí 57. ročník súťaže napriek aktuálnej mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu prekvapil nárastom celkového počtu prihlásených autorov. Zvýšený záujem...

Čítať viac

Rozdelenie financií pre športové kluby na rok 2020

02.07.2020 / Samospráva

Rozdelenie financií pre športové kluby na rok 2020

Mesto Humenné podporuje rozvoj športu v meste dvoma formami – priamou a nepriamou finančnou dotáciou. Z rozpočtu mesta poskytuje priamu...

Čítať viac